středa, 09 červen 2021 09:50

ČtenářiPlus: Mať radosť z toho čo robím...

Autor:

Mezzosopranistka Dominika Škrabalová, na Ostravské univerzitě studentka pěvkyně Elišky Pappové, měla absolventský koncert. Nad jeho streamem uvažuje v textu, zaslaném portálu KlasikaPlus.cz, slovenská muzikoložka Silvia Fecsková. Zmiňuje složitější cestu mladé české sólistky ke zpěvu, zamýšlí se nad dramaturgií jejího recitálu, popisuje jednotlivá hudební čísla a vyzdvihuje práci slovenské pedagožky Elišky Pappové. Z její třídy mimochodem vzešel například také basista Jan Martiník, nynější sólista Státní opery v Berlíně.

 

301

 

Takto pred rokom v Laudatiu k významným jubileám opernej sólistky a pedagogickej legendy Elišky Pappovej ( ⃰ 1940), som uviedla, že do jej speváckej triedy si nachádzajú cestu aj študenti už s absolvovaným vysokoškolským štúdiom iného zamerania. Nahrávacie Štúdio 1 Českého rozhlasu Ostrava patrilo v utorok 25. mája 2021 o 18.00 hod. absolventskému koncertu študentke spevu Dominike Škrabalovej z triedy Elišky Pappovej z Katedry spevu Fakulty umení Ostravskej univerzity v Ostrave. Koncert bol streamovaný na facebookovej stránke Fakulte umení Ostravskej univerzity v Ostrave. Prvá vlna pandémie COVID – 19 v minulom roku zmenila prípravu absolventského koncertu s orchestrom. Študentka požiadala o preloženie finále vysokoškolského štúdia o rok.

 

pappova0

 

Cesta Dominiky Škrabalovej k tomuto finále štúdia spevu je veľmi zaujímavá. Od šiestich rokov spievala v Permoník Choir Karviná, kde citlivý svet malého dievčatka rozvíjali najprv Eva Šeinerová a potom zbormajsterka Martina Juríková, ktorá študovala spev tiež v triede Elišky Pappovej. Sprievodkyňou na tejto ceste spoznávania sveta hudby prostredníctvom spevu bola Dominike jej babička. Rozvoj skrytej hudobnej inteligencie „musel“ trochu počkať, pretože voľba padla na štúdium žurnalistiky a medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálnych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. Začala spolupracovať s Českým rozhlasom ako externá redaktorka spravodajstva. Po dvoch rokoch zamenila túto prácu za miesto pedagóga spevu na Základnej umeleckej škole Bedŕicha Smetanu v Karvinej. Práve Martina Juríková upozornila svoju profesorku spevu Elišku Pappovú na talent, ktorý hľadá pomoc a chce sa týmto smerom rozvíjať. V druhom ročníku štúdia spevu na Fakulte umení sa Dominika Škrabalová stala zbormajsterkou Mužského speváckeho zboru Permoník. Počas štúdia absolvovala ďalšie koncerty a súťaže. Spomeňme aspoň víťazstvo so sextetom na Stonavskej Barborke v Stonave. Sama označuje tento úspech za dôležitý míľnik, ktorý potvrdil túžbu „zostať pri muzike, rozhodne!“ Jej prvou väčšou javiskovou skúsenosťou bolo naštudovanie role Tretia Dáma v Mozartovej opere Čarovná flauta vo februári 2018 na pódiu Operného štúdia Fakulty umení Ostravskej univerzity v Ostrave.

Dramaturgiu vokálneho recitálu tvorili diela ôsmych skladateľov od klasicizmu po súčasnosť nesledujúc časovú postupnosť, čo umožnilo vytvoriť vnútorný dramatizmus i kontrast v rámci celého koncertu. Úvod patril Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi a jeho opere La Clemenza di Tito, z ktorej Dominika Škrabalová naštudovala áriu Sesta Parto, ma tu ben mio. Part mladého patricija Sesta sa v modernom naštudovaní zveruje mezzosopránu, pretože pôvodne ju skladateľ zveril kastrátovi. Z predverdiovského obdobia zazneli dve árie z opery Popoluška Gioacchina Rossiniho: Una volta c´era un re a Nacqui all´affanno... Non più mesta.

 

302

 

V ďalšej ukážke urobila Dominika Škrabalová veľký krok do súčasnosti, keď siahla po árii Novy z jednoaktovej opery Firebird Motel súčasného amerického skladateľa Davida Conteho. Ária Nova´s Warning v angličtine svojim meditatívnym a bolestným obsahom našla v Dominike Škrabalovej citlivo vypracovanú predstaviteľku s vyrovnanou cantabilitou i psychologickou presvedčivosťou. Poslucháč jej interpretácii uveril, že to nie je Dominika Škrabalová, ale Nova, ktorá spolu s Ivanom sa snažia zachrániť Corinu, ktorá záhadne zmizne v púšti Mojave z polobytového motelu.

Na prelome rokov 1937/1938 skomponovala česká skladateľka Vítězslava Kaprálová pieseň Sbohem a šáteček, Op. 14 na báseň Vítězslava Nezvala. Obsah naplnený silným citovým rozpoložením z lúčenia, ktorému možno v diaľke sa zračí predčasná smrť samotnej skladateľky. Tu Dominika Škrabalová sa ukázala s citom pre psychologickú drobnokresbu s jemným dramatizmom vokálneho partu, v ktorom zaujali náročné koloratúry. Recitatív a ária Musetty È destin, debbo andarmene ... Marcello mio z Leoncavallovej opery La Bohème. Temperament a ohnivosť španielskeho koloritu priniesla Dominika Škrabalová v árii Carmen v rovnomennej opere Georga Bizeta. Protipólom bola ária Eboli zo IV. dejstva Verdiho opery Don Carlos. O don fatale, o don crudel je výpoveďou Eboli o životnej prehre ľutujúc svoju zradu. Dominika Škrabalová s nadhľadom dokázala vokálnymi výrazovými prostriedkami doplnenými o hereckú akciu vykresliť zložitosť situácie Eboli.

 

303

 

Recitál uzavrel Cabaret Song (Štyri šansóny o láske) Benjamina Brittena, ktorý skomponoval v závere 30. rokov ako súčasť plodného priateľstva s Audenovým okruhom intelektuálov. Ľúbostná pieseň Povedz mi pravdu o láske, temné a napäté Funeral Blues, živá ľudová pieseň Johnny, Calypso. Na dispozície sólistky kladie cyklus nároky nezvyčajného rozsahu. Každá pieseň je novou interpretačnou výzvou, čo Dominika Škrabalová prekonala s dokonalou ľahkosťou. V sprievodnom slove Kateřina Michlová pri tomto cykle veľmi vhodne priblížila obsah textu v preklade do češtiny. Doplňme, že Brittenove Cabaret Song začiatkom mája t. r. nahrala Dominika Škrabalová za klavírnej spolupráce Lukáša Michela v Českom rozhlase Ostrava, ktorý spoluvytváral každý okamih árie či piesne veľmi empatívneho sprievodu. Aj pre mladú umelkyňu so zaujímavým lyrickým mezzosopránom na koncertnom pódiu, kde je bez rekvizít či kostýmu ako nositeľa symbolu opernej postavy iba s hlasovou výbavou a hereckou dikciou.

Videli a počuli sme lyrický mezzosoprán, ktorý má potenciál stať sa predstaviteľkou veľkých operných rolí. Dramaturgia koncertu zaujala samotným výberom skladieb, ktoré nie sú samozrejmosťou na recitáloch už starších sólistov. Absolventka vysokoškolského štúdia musí spievať všetky skladby naspamäť, čo na recitáloch sa v súčasnosti už nosí len ojedinele. Taliančina, angličtina a čeština. Precízna výslovnosť a zrozumiteľnosť. Rozvinutá prirodzená hudobná inteligencia sa prejavila v kontextoch jednotlivých interpretovaných skladieb s nadobudnutou kvalitnou hlasovou kultúrou, nadhľadom a schopnosťou odlíšiť kontrasty nielen medzi jednotlivými skladbami ale aj na ploche jedinej interpretovanej skladby. Jej hlas je dokonale posadený a znie vo všetkých polohách vyrovnane, plasticky, má farebnosť, širokú škálu dynamických nuasov pri nevšednom rozsahu, čo sa prejavilo vo vypracovaných s detailoch i vypointovaných vrcholoch. Po dopočúvaní tohto recitálu som nechcela uveriť informácii o zdravotnej indispozíci študentky pred samotným koncertom.

V záverečnom poďakovaní Dominika Škrabalová spomenula, že svoje štúdium u profesorky Elišky Pappovej týmto nekončí, pretože na prelome septembra a októbra ju čaká účasť na medzinárodnej speváckej súťaži v Poľsku, ktorá sa kvôli pandémii už dvakrát posúvala. V októbri čaká čerstvú absolventku premiéra Verdiho opery Rigoletto, do ktorej študuje postavu Maddalenu na doskách v Sliezkom divadle Opava. Ale ako sa sama Dominika Škrabalová vyjadrila: „Ale je mi jasné, že drina vlastne až teraz začína.“

 

304

 

Recitál Dominiky Škrabalovej presvedčil, že absolventka je jedným z najvýraznejších speváckych talentov, ktorá disponuje skvelou technikou, s pôsobivou kultivovanosťou, jemnosťou aj so schopnosťou noblesne vypointovať situácie. Pred absolventkou magisterského štúdia je cesta, na ktorej jej držme palce, aby naplnila svoju túžbu: „Mať radosť z toho, čo robím... Zostať pri hudbe, rozhodne. Chcela by som byť na javisku... určite by som chcela byť na javisku!“ (Z rozhovoru spred dvoch rokov po bakalárskom koncerte).. Dominike Škrabalovej zaželajme žičlivé umelecké prostredia, aby svoj sen o javisku mohla vytrvalo napĺňať a prinášala radosť divákom v hľadisku.

 

Silvia Fecsková

 

Foto: Státní divadlo Košice, Ostravská univezita / KlasikaPlus

ČtenářiPlus

V rubrice ČtenářiPlus vydáváme vaše názory. 

Přispívat může zkusit kdokoliv. Podmínkou je seriózní obsah a forma textu. Jde o prostor určený pro ty z vás, kteří nejsou profesionály v oblasti klasické hudby, ale rádi píší a mají zájem se vyjadřovat ke kulturnímu dění nebo události. Vítané jsou texty, které spadají do kategorií REFLEXE, REPORTÁŽ, GLOSA, ÚVAHA a pod. 

Své texty nám posílejte na mail WEB@KLASIKAPLUS.CZ
Do předmětu uveďte heslo ČtenářiPlus.
Nezapomeňte napsat také své jméno a příjmení, popř. pár informací o sobě.

Těšíme se na vaše příspěvky!

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.