Ivan Marton

Ivan Marton

Ivan Marton ukončil štúdium hudobnej vedy na FFUK v Bratislave pod vedením prof. Jozefa Kresánka. V štúdiu pokračoval vo Varšave a na Hudobnovednom inštitúte v Hamburgu.

Začínal ako dramaturg v Slovenskej filharmónii, neskôr pracoval v hudobnom vydavateľstve OPUS a v PZO Slovart a napokon pôsobil v slobodnom povolaní. Je členom grantových komisií Fondu na podporu umenia.

011-SF-Zaverecny-koncert-BHS-20211010-foto-A-Trizuljak

„Impozantný záver tohoročných Bratislavských hudobných slávností.“

„Raiskin s obdivuhodným nadhľadom kreoval dramatické i lyrické úseky Leningradskej symfónie.“

„Vondráčkov interpretačný naturel a suverénny herný prejav v mnohom pripomína mladého Mariana Lapšanského.“

Súčasný, 56. ročník Bratislavských hudobných slávností dospel v nedeľu 10. októbra 2021 do svojho úspešného finále. Festival po celý čas svojho viac ako dvojtýždňového trvania dôsledne rešpektoval prísne hygienické nariadenia a do koncertných priestorov v Redute vpúšťal iba návštevníkov s Covid pasmi či inými certifikátmi, ktoré potvrdzovali ich „bezúhonnosť“. Zdá sa, že to prinieslo želaný efekt: organizátori zatiaľ neregistrujú ani jediný prípad koronovej nákazy, pochádzajúci z festivalových siení. Na záverečnom koncerte Slovenská filharmónia pod taktovkou svojho šéfdirigenta Daniela Raiskina uviedla veľkolepú Leningradskú symfóniu Dmitrija Šostakoviča a Dvořákov Klavírny koncert g mol (sólista Lukáš Vondráček).

 
035-Otvaraci-koncert-BHS2021-foto-Alexander-Trizuljak

„Za dirigentským pultom Slovenskej filharmónie opäť stál mág taktovky Pinchas Steinberg.“

„Mladý španielsky klavirista Javier Perianes, jeden z vrcholných zjavov súčasnej európskej pianistickej školy, patrí medzi pravidelných hostí nášho koncertného pódia.“

„Úvod festivalu, aký si možno len priať.“

Po ročnej nútenej prestávke sa pre festivalové publikum Bratislavských hudobných slávností znova otvorili majestátne brány metropolitnej Reduty. Minulý ročník totiž organizátori krátko pred jeho začiatkom v dôsledku vrcholiacej pandémie zrušili a vírus prakticky ochromil i celú nadchádzajúcu koncertnú sezónu Slovenskej filharmónie. Teraz sa už podujatie mohlo, našťastie, uskutočniť v plnej paráde, bez priestorových a personálnych obmedzení, za dôsledného rešpektovania prísnych bezpečnostných opatrení. Koncertná sieň SF bola pri otváracom koncerte 56. ročníka festivalu s dielami Jána Cikkera, Mauricea Ravela a Igora Stravinského dňa 24. septembra 2021 plná.

 
204

„Raiskin modeluje Čajkovského dielo v intenciách najlepších tradícií ruskej dirigentskej školy“

„Slovenská filharmónia hrala pod dirigentovým vedením ako z veľkej knihy“

„Famózny husľový virtuóz Sergei Dogadin by si zaslúžil prezentáciu v náročnejšom diele“

Slovenská filharmónia pod taktovkou Daniela Raiskina odohrala 18. júna 2021 svoj posledný abonentný koncert sezóny. Na programe bola predohra k opere Kováč Wieland Jána Levoslava Bellu, husľový koncert Seascapes ukrajinsko-amerického autora Alexeya Shora so sólistom Sergeiom Dogadinom a po prestávke ikonická Piata symfónia e mol, op. 64 Pjotra Iljiča Čajkovského.

 
74-SF-JuddArendarik-11-06-2021-janflukas

„Pandémia prekazila dirigentovi Jamesovi Juddovi koncertné plány so SF.“

„Matej Arendárik je dnes zrelým a vždy prvotriedne pripraveným koncertným umelcom.“

„James Judd je spoľahlivým a skúseným analytikom veľkých symfonických ploch.“

Na abonentnom koncerte Slovenskej filharmónie 11. júna 2021 sa k dirigentskému pultu po dlhej neprítomnosti vrátil James Judd. Dirigoval program zostavený z diel Arvo Pärta, Ludwiga van Beethovena a Jeana Sibelia. Namiesto dirigentovho krajana Benjamina Grosvenora, ktorý mal pôvodne predniesť sólový part Beethovenovho 3. klavírneho koncertu, zaujal miesto sólistu domáci klavirista Matej Arendárik.

 
n

„Súbor pôsobí na domácej hudobnej scéne už sedem rokov.“

„Sila Bernáthovej skladby je v transparentnej faktúre a v stíšenej meditácii.“

„Hilaris Chamber Orchestra splnil očakávania a pripravil obecenstvu výnimočný zážitok.“

Po dlhej, niekoľkomesačnej pandemickej pauze sa Hilaris Chamber Orchestra konečne znova objavil na verejnosti v nedeľu 30. mája 2021 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, kde vystúpil v rámci svojej známej koncertnej série Serenády pre radosť – vášeň pre hudbu, ktorú občianske združenie telesa organizuje už šiesty rok. Predstavil sa zaujímavou dramaturgickou zostavou diel Ľuboša Bernátha, Samuela Barbera, Maxa Brucha a Felixa Mendelssohna-Bartholdyho.

 
002-20210528-SF-SFZ-Vasks-foto--A-Trizuljak3179

„Šéfdirigent SF ponúkol poslucháčom pestrú dramaturgickú zostavu.“

„Pôsobivé liturgické dielo lotyšského autora zaznelo v autentickej interpretácii.“

„Renomovaná holandská huslistka Simone Lamsma stála na koncertnom pódiu po prvýkrát od októbra minulého roku.“

Posledná májová verejná produkcia Slovenskej filharmónie mala už, našťastie, takmer všetky atribúty klasického koncertného podujatia. Povolený, kvôli doznievajúcemu kovidu ešte stále výrazne limitovaný, počet prítomných návštevníkov zaplnil koncertnú sieň Reduty sotva do polovice jej kapacity, no dokázal pripraviť účinkujúcemu orchestru, zboru i sólistom pod taktovkou Daniela Raiskina vrúcne prijatie, na ktoré už mesiace túžobne čakali. Záverečný potlesk bol signálom, že situácia v umeleckej prevádzke našich hudobných telies smeruje k takmer úplnej konsolidácii.

 
20210521-SF-Peter-Breiner-foto-T-Alexander-Trizuljak-2770

„Peter Breiner je dnes jednou z najzaujímavejších osobností súčasnej slovenskej kultúry.“

„Cyklus šestnástich Slovenských tancov získava Breinerovi uznanie i vysokú popularitu.“

„Koncertná prevádzka sa konečne dostáva do normálu.“

Po štyroch rokoch sa humenský rodák a od nedávna naturalizovaný Londýnčan Peter Breiner znova postavil v Redute za dirigentský pult Slovenskej filharmónie. V júni 2017 odznela pod jeho taktovkou, popri iných dielach, autorská, novátorsky poňatá orchestrálna verzia Musorgského Obrázkov z výstavy, tentoraz Breiner ponúkol ťažiskový výber z cyklu svojich symfonických Slovenských tancov, ktoré už pred časom nahral pre filharmonickú CD edíciu a nahrávku zároveň vydalo vydavateľstvo Naxos. Slovenské tance však okrem koncertného majú aj svoj intenzívny scénický život. V roku 2016 ich v Bratislave uviedol baletný súbor SND v invenčnej choreografii Natálie Horečnej.

 
500

„V koncertnej prevádzke zriedkavejšie frekventované opusy Jána Cikkera a Alexandra Glazunova doplnila na úvod predohra Môj domov, op. 62 Antonína Dvořáka.“

„Cikkerovo Concertino našlo v Jordane Palovičovej zasväteného a výsostne povolaného interpreta.“

„Po 140 rokoch od vzniku zaznela Glazunovova 1. symfónia po prvýkrát aj v Bratislave.“

Šéf Slovenskej filharmónie sa po týždni znova objavil za dirigentským pultom svojho orchestra. Streamovému návštevníkovi v cykle Hudba troch storočí znova ponúkol atraktívny hudobný program, tentoraz zostavený z diel rýdzo slovanskej proveniencie.

 
661

„Na koncerte zazneli aj diela autorov, ktorých domáce publikum vôbec nepozná.“

„Daniel Raiskin odviedol s orchestrom kvalitnú a pozoruhodne precíznu prácu.“

„Potlesk publika je už v koncertných sieňach na dohľad.“

Máloktorý dramaturg symfonického orchestra by sa odvážil na program verejného koncertu zaradiť trojicu diel autorov 20. a 21. storočia, z ktorých mená dvoch naše domáce publikum prakticky vôbec nepozná. Dramaturg SF Juraj Bubnáš a šéfdirigent telesa Daniel Raiskin si na takýto krok v Slovenskej filharmónii trúfli a na minulotýždňovom koncerte sa rozhodli uviesť skladby severských skladateľov Pēterisa Vasksa a Carla Nielsena, medzi ktoré včlenili dielo zakladateľskej osobnosti slovenskej hudobnej moderny, nášho Eugena Suchoňa. Pravda, v danom prípade to bolo bez väčšieho rizika; šlo znova o streamovaný online prenos bez prítomnosti obecenstva, takže v hľadisku – s výnimkou recenzenta a stáleho fotografa inštitúcie – nesedel nikto.

 
100

„Aj tentoraz robili orchestru i dirigentovi spoločnosť iba kamery.“

„Uvedenie Bellovej Fantázie je plodom ukážkovej spolupráce Slovenskej filharmónie s Hudobným centrom.“

„Daniel Raiskin Brahmsovej orchestrálnej poetike dokonale rozumie a interpretuje ju štýlom autentického majstra.“

Svoju poslednú recenziu na koncert Slovenskej filharmónie s dirigentom Jurajom Valčuhom v decembri 2020 som končil slovami, že v bratislavskej Redute sme sa síce tentokrát mohli tešiť z prítomnosti publika, no tvrdý „lockdown“, ktorý onedlho zasiahne všetky domáce kultúrne podujatia, sa u nás v dôsledku nepriaznivej, a stále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie nezadržateľne blíži... A tak sa aj naozaj stalo. Mimoriadny vianočný koncert pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina krátko pred Štedrým večerom si zopár desiatok verných poslucháčov ešte dokázalo v Koncertnej sieni SF vychutnať, no potom sa už produkcie nášho prvého orchestra nekompromisne presunuli do filharmonického online priestoru. A sú tam, žiaľ, dodnes.

 
Strana 1 z 3