Lucia Maloveská

Lucia Maloveská

Klavíristka, publicistka, hudební teoretička.

K hudbě, umění i k psaní nejrůznějších textů inklinovala již odmala. Vystudovala gymnázium a posléze klavír na Konzervatoři Jána Levoslava Bellu v Banské Bystrici. V současnosti studuje hudební teorii na pražské AMU a vzdělání v nejbližší době rozšíří v rámci studijního pobytu na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Zaměřuje se na tvorbu slovenských skladatelů a také na racionální kompoziční postupy. Jako hudební recenzentka spolupracuje a spolupracovala s hudebními portály a periodiky jak v Česku, tak i na Slovensku. Z koncertů odjakživa odcházela plná dojmů a postřehů, které ne vždy měla s kým sdílet, psaní recenzí je tedy pro ni přímo terapií. Miluje klasickou hudbu, ze všeho nejvíc ji však fascinuje hudba soudobá. Příležitostně se věnuje divadlu, literatuře a folkloru, zkušenosti má i v oblasti dramaturgie. Kromě hudby má vášnivě ráda dobré víno a Formuli 1 - a za všemi třemi vášněmi je ochotná jezdit stovky kilometrů. 

5

„Ako výstižné sa ukázalo označenie ‚show‛, ktorým Václav Hudeček večer sám tituloval.“

„Všetci huslisti sa preukázali ako unikátne umelecké osobnosti s názorom a obrovskou dávkou talentu.“

„Lístok na koncert Elišky Kukalovej by som si po utorkovom zážitku kúpila okamžite.“

Trochu iný formát ako ostatné večery Dvořákovej Prahy mal program, ktorý sa v rámci festivalu uskutočnil 15. septembra. Podobu koncertu predznamenával už jeho podtitul „S Mistrem v zádech“. Išlo o populárny koncept verejného masterclassu, kedy sa výuka, či možno skôr konzultácia hry na nástroj presúva na koncertné pódium. V Dvořákovej sieni sa tak predstavili traja mladí huslisti: Matteo Hager, Marie Hasoňová a Eliška Kukalová. Za sprievodu PKF – Prague Philharmonia a dirigenta Marka Šedivého predviedol každý z nich jednu časť Koncertu pre husle a orchester a moll Antonína Dvořáka. „Mistrem v zádech“ im nebol nikto iný, ako Václav Hudeček.

 
3

„Kým v prvej rade pristupuje Dvořák prevažne k štylizácii českých tancov, druhá rada je už skutočne „slovanská“ a výrazovo rozmanitejšia.“

„Duo Ardašev Slovanské tance pojalo so sympatickou dávkou elegancie, ktorú si tieto skvele skomponované kusy zaslúžia azda ešte viac než dôraz na ich folklórne východiská.“

„Najstrhujúcejší zážitok interpreti priniesli v predposlednom z tancov, v Allegro vivace, ktoré je štylizovaným srbským kolom.“

Organizačný tým festivalu Dvořákova Praha pozval tento rok výlučne českých umelcov a v programe sa sústredí na klavírne dielo Antonína Dvořáka. V súbornom uvedení jeho diel pre klavír pokračovalo 8. septembra Duo Ardašev, teda Igor Ardašev a Renata Lichnovská. V ich podaní sme počuli obe rady Dvořákových Slovanských tancov.

 
0

„Musica non grata môže byť zásadná v tom, že verejnosti predvedie aj výpravnejšie diela, než sa podarilo doteraz.“

„Už pri tak ranej kompozícii si teda uvedomíme, aký talent sme Kaprálovej predčasnou smrťou stratili.“

„Barytónové sólo bolo v podaní Svatopluka Sema až dojemným zážitkom.“

Pražská Státní opera zahájila v nedeľu 30. augusta svoju novú sezónu, zároveň však aj záslužný projekt Musica non grata. Tento štvorročný program je, ako naznačuje už názov, venovaný „nežiadúcim“ skladateľom, tým, ktorých život negatívne a mnohokrát tragicky ovplyvnila politická situácia. Na uvádzacom koncerte tak znela hudba Vítězslavy Kaprálovej, Alexandra Zemlinského a Bohuslava Martinů. Sólovo sa predstavili klaviristka Alice Rajnohová, barytonista Svatopluk Sem a organista Jan Kalfus, Orchestr a Sbor Státní opery dirigoval Karl-Heinz Steffens.

 
100

„Tajomne znejúce slovo ´hibiki´ je v skutočnosti názvom japonskej whisky.“

„Výraznú rolu zohrávajú aj rôzne nespievané zvuky, šepot a zvukomaľba vychádzajúca z práce so slovami a porekadlami.“

„Námetom kompozície pre šesť ženských hlasov a cappella sú srbské predsvadobné rituály a keď si k tomu pridáme kvality Any Sokolović, nemôže byť prekvapením, akým výnimočným dielom Svadba je.“

Dny nové opery Ostrava, známe predovšetkým pod skratkou NODO, teda New Opera Days Ostrava, sa tento rok konajú v termíne 28. 8. - 30. 8. V ich programe nájdeme päť predstavení, z ktorých každé je na určitej úrovni premiérou. Podujatie, ktoré má aj mimo Českej republiky renomé absolútne výnimočného počinu, je projektom Ostravského centra novej hudby, na čele s jeho umeleckým riaditeľom Petrom Kotíkom. Práve on sa vyjadril, že „v Ostrave je možné všetko“. Jeho tvrdenie som si opäť raz potvrdila na prvom z festivalových večerov, v Divadle Antonína Dvořáka, kedy bola na programe premiéra opery Mareka Keprta Hibiki, hibiki, vzhmoť! a česká premiéra opery Svadba od Any Sokolović.

 
16

„Dramaturgicky sa koncert podarilo uchopiť zmysluplne, s ťažiskom v áriách Gaetana Donizettiho.“

„Magdalena Heboussová v árii z Donizettiho opery Don Pasquale javisko energicky ovládla.“

„Najkomplexnejší výkon podala posledná účinkujúca, Eva Kývalová.“

Siedmy ročník speváckych kurzov v Litni vyvrcholil v štvrtok 27. augusta koncertom tohtoročných účastníkov. V podvečer venovaný predovšetkým dielam majstrov bel canta sa predstavilo sedem mladých spevákov, ktorí počas kurzov pracovali pod vedením lektoriek Markéty Cukrovej a Heleny Kaupovej.

 
0

„Hudba, ktorá na koncerte znela, bola výlučne venovaná jedinej svätici, Panne Márii.“

„Pri spievanom prejave som mala občas pocit, akoby Blažíková spievala svoje autorské diela, nie hudbu starú takmer 800 rokov.“

„Nevšedný, v istých aspektoch azda až exotický, komorný zážitok.“

Hlboko do stredoveku preniesol poslucháčov tretí večer 21. ročníka festivalu Letní slavnosti staré hudby. Koncert v pražskom Kostole svätého Martina ve zdi bol očarujúcou „one-woman show“ Hany Blažíkovej, ktorá sa ako speváčka a hráčka na románsku harfu ujala piesní z troch významných hudobných rukopisov zo stredovekého Španielska.

 
za-poklady-10

"Festival výnimočným spôsobom využíva pôvaby regiónu okolo Broumova."

"Pozornosť sa upínala predovšetkým na sólistu Matyáša Nováka, mladého klaviristu s viac než sľubne sa začínajúcou kariérou."

"Novák premyslene vytvára zvukový balans a vyššie dynamiky dokáže posadiť veľmi znelo."

Festival Za poklady Broumovska odštartoval svoj 15. ročník online prenosom koncertu klaviristu Matyáša Nováka s Filharmonii Hradec Králové. V streame prenášanom internetovou televíziou Mall.tv pripomenuli organizátori aj 200. výročie narodenia Ludwiga van Beethovena.

 
0

„V zdobených líniách sólových hlasov sa obe speváčky predstavili spoľahlivo.“

„Vo Vivaldiho Koncerte sa naplno ukázal inštrumentálny ansámbel a jeho temperament.“

„Spevácky ma v Kantáte o káve zaujal najväčšmi Roman Hoza.“

Collegium 1704 pripravilo na 24. júna pre svojich priaznivcov mimoriadny koncert s dielami Händela, Vivaldiho a Bacha. Hudba vrcholných predstaviteľov baroka znela na Pražské křižovatce, v poučenom podaní členov súborov Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704.

 
5

„Nadhľad, inteligencia, skvelé zvládnutie nástroja: takto nejak si budem pamätať výkon Jany Jarkovskej.“

„Večer bol rozdelený do troch rozmanitých častí.“

„Pomalšie, nižšie posadené plochy prezentovala Anna Ptáková veľmi farebne a muzikálne.“

Ešte na apríl bol naplánovaný 640. utorok Umělecké besedy, s programom sústredeným predovšetkým na skladby pre flautu a pre klarinet. Koncert sa nakoniec uskutočnil 23. júna, ako v poradí 639. utorok, s hlavnými protagonistami Janou Jarkovskou (flauta), Annou Ptákovou (klarinet) a Janom Ptákom (klavír, klarinet). Ďalšie obory Umeleckej besedy zastupovali maliar Václav Sokol a recitátor Rudolf Kvíz.

 
0

„Ticho sa stalo určitým leitmotívom koncertu a skladby prezentovali jeho špecifiká rôznymi spôsobmi.“

„Absolútne fascinujúci výkon v skladbe Postludium podala Tereza Horáková.“

„Veľkým prekvapením bola pre mňa skladba Paula Rhena Simulacrum.“

Spolok Konvergence sa do koncertného života vrátil 16. 6., tradične u svatého Vavřince. Večer, ktorý patril Triu Helix, dvornému telesu Konvergence, bol koncipovaný tak, aby reflektoval fenomén, ktorý sa stal príznačným aj pre minulé mesiace: ticho.

 
Strana 1 z 9