Marek-tryncl-a-Musica-Florea

„O skvělosti hudby Jana Křtitele Vaňhala jsem se přesvědčil před asi deseti lety, kdy jsem vybral a spartoval několik jeho skladeb s duchovní tematikou."

„"Severočeský" Habermann je pozoruhodný skladatel a hudebník, který jistý čas působil například v Paříži nebo Florencii."

„Koželuh byl jeden z prvních propagátorů kladívkového klavíru"

MUSICA FLOREA dnes představí další znovuobjevená díla klasicismu. Velké množství koncertů českých skladatelů tohoto období čeká na svoji renesanci. Často jde o skladatele, o kterých samotní hudebníci nemají ani tušení. Přesto jejich koncerty byly ve své době často hrány. Dnes to v Českém muzeu hudby budou SINFONIA f moll a jako úplná novinka v premiéře SINFONIA d moll Jana Křtitele Vaňhala, dále zazní Concerto in D pro hammerklavír a orchestr Leopolda Koželuha a Concerto in D pro dva lesní rohy a orchestr Františka Václava Habermanna. Sólo na kladívkový klavír bude hrát Petra Matějová, na přirozené lesní rohy Jana Švadlenková a Jiří Tarantík. Dirigentem a iniciátorem novodobých premiér bude tradičně Marek Štryncl, kterému jsme položili pár dovysvětujících otázek.

 

středa, 09 leden 2019 11:20

Cappella Mariana zazpívá na severu Čech hudbu Balthasara Resinaria

Kruh přátel hudby v České Lípě zahájí druhý ročník obnoveného cyklu komorních koncertů. Na úterý 15. ledna připravil vokální soubor Cappella Mariana program „Quinta Essentia“ sestavený z franko-vlámské polyfonie – mimo jiné od Josquina Desprez, Pierra de la Rue a Alexandra Agricoly - a z jejích ozvěn v renesančních Čechách. Připomene v něm osobnost českolipského skladatele a luteránského duchovního Balthasara Resinaria, rodáka z Děčína, přední osobnosti rané německé reformace v Čechách, jehož díla jsou vydávána, hrána a zpívána v protestantském prostředí od 16. století dodnes. Cappella Mariana se specializuje na interpretaci středověkého vícehlasu, renesanční polyfonie a vokálních děl raného baroka. Založil ji a vede Vojtěch Semerád, který jako sólista nebo komorní hráč vystupuje i s dalšími soubory staré hudby na významných evropských pódiích a festivalech. Je činný také jako muzikolog, zabývá se objevy ve středoevropské hudbě 15. a 16. století. Koncertů se v České Lípě uskuteční celkem šest, a to pod hlavičkou spolku Arbor, který také pořádá Mezinárodní hudební festival Lípa Musica. Připomínání významných historických osobností spjatých s regionem bude jejich součástí podobně jako v loňském roce, kdy se první ročník komorního cyklu setkal s velkým ohlasem. Na koncertech se vystřídají mimo jiné violoncellista Jiří Bárta, harfistka Jana Boušková, Belfiato Quintet nebo hned v únoru cembalistky Petra Žďárská a Giedrė Lukšaitė Mrázková. Z mladých interpretů se představí duo Matouše Pěrušky a Kristiny Vocetkové. Vystoupení se většinou uskuteční v Centru textilního tisku. Jeden z programů je nicméně situován do evangelického kostela Mistra Jana Husa a červnový koncert bude stejně jako loni realizován jako open air v Městském parku.


středa, 09 leden 2019 07:00

Alfred Brendel třikrát v Rudolfinu

Autorka:

„Na začátku je dobré být jako tabula rasa, as naive as possible, a čekat, jak ke mně bude skladba promlouvat."

„Klavírista má mít tolik podob a tváří, kolik hraje skladeb."

„Alfred Brendel je i jedním z celoživotních vzorů našeho klavíristy Jana Bartoše."

Třídenní festival Hommage à Alfred Brendel bude v posledních zimních dnech hostit pražské Rudolfinum. Dnes sedmaosmdesátiletý rakouský pianista českého původu, rodák z Loučné nad Desnou na Šumpersku, přijede osobně a od 17. do 19. března se zúčastní několika koncertů a vzdělávacích programů. Brendelovy zájmy celoživotně zahrnují nejen hudbu, ale také malířství, literaturu a esejistiku. V Praze povede mistrovský kurz, bude přednášet o interpretaci Mozarta a představí své knihy, kterých má na svém kontě už desítku a které vycházejí v překladech do mnoha jazyků včetně češtiny. Na jeho pozvání přijede také Mauro Peter, interpret Schubertových písní, a klavírista Helmut Deutsch. Dalším hostem přehlídky bude francouzský komorní soubor Quatuor Diotima, celosvětově uznávaný nejen za interpretaci klasiků, ale ještě víc i za uvádění děl autorů Druhé vídeňské školy a příslušníků avantgardy dvacátého století. Kvarteto založili v roce 1996 absolventi Pařížské konzervatoře. V rámci festivalu zazní v jeho podání souborné provedení smyčcových kvartetů Bély Bartóka a česká premiéra skladby Future Family od Miroslava Srnky

 

středa, 09 leden 2019 06:20

Vítězové soutěže Concerto Bohemia zahrají v dubnu

Lidová muzika Šmidlátka scházející se na jedné z pardubických ZUŠ, orchestr Tremolo z Třemošné na Plzeňsku a Big Band Evropská středních škol z Prahy 6, to jsou vítězové letošní soutěže Concerto Bohemia, kterou od roku 1992 pořádá Český rozhlas. Na koncertě laureátů 26. dubna v sále na Žofíně vystoupí spolu s těmi soubory, které v kategoriích do šestnácti, jedenadvaceti a pětadvaceti let obsadily druhá a třetí místa. Jsou jimi v nejmladších flétnový soubor Tikari Flutes při ZUŠ Marie Podvalové v Praze 9 – Čakovicích a komorní orchestr ZUŠ Náchod zvaný Penquins a ve věku do 21 let Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře. O vítězích rozhodla v pondělí po poslechu soutěžních nahrávek porota, v níž usedli harfistka Jana Boušková, klavírista Igor Ardašev, houslista Leoš Čepický, hudební režisér Igor Tausinger a violoncellista Daniel Veis. Rozhlasová soutěž orchestrů a souborů mladých interpretů z České republiky vznikla v roce 1992, jejím posláním je pečovat o mladou uměleckou generaci, přiblížit široké veřejnosti talentované soubory a orchestry a propagovat českou hudbu. Zúčastňují se jí soubory v libovolném složení od šesti členů, nejvíce ze základních uměleckých škol. Vedle koncertu na Žofíně vítězným souborům veřejnoprávní rozhlas natočí profesionální studiovou nahrávku.


úterý, 08 leden 2019 15:11

Soutěž Concertino Praga v únoru mezinárodně

V soutěži mladých hudebníků Concertino Praga, organizované od roku 1966 Českým rozhlasem, posuzovala letos porota anonymně zaslané nahrávky 12 tuzemských účastníků. Do mezinárodního kola, které se uskuteční počátkem února, z nich v pondělí postoupilo pět. Utkají se s dalšími šestadvaceti soutěžícími z 11 zemí od Arménie a Ruska po Německo a Británii. V tomto roce jsou na řadě obory klavír, housle, harfa a violoncello. Střídají se v tříletém cyklu s dechovými nástroji a s komorními soubory. V národní soutěži usedli v porotě harfistka Jana Boušková, klavírista Igor Ardašev, houslista Leoš Čepický, hudební režisér Igor Tausinger a cellista Daniel Veis. Povinnými soutěžními skladbami jsou Čtyři kusy pro housle a klavír od Josefa Suka, Variace na slovenskou píseň od Bohuslava Martinů, Vzpomínky od Vítězslava Nováka a Dvanáct preludií pro sólovou harfu od Jana Křtitele Krumpholtze. Porotci mezinárodního kola budou dirigent a sbormistr Marek Valášek, harfistka Lydie Härtlová, pianista Ivan Klánský, houslista Michael Frischenschlager, cellista Tomáš Strašil a dva odborní zástupci Evropské vysílací unie (EBU) - Holger Hettinger a Doris Blaich. Na koncertě laureátů v pražském Rudolfinu, kde se ti nejlepší představí 9. června už osobně a živě, vystoupí navíc také dva vítězné soubory vybrané v klání o nejlepší provedení znělky mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga – Andělského přátelství od Václava Adama Michny z Otradovic. Tato soutěž, obesílaná rovněž nahrávkami, má uzávěrku na konci ledna.


úterý, 08 leden 2019 11:41

Josef Špaček ve Stravinského koncertu

Česká premiéra a dva ruské hudební klenoty - to je další trojice koncertů, které odehraje od středy do pátku Česká filharmonie. Její šéfdirigent Semjon Byčkov přivezl do Česka skladbu Weites Land, „Musik mit Brahms“, kterou napsal současný německý skladatel Detlev Glanert. Tento 58letý rodák z Hamburku je spíš známý jako operní autor, napsal ale i řadu děl pro komorní a velký orchestr a tři symfonie. Jako druhou skladbu zahraje koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček Koncert pro housle a orchestr D dur Igora Stravinského z roku 1931. V druhé půlce koncertu pak zazní První symfonie „Zimní sny“ Petra Iljiče Čajkovského. Pokračuje tak projekt nahrávání souboru jeho symfonií a dalších orchestrálních děl.


Camille-Thomas-4422774021032229830432243683277847545249792n

„Symfonický prolog Jiřího Pauera se nesl v tradičním duchu.“

„Camille Thomas hraje Dvořákův koncert málokdy.“

„Janáčkova Sinfonietta byla důstojným zakončením festivalu.“

Festival České doteky hudby si dal do vínku dva záměry. Jednak chce uvádět české skladatele dvacátého století, jednak dávat příležitost mladým umělcům. Obojí naplnil slavnostní závěrečný koncert 20. ročníku v neděli 6. ledna ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Ke stému výročí narození skladatele zaznělo dílo Jiřího Pauera, Dvořákův koncert provedla jedenatřicetiletá francouzsko-belgická violoncellistka Camille Thomas a stéprvé výročí Tříkrálové deklarace oslavila Janáčkova Sinfonietta. U dirigentského pultu stál dvaatřicetiletý stálý hostující dirigent SOČR Marek Šedivý.

 

úterý, 08 leden 2019 06:47

Karlovy Vary jsou možná o krok blíž ke koncertnímu sálu

O krok blíž k dlouho chystané rekonstrukci jsou Císařské lázně v Karlových Varech. Kraj získal stavební povolení na rekonstrukci, které nabude právní moci tento týden. Současně nikdo nepodal stížnost proti zrušení původního výběrového řízení na rekonstrukci, hejtmanství tak brzy bude moci vyhlásit novou soutěž. Podle dohody kraj Císařské lázně opraví tak, jak jsou, a Karlovy Vary pak do jejich atria vestaví sál pro Karlovarský symfonický orchestr, pokud s tím budou souhlasit památkáři. Kraj koncem loňského roku zrušil zadávací řízení na přestavbu památky, které v roce 2016 vyhlásilo minulé vedení regionu, protože tendr porušoval zákon o veřejných zakázkách. Investiční záměr revitalizace Císařských lázní už před časem schválilo ministerstvo kultury. Kraj díky tomu získá na obnovu objektu 250 milionů korun. Finanční podporu také deklarovalo nové vedení města Karlovy Vary. Samotná rekonstrukce má stát kolem 600 milionů korun a mohla by začít v létě začít. Osud koncertního sálu je ale zatím nejasný. Záměr na jeho vestavbu zatím narážel na odmítavý postoj památkářů. Všechny dosavadní návrhy totiž počítaly se zásahem do bývalých koupelen Císařských lázní. Ty jsou ale z pohledu památkové péče jedním z nejcennějších prvků stavby. Císařské lázně jsou památkově chráněným objektem už od roku 1958. V rámci Lázeňského trojúhelníku se Císařské lázně jako součást historického centra Karlových Varů dostaly na Indikativní seznam lokalit nejvýznamnějších památek České republiky světového dědictví UNESCO.


pondělí, 07 leden 2019 19:23

Pražští symfonikové jsou v Japonsku

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK měl dnes koncert v proslulé tokijské síni Suntory Hall. Za řízení šéfdirigenta Pietariho Inkinena zazněla Čajkovského Pátá symfonie a Brahmsův Houslový koncert. Jako sólista je s Pražskými symfoniky na zájezdu v Japonsku Daishin Kashimoto, jeden ze tří koncertních mistrů Berlínských filharmoniků. Vystoupil s orchestrem FOK před vánočními svátky také v Praze. Koncert v Tokiu byl druhým během třítýdenní šňůry, při níž Pražští symfonikové zavítají celkem do sedmi měst – mimo jiné ještě do Sappora a Nagasaki – a odehrají víc než desítku koncertů. Při prvním z nich v Jokohamě zazněla už Dvořákova Novosvětská symfonie. I na programech dalších večerů jsou vedle Čajkovského a Brahmsových děl a vedle Mendelssohnova Houslového koncertu samozřejmě také skladby českých autorů, včetně Slovanských tanců. Dojde rovněž na celou Smetanovu Mou vlast. V Japonsku je orchestr do 21. ledna. Po návratu z turné zahraje pak v Praze na samém konci měsíce v abonentních programech s Albrechtem Mayerem, dalším známým členem Berlínských filharmoniků, a to Hobojový koncert Ralpha Vaughana Williamse a Náhrobek Couperinův od Maurice Ravela v úpravě pro hoboj a smyčce. Řídí šéfdirigent Pietari Inkinen, který potom na únor připravuje pro abonentní koncerty díla Dmitrije Šostakoviče a Bohuslava Martinů.


pondělí, 07 leden 2019 18:37

Janáčkův festival nabídne přes 30 koncertů

Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahájí letošní Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Úvodní koncert bude řídit Kristjan Järvi, nejmladší člen slavného dirigentského klanu. S rozhlasovými symfoniky, kteří jsou rezidenčním tělesem ostravské přehlídky, nabídne skladby Sergeje Prokofjeva, Sergeje Rachmaninova a Janáčkovu Sinfonietta. Závěr festivalu pak bude patřit výhradně vokálně-instrumentálním skladbám českých autorů. Jubilujícího Milana Báchorka připomene jeho Hukvaldská poéma, Dvořákův Žalm zazní vůbec poprvé a Smetanova Česká píseň po 35 letech. Festival začne koncem května, potrvá pět týdnů a nabídne přes tři desítky koncertů, které se budou konat v Ostravě, Hukvaldech a dalších deseti městech v okolí. Diváky zavedou jak do koncertních síní, tak do zámku, hornického muzea, rozhlasového studia, kostelů i pod širé nebe. Na programu budou samozřejmě díla Leoše Janáčka, ale také skladby jiných českých i světových autorů. Dramaturgie chystá například sedm symfonických, pět komorních a tři varhanní koncerty, dva klavírní a dva houslové recitály, dva vokálně instrumentální koncerty, tradiční Den slezských varhan a také jazzový podvečer. Chybět nebude ani tradiční nedělní matiné s brunchem nebo hudební nocturno, které bude tentokrát ve španělských rytmech. Mezi interprety, kteří přijali pozvání, jsou třeba klavíristé Sergei Babayan a Tomáš Kačo, houslisté Isabelle Faustová, Renaud Capuçon, Milan Paľa a Ivan Ženatý, filharmonici z Toulouse nebo kytarista a umělecký ředitel JazzFestu Brno Vilém Spilka.


Breslik-upraven-47688972101568320197937946953767509258403840o

„Jsou opery, které se dají přesadit do nadčasových dimenzí; některé další snesou ale mnohem méně - a na některé by se nemělo sahat vůbec.“

„Režisérova fantazie nesmí překročit hranice pokory. Pak většinou zůstane i v rámci zdravého rozumu.“

„Operní pěvci v současnosti čím dál víc musejí dělat na jevišti věci, které by si jejich předchůdci nedovedli představit.“

Jaký je rozdíl mezi Smetanou a Janáčkem? Janáček je světový, ale jeho opery se ve světě dávají v češtině. Smetana je ryze český, ale jeho nejnárodnější operu si dovedou s pochopením přivlastnit Němci: nejen tak, že ji zpívají německy, ale dokáží ji navíc i smysluplně situovat do prostředí moderního bavorského venkova. A nebo se to odehrávalo v Čechách? Scéna a režie v minulých dnech hrané mnichovské inscenace byly pro náš kulturní útlocit každopádně asi trochu kontroverzní, ale neurážející – a pro postmoderní dobu zcela odpovídající a charakteristické.

 

pondělí, 07 leden 2019 07:30

Zlín chystá Schelomo Ernesta Blocha

Zřídka uváděnou Hebrejskou rapsodii pro violoncello a orchestr Schelomo Ernesta Blocha zařadila do svého abonentního cyklu zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů. Sólového partu se ujme Petr Nouzovský. Blochovo hudební vyjadřování zásadně ovlivnil vlastní židovský původ, ostatně typických židovských intonací a rytmů je možné si povšimnout v celé řadě jeho dalších kompozic. Schelomo je poslední z volného cyklu jeho skladeb s židovskou tématikou, dokončil ji v roce 1916 před svým odjezdem do Ameriky. Violoncellu v ní autor svěřil hlas krále Šalamouna. Koncert má ale jinak nosnou linii, která se vine ke jménu Clauda Debussyho. Jeho hudební mluva byla Ernestu Blochovi velmi blízká, což dokládá nejen dochovaná korespondence obou skladatelů, ale především jejich několikerá vzájemná setkání. Úvodem proto zazní jedna z Debussyho nejslavnějších skladeb, Preludium k Faunovu odpoledni. Vzniklo v roce 1894 podle básně francouzského symbolisty Stéphana Mallarmého a už při  premiéře zaznamenalo u publika nebývalý ohlas. V hudbě Clauda Debussyho zpočátku nacházel inspiraci také Bohuslav Martinů. Rodák z Poličky zkomponoval kromě jiného celkem šest symfonií a v pořadí čtvrtá je mnohými považována za vůbec nejradostnější. Vzhledem k tomu, že vznikala na sklonku Druhé světové války, lze její živý charakter interpretovat jako odraz skladatelova pozitivního duševního stavu souvisejícího s vyhlášením německé kapitulace. Filharmonii Bohuslava Martinů povede její hlavní hostující dirigent Leoš Svárovský.


49054355101568820717937947457272357934071808o

„Publikum v Mnichově na Prodanou nevěstu reaguje velmi vřele.“

„Jelikož jsem se od začátku srpna nezastavil, vyberu si teď intenzívní studijní čas.“

„Janáčkova hudba se nemůže omrzet.“

Bavorská státní opera hraje od prosince Smetanovu Prodanou nevěstu. Po hudební stránce za novou inscenací stojí dirigent Tomáš Hanus, šéfdirigent a hudební ředitel Velšské národní opery v Cardiffu, brněnský rodák, který se svým souborem hostoval v prosinci na festivalu Janáček Brno 2018 s operou Z mrtvého domu. Před dnešním na půl roku posledním představením Prodané nevěsty odpověděl z bavorské metropole portálu KlasikaPlus na několik otázek týkajících se hlavně Janáčka a Smetany – a také režie mnichovské Prodané nevěsty, ironizující některé projevy současného venkovského života.

 

neděle, 06 leden 2019 10:51

Tříkrálové "Rybovky"

Vánoce se pomalu chýlí ke konci. Právě dnešní svátek Tří králů je podle liturgie dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím toto období vrcholí a končí. A proto dnes na mnoha místech ještě zaznějí sváteční koncerty, často s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby na programu. V Praze to bude například velkolepé odpolední představení na Staroměstském náměstí. Rybovka tam zazní od 16 hodin u příležitosti Tříkrálové sbírky Arcidiecézní Charity Praha. Dirigent Jan Rezek povede Svatojakubský orchestr a Svatojakubský sbor, ke kterému se přidají ještě Strahovský chrámový sbor, Karlovarský pěvecký sbor, Vysokoškolský umělecký soubor UK, Magistrae Raconenses Pěvecký sbor ČVUT. Sólových partů se ujmou Lucie Silkenová, Lenka Šmídová, Martin Slavík a Luděk Vele. Koncertu bude předcházet průvod Tří králů na velbloudech, který vyjde v 15 hodin z Malostranského náměstí, a bude pokračovat přes Karlův most, Karlovu ulici, Malé náměstí až na Staroměstské náměstí. Tříkrálovou Rybovku připravili také jinde v republice. Od 16:30 hodin zazní třeba v Chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna v podání komorního orchestru Collegium magistrorum Mikulov, Pěveckého sdružení Vítězslava Nováka Znojmo a Smíšeného pěveckého sboru Karla Němečka z Moravského Krumlova. Koncert bude dirigovat Sébastien Bagnoud a zazní na něm také Mannheimská symfonie Jana Václava Stamice a Koncert pro trubku a orchestr Giuseppe Torelliho. Od  17 hodin se také koná tradiční koncert s Rybovou mší vánoční v kostele Narození Panny Marie v Mnichovicích a od 18 hodin Rybovku chystá Ladův kraj, zazní v Kostele svatého Prokopa v Čestlicích. Zřejmě posledním provedením letošních Vánoc pak bude koncert v samotném rodišti Jakuba Jana Ryby, v Rožmitále pod Třemšínem. Zpěváci a hudebníci z Rožmitálu ji provedou na úplný závěr vánočního období, příští neděli na svátek Křtu Páně v kostele Nejsvětější Trojice v Čimelicích.


neděle, 06 leden 2019 08:10

Rybovka bez nánosů a s nimi

Autor:

„Uši mi otevřela až nahrávka Roberta Huga z roku 1999. Komorní orchestřík se krásně doplňoval s dřevěnou barvou dobových varhan a sólisté předváděli umění, které do té doby česká hudební pedagogika skoro neznala: frázování.“

„„Rybovka se nezkouší“, dozvěděl jsem se při domlouvání termínu na zkoušku.“

„Kolik Čechů dokáže plně vnímat komplexní hodnotu Novosvětské nebo Mé vlasti? Ale Rybovka je tu pro všechny.“

 

neděle, 06 leden 2019 07:28

České doteky hudby uzavře SOČR s cellistkou Camille Thomas

Sólistkou Dvořákova Koncertu h moll, který milují violoncellisté po celém světě, je dnes večer při závěru dvacátého ročníku festivalu České doteky hudby v Obecním domě v Praze Camille Thomas. Hru mladé francouzsko-belgické hudebnice, mezinárodního objevu roku 2014, charakterizují kritici jako magickou, přesvědčivou, půvabnou, vitální a optimistickou. V české metropoli hraje poprvé. Program večera, který je svěřen Symfonickému orchestru Českého rozhlasu a mladému dirigentu Marku Šedivému, je kompletně český – v úvodu zazní Symfonický prolog od Jiřího Pauera a jako finále pak Sinfonietta, v níž Leoš Janáček zvěčnil radost ze svobody, která přišla v roce 1918 se vznikem Československa. Podnětem k Sinfoniettě byl skladateli v roce 1926 chystaný Všesokolský slet a výzva, aby jako zdravici pro národní tělovýchovnou organizaci zkomponoval nové fanfáry. Nakonec však vznikla celá velká, originální, kontrastní a barvitá koncertní skladba, lyricky rozezpívaná i rytmicky bouřící. I Sinfonietta potvrzuje, že Janáčkova pozdní hudba je mladická, moderní, vzrušující.


sobota, 05 leden 2019 12:01

Prodaná nevěsta s hnojem, traktorem a pašíkem ve streamu

Smetanovu Prodanou nevěstu v nové inscenaci Bavorské státní opery je možné v neděli večer sledovat live na internetu na STAATSOPER.TV. Českou komickou operu hranou v němčině nastudoval v Mnichově před vánočními svátky šéfdirigent a hudební ředitel Velšské národní opery Tomáš Hanus, který se s tímto dílem setkal jako spolutvůrce vůbec poprvé. Režii má David Bösch a autorem scény je Patrick Bannwart. Příběh, zde perzifláž s trochu obhroublou situační komikou, ale v hudbě i s lyrickými místy, je zasazen do současné vesnice. Jevišti vévodí obrovská hromada hnoje a prohání se po něm nejen funkční traktor, ale také živý pašík. Mařenku zpívá mladá italská sopranistka Selene Zanetti, nejprve působící v Operním studiu a od této sezóny už členka souboru. Kecala hraje rakouský pěvec Günther Groissböck, host Metropolitní opery a dalších světových divadel, Jeníkem je slovenský tenorista Pavol Breslik s již podobně bohatou mezinárodní kariérou. Po sérii vánočních představení, která 6. ledna končí, se Prodaná nevěsta vrátí na jeviště Bavorské státní opery 19. července při festivalu Münchner Opernfestspiele. Stream nedělního mnichovského představení bude nyní k vidění od 18:00 na adrese https://www.staatsoper.de/tv.html?no_cache=1.


sobota, 05 leden 2019 08:13

Tajemství anděla? Tango!

Autor:
DSC4648

„Rozlišovat klasické tango a koncertní tango nuevo nebylo třeba. Šlo o atmosféru, dojem a prožitek, nikoli o antologii.“

„Kvinteto hrálo s velkým nasazením, temperamentně, vytrvale, bez výkyvů.“

„Patricie Poráková vnesla na pódium v páru s Javierem Antarem tvárnou poddajnost i vyzývavou vstřícnost, kočičí eleganci i přesnou techniku.“

Festival České doteky hudby přilákal publikum po koncertech klasické hudby v historických sálech Prahy také do Kongresového centra. V pátek večer se tam pod jeho hlavičkou uskutečnila premiéra hudebně tanečního večera Misterio del Ángel – Tango Argentino. Program připravil instrumentální soubor Escualo Quintet a tanečníci Tangonexion. Až na jednoho Jihoameričana Češi.

 

sobota, 05 leden 2019 07:30

Baletní Re-start na Nové scéně

Re-start 2019 – to je komponovaný večer jednoaktových baletů, které chystá na středu 9. ledna Pražský komorní balet a Balet Praha Junior Tanečního centra Praha. Představení bude originální kolekcí choreografií Lidie Wos, Samuela Delvauxe, Jiřího Pokorného a Marka Svobodníka a soubory ho uvedou na Nové scéně Národního divadla. Večer otevře inscenace „Svět sedmikrásek“ Jiřího Pokorného byla zatím uvedena pouze jedinkrát loni v dubnu. Následuje „Intimate Spaces/Důvěrná místa“ z pera belgického choreografa Samuela Delvauxe, které oslavuje známého hudebního skladatele Leoše Janáčka a velmi abstraktně se dotýká bolestného vztahu umělce, tak velmi citlivého na „ženskou inspiraci“ všude kolem. Třetí je světová premiéra skandinávské choreografky se slovanskými kořeny Lidie Wos s názvem „A New Beginning/Nový začátek“. Autorka postavila šest mladých tanečníků z Baletu Praha Junior před hromadu starých kufrů a dala jim nelehký úkol – v neustálém pohybu odvyprávět, co všechno může kufr na jevišti evokovat. A večer pak uzavře „Chvilka POEzie“, taneční horor na motivy proslulé básně Edgara Allana Poea Havran. Choreograf Marek Svobodník její koncept transponoval do černé grotesky, komiksu i situačně až absurdního humoru tvrdšího ražení.


DSC4510

„V Bartókovi se zdálo, jako by byli vyškoleni nejlepšími folklorními soubory a jejich primáši.“

„Primárius Juraj Tomka zahrál svůj part naprosto neakademickým, emocionálně zaujatým, a přitom technicky dokonalým způsobem.“

„Dvojice Englichová a Veverka je již tak sehraná, že je úlevné poslouchat, jaký cit mají oba instrumentalisté pro styl, jak si pohrávají s tvořením tónu.“

Na pražské Novoměstské radnici se ve čtvrtek 3. ledna konal další z koncertů Českých doteků hudby – a s dalším dramaturgickým překvapením. Jednak v podobě účinkujících a jejich spojení – pořadatelé pozvali slovenský Mucha Quartet, harfistku Kateřinu Englichovou a hobojistu Viléma Veverku –, jednak připravili pestrý a nepodbízivý program složený ze jmen jako Bartók, Bella, Benda… ale hlavně Otomar Kvěch a jeho Hrubínovské proměny. 

 

 
 
Veverka-foto-Martin-Kubita-4537881824356431864520218571190285273399296o

„Jednu světovou premiéru pro hoboj a orchestr smím přichystat pro letošní ročník festivalu Janáčkův máj.“

„Hobojový koncert Jiřího Gemrota obstojí v konfrontaci s koncertem Bohuslava  Martinů.“

„Starou hudbu nestuduji, starou hudbu stále poznávám, objevuji. Inspiraci hledám kontinuálně.“

Hobojista Vilém Veverka určitě zase něčím příjemně překvapí. Hraje Zelenku, Dvořáka, Strausse, Martinů a Gemrota, hraje také s harfistkou Kateřinou Englichovou, jedná o premiérách s dalšími autory a chystá se rovněž v novém projektu na žánrovou syntézu. A v rozhovoru pro portál KlasikaPlus, uskutečněném po čtvrtečním koncertě na festivalu České doteky hudby, zmiňuje i své aktivity nehudební, které se týkají hor a fotografování.

 

pátek, 04 leden 2019 07:14

Tříkrálový koncert a Vánoce podle Respighiho

Podruhé v několika málo týdnech zazní v Praze zřídka slýchaná vánoční skladba Lauda per la Nativitá del Signore od Ottorina Respighiho. Spolu s vánoční hudbou italské renesance ji má na programu Tříkrálového koncertu v neděli 6. ledna večer v kostele U Salvátora za řízení Vojtěcha Jouzy komorní pěvecký sbor En Arché a orchestr Camerata 2018. Pastorálně, klidně a svátečně vyznívající kantáta, Chvalozpěv k Narození Páně, naplněná reminiscencemi na renesanční a barokní hudbu i na gregoriánský chorál a uplatňující archaicky znějící doprovod s převahou dřevěných dechových nástrojů, vznikla v letech 1928 až 1930 na text františkána Jacopona da Todi ze 13. století. Respighi skladbu nazval osobním vánočním přáním světu. V jejím nadcházejícím uvedení spoluúčinkují pěvci Alena Hellerová, Marta Fadljevičová a Aleš Voráček. Komorní sbor En Arché založil Vojtěch Jouza v roce 1995. Jeho členy jsou amatérští zpěváci, které spojuje nadšení pro krásnou hudbu různých stylových období, zejména pro hudbu duchovní. Respighi je jedním z představitelů hudebního neoklasicismu 20. století. Jako muzikolog se ostatně věnoval studiu italské hudby 16. a 17. století a zasloužil se o publikování a provedení skladeb Claudia Monteverdiho, Antonia Vivaldiho a Benedetta Marcella. Transkriboval rovněž do moderní notace gregoriánský chorál. Vánoční příběh vypráví ústy pastýřů, andělů a Panny Marie. V prosinci u nás neznámé dílo jako dramaturgický objev už uvedl se svým sborem Lukáš Vasilek. Reflexi koncertu přinesla KlasikaPlus v článku Vánoce s Pražským filharmonickým sborem.


čtvrtek, 03 leden 2019 17:30

Houslista Milan Paľa a jeho projekt Cantus Moraviae

Původem slovenský hudebník Milan Paľa vystoupí 22. ledna v Sále Milosrdných bratří v Brně. Zazní skladby Miloslava Ištvana, Pavla Maria Slezáka, Víta Zouhara a Pavla Nováka Zemka. Koncert se koná v rámci projektu Cantus Moraviae, který v sérii CD postupně zmapuje hudbu moravských skladatelů pro sólové housle či violu. Recitál bude spojen s představením prvního disku z této série chystané vydavatelstvím Pavlik Records. Milan Paľa má ve své diskografii už řadu jedinečných titulů, mimo jiné také antologii slovenské tvorby pro sólové housle, díky které získal v roce 2009 Cenu Ľudovíta Rajtera udělovanou Hudobným centrem a určenou pro mladé osobnosti slovenské hudby. V roce 2014 obdržel pak Cenu ministra kultury Slovenské republiky. Milan Paľa, absolvent Konzervatoře J. L. Belly v Banské Bystrici, Univerzity hudby a dramatického umění ve Vídni a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, je vyhledávaným interpretem při uvádění nových děl a pravidelným hostem významných festivalů soudobé hudby. Naposledy na podzim roku 2018 tak zaujal na festivalu Hudební fórum Hradec Králové provedením Houslového koncertu Pascala Dusapina, komponovaného v roce 2011 a nazvaného Aufgang (Stoupání) – díla, jehož skrytým námětem je světlo jako protiklad temnoty, světlo jako paprsek naděje. Reflexi Paľova tehdejšího výrazného vystoupení přinesla KlasikaPlus v článku Světlo jako téma koncertu. Současný francouzský skladatel psal dílo s myšlenkou na symboliku pohybu vzhůru, povstávání, tedy určitě i s myšlenkou na metaforu - zbavování se sklíčenosti. 


5bwernerstepanvlcek29-foto-Praha-2-Ji-Podrazil

„Svatební obřad Dvořákových z roku 1873 pamětní deska umísťuje jednoznačně jinam - do kostela svatého Petra na Poříčí.“

„U Bedřicha Smetany a Kateřiny Kolářové pochybnosti kolem svatby u svatého Štěpána asi nejsou.“

„Toulat se po Praze, objevovat pamětní desky věnované osobnostem minulosti a představovat si, jak kdysi vypadala místa, kde žili…“

Kostel svatého Štěpána v Praze je v ulicích Nového Města vlastně docela zapomenut. A navíc trochu obestřen tajemnem. Zkuste zjistit něco o jeho hudebních tradicích. Dočtete se například, že se jeho historie protnula s životem několika známých skladatelů. Při důkladnějším pátrání ale občas znejistíte. Fibich, Smetana, Dvořák, Suk…?

 

čtvrtek, 03 leden 2019 07:52

PKF-Prague Philharmonia doprovází pěvce

Těsně před vánočními svátky se orchestr PKF-Prague Philharmonia podílel v Královské opeře v Muscatu, metropoli Ománu na pobřeží Indického oceánu, na třech představeních Opery na ledě – projektu kombinujícího krasobruslařské a pěvecké umění. Hlavními protagonisty byli za sportovce mistři světa Meryl Davis a Charlie White a za umělce rakouský barytonista Markus Werba. V Praze těleso 15. ledna na svém abonentním koncertě za řízení šéfdirigenta Emmanuela Villauma doprovodí v Rudolfinu americkou sopranistku Ailyn Pérez, která připravuje árie z oper Kathrin, Zázrak Heliany a Mrtvé město od Ericha Wolfganga Korngolda a pak Čtyři poslední písně Richarda Strausse. V únoru bude PKF-Prague Philharmonia doprovázet na turné po Německu Jonase Kaufmanna. Árie z francouzských a italských oper bude světoznámý tenorista zpívat 7. února v sále Filharmonie v Berlíně a pak postupně v Alte Oper ve Frankfurtu nad Mohanem, v mnichovském sále Gasteig a v Kongresovém centru v Hannoveru. Dirigentem je Emmanuel Villaume. V neděli 3. března se potom koná v Praze operní galakoncert, jehož protagonisty jsou ruská sopranistka Marina Shaguch a hvězdný basista Ildar Abdrazakov, její krajan. Na programu budou Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart, Sergej Rachmaninov a Nikolaj Rimskij-Korsakov. Orchestr PKF - Prague Philharmonia zde bude opět doprovázet, dirigentem je pro tu příležitost Alexander Khaidrava.


středa, 02 leden 2019 13:01

Filharmonie v rukou mladých

Autor:
190101novorocniwebres44cPetraHajska

„Všichni hráli s úsměvem a s potěšením z možnosti komorního muzicírování.“

„Nekorancův výběr árií byl vhodný a poutavý, kontakt s publikem okamžitý a trvalý.“

„V rukou neustále se usmívajícího Josefa Špačka se koncert stal plnohodnotnou uměleckou záležitostí, milým vkročením do roku 2019.“

Novoroční koncert České filharmonie byl po všech stránkách ojedinělý. Orchestr hrál bez dirigenta, v menším obsazení a program zůstal u klasiky, ale obešel se bez velkých slavnostních čísel i bez podbízivosti a zábavnosti za každou cenu. Virtuozita skladeb působila o to neokázaleji, oč byla zřejmější. A celý večer měli v rukou mladí.

 

středa, 02 leden 2019 07:31

Před 20 lety zemřel Rolf Liebermann

Je to právě dvacet let, kdy v Paříži zemřel Rolf Liebermann - hudební skladatel, dirigent, manažer a organizátor hudebního života, rodák z Curychu. Bylo mu 88 let. Sám se autorsky věnoval nejen klasické hudbě, ale i různým jiným stylům, nevyjímaje třeba šanson. Na svém kontě má na tři desítky skladeb včetně pěti oper nebo úspěšného koncertu pro jazzband a symfonický orchestr. Hlavně se ale zasloužil o rozvoj opery. Skoro tři desetiletí vedl dva operní domy, napřed v letech 1959 až 1972 a znovu pak mezi lety 1985 až 1988 Hamburskou státní operu a mezitím, v letech 1973 až 1980 byl uměleckým šéfem Pařížské opery. Jen během svého působení v Hamburku objednal dvacet čtyři nových oper, včetně Die Teufel von Loudun od Krzysztofa Pendereckého nebo Der Prinz von Homburg od Hanse Wernera Henzeho. Také přesvědčil Oliviera Messiaena, aby napsal operu Svatý František z Assisi. Podporoval mladé pěvce, mimo jiné Placida Dominga nebo Mirellu Freni na začátku jejich kariér. Na sklonku života pak byl Rolf Liebermann prezidentem Fedory, evropské asociace, která sdružuje operní nadace a další společnosti podporující operní domy v nejvýznamnějších evropských městech. 


středa, 02 leden 2019 06:35

České doteky hudby nabídnou ještě klasiku, tango a symfonický jazz

Festival České doteky hudby má před sebou ještě čtyři koncerty. Nejbližší se koná 3. ledna na Novoměstské radnici a setkají se na něm čeští a slovenští umělci. Mucha Quartet je mladý bratislavský soubor, který přednese Bartókovy Rumunské tance a Smyčcový kvartet „V uherském stylu“ od Jána Levoslava Belly. Společně s hobojistou Vilémem Veverkou a harfistkou Kateřinou Englichovou pak zahrají lyrický sextet Hrubínovské proměny od Otomara Kvěcha z roku 1999. O den později v Kongresovém centru vystoupí Escualo Quintet s tanečníky. Premiéru tam bude mít jejich projekt Tajemství anděla koncipovaný ve stylu argentinského tanga. Je kombinací tanečních hudebních stylů a koncertního tanga nueva, které je syntézou temperamentního jihoamerického folklóru, klasické hudby a jazzu. Zazní skladby klasika tohoto žánru Astora Piazzolly, ale zastoupeni budou také Roberto Firpo, Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, Francisco Canaro, Camilo Caller a Lalo Schifrin. Na 5. ledna ohlásil festival České doteky hudby do Kongresového centra koncert Komorní filharmonie Pardubice dirigované Janem Kučerou. V symfonickém aranžmá písní Dana Bárty spoluúčinkuje jazzová kapela Ilustratosphere vedená Robertem Balzarem. Dvacátý ročník Českých doteků hudby uzavře pak 6. ledna v Obecním domě Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Markem Šedivým a s violoncellistkou Camille Thomasovou, novou tváří mezinárodní hudební scény, vítězkou soutěže New Talent pořádané Evropskou vysílací unií. Ve Francii se tato interpretka stala „nováčkem roku 2014“. Večer připomene dílo Jiřího Pauera a pak nechá zaznít dvě stálice české klasiky – Dvořákův Violoncellový koncert a Janáčkovu Sinfoniettu.


05-181231SilvestrBenatske-nespory07cPetraHajska

„Hned v prvním žalmu krásné sopránové sólo předznamenalo celý večer.“

„Interpreti zvládali hudbu s nezdůrazňovaným mistrovstvím, bez vnějškové virtuozity, se samozřejmostí, s mnoha a mnoha detaily.“

„Václav Luks nezdůrazňoval jen jubilace. Podchytil i vroucnost, tiché modulace, jemnost.“

Rozloučit se s odcházejícím rokem krásnou hudbou je určitě lepší, než jen hledat v televizních programech přijatelnou zábavu, klábosit a popíjet s přáteli, nebo se uchýlit někam do ústraní. Silvestrovský podvečerní koncert Collegia 1704 opět nabídl tuto hodnotnou alternativu všem, kdo jsou jí otevřeni. V zaplněném Rudolfinu zněla s obvyklým jedinečným muzikantským vkladem Vivaldiho duchovní hudba. Byla potěšením a rozptýlením, poučením a rozšířením poznání, ale mohla být chápána třeba i jako vděčné díkůvzdání za uplynulých 365 dní. 

 

úterý, 01 leden 2019 08:52

Varhanní hudba u svatého Jakuba

Slavnostní hudba pro žestě, varhany a tympány se rozezní při Novoročním koncertě v bazilice svatého Jakuba na pražském Starém Městě. Tamní titulární varhanice Irena Chřibková připravila na odpoledne díla Marc-Antoine Charpentiera, Pavla Josefa Vejvanovského, Johanna Sebastiana Bacha, Claudia Monteverdiho, Louise-Claude Daquina, Césara Francka, Josefa Suka, Alexandra Guilmanta, Fernanda de la Tombelle a Georga Friedricha Händela, včetně finále z jeho Hudby k ohňostroji. Spoluúčinkují Jan Verner, Petr Cibulka, Zdeněk Thuma, Martin Homolka, Jiří Genrt a Josef Fousek. Svatojakubské varhany jsou největšími v Praze a po nástroji u sv. Mořice v Olomouci  druhými největšími v republice. Základ se váže k počátku osmnáctého století, k varhanáři Abrahamu Starkovi z Lokte - a varhany díky tomu mají svou jedinečnost - široký fundament, velmi znělý horní stroj, mohutné mixtury. První přestavba se uskutečnila roku 1754, další v druhé polovině 19. století… a romantizační proces pokračoval v roce 1906. Zásadní zásah do stále ještě hodně barokních varhan nastal v roce 1941 podle návrhu varhaníka Bedřicha Antonína Wiedermanna. V roce 1956 začal nicméně dalšími úpravami opětovný návrat k baroknímu schématu. A na počátku 80. let pak závod Varhany Krnov obnovil původní Starkovy hlasy, ale ponechal i mnohé zajímavé romantické barvy. Nástroj tak má dnes čtyři manuály, 91 znějících rejstříků a 8277 píšťal a od roku 2011 navíc výrazně technologicky modernizovaný hrací stůl. 


úterý, 01 leden 2019 07:44

Novoroční koncert z Vídně v televizi i v rozhlase

Česká televize jako jedna z mnoha desítek televizí po celém světě vysílá v přímém přenosu Novoroční koncert Vídeňských filharmoniků. Přímý přenos tradičně zprostředkovává i Český rozhlas. Koncert ve Zlatém sálu Spolku přátel hudby začíná pětačtyřicet minut před polednem. Poprvé diriguje tento program Christian Thielemann, šéfdirigent drážďanského orchestru Staatskapelle Dresden. Pod jeho taktovkou filharmonikové hrají vedle obvyklých děl – především oblíbených melodií dynastie Straussů – také několik skladeb, které se v Novoročním koncertu objevily poprvé. Mimo jiné jde o Schönfeldský pochod rakouského skladatele Carla Michaela Ziehrera, Express polku Johanna Strausse mladšího nebo valčík Entr'acte Valse od Josefa Hellmesbergera. V choreografii Andreje Kajdanovského spoluúčinkuje balet Vídeňské státní opery. Tradiční přídavky zůstávají - bývá to valčík Na krásném modrém Dunaji od Johanna Strausse mladšího, kterému zpravidla předchází dirigentovo novoroční přání posluchačům, a za doprovodu rytmicky tleskajícího obecenstva zaznívá také Radeckého pochod, který složil Johann Strauss otec. Vídeňský Novoroční koncert, který má tradici od roku 1939, přenášejí televize do více než 90 zemí. Údajně ho v přímém přenosu sleduje neuvěřitelných 1,3 miliardy posluchačů a další miliony pak v některých z četných repríz.


úterý, 01 leden 2019 00:00

P.F. 2019!

Autor:
20181221150035

Milí přátelé klasické hudby, děkujeme vám za přízeň a přejeme vám šťastný, zdravý a vyladěný rok 2019!
V příspěvku níže se připojují i někteří naši spolupracovníci.

 

pondělí, 31 prosinec 2018 16:03

Doteky hudby česky a slovensky

Autor:
DSC4205

„Peter Mikuláš je v Praze po léta častým hostem, ale árie z národních oper v jeho podání byly nenápadným trumfem celého koncertu.“

„Jaroslav Březina je mezi současnými tuzemskými tenoristy tím nejzajímavějším.“

„Libušino proroctví, zazpívané Danou Burešovou v plné síle a úctyhodně vygradované, se stalo přirozeným vrcholem celého koncertu.“

Rok 2018, rok stého výročí vzniku Československa, se v Praze důstojně uzavřel na festivalu České doteky hudby. Nedělní operní koncert v Rudolfinu připomněl nejen známé, ale i některé méně známé scény z děl klasiků. Obsáhl hudbu od Smetany po Suchoně. Jen ohlas v sále - v poměru k výkonům tří výborných sólistů a Moravské filharmonie Olomouc s Robertem Jindrou – byl však až nevděčně střídmý.

 

pondělí, 31 prosinec 2018 10:57

Operní Silvestr v Austrálii deset hodin před Evropou

Výhled na ohňostroje v přístavu a půlnoční party zažívají diváci, kteří získali na poslední den roku vstupenky do Opery v Sydney. Silvestrovské oslavy v nejlidnatějším městě Austrálie přilákají každoročně na milión lidí a výhled prosklenými stěnami světoznámé budovy patří k nejžádanějším. Půlnoc tam nastává o deset hodin dřív než ve střední Evropě, tři hodiny poté, co Nový rok jako první na světě vítá ostrovní stát Samoa v Polynésii. Pro letošek připravila Opera Australia do dvou sálů dva různé programy – Pucciniho Bohému, kterou Gale Edward ve své inscenaci umístil do bohémského prostředí berlínské společnosti třicátých let dvacátého století, a operní gala sestavené především z Verdiho a Pucciniho árií. Opera v Sydney, světově proslulá ikona architektury, je od roku 2007 na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Její vizionářská podoba měla trvalý vliv na architekturu druhé poloviny 20. století. Zahrnuje pět sálů, výstavní síň, nahrávací studio a restaurace. Operní sál má 1507 sedadel, v koncertním je 2679 míst. V soutěži na operní budovu zvítězil v roce 1956 mezi více než dvěma sty účastníky návrh v té době nepříliš známého dánského architekta Jørna Utzona. Stavba se protáhla o deset let. První představení se uskutečnilo v září 1973, oficiálně Operu v Sydney otevřela před 45 lety - 20. října 1973 - britská královna.


pondělí, 31 prosinec 2018 08:00

Hudební přelom roku

Autorka:
03

Vídeňská státní opera dává na Silvestra Straussovu operetu Netopýr, brněnské Národní divadlo Smetanovu Prodanou nevěstu. Stejně silnou tradicí je pak v rakouské metropoli Novoroční koncert Vídeňských filharmoniků s oblíbenými tanečními a pochodovými melodiemi dynastie Straussů, zatímco v české metropoli Pražští symfonikové jako obvykle zahrají v první den roku Dvořákovy Slovanské tance. V přehledu koncertů a divadelních představení připravených v tuzemsku a v blízké cizině na přelom roků 2018 a 2019 přinášíme podrobnosti i o programu České filharmonie a Filharmonie Brno nebo Berlínských filharmoniků a připomínáme, že v Mnichově diriguje v těchto dnech Prodanou nevěstu Tomáš Hanus.

 

promo-01

Soutěžili jsme o CD mladého českého umělce.
V 25 letech má za sebou významné úspěchy a rušný rok. Klavírista, varhaník a skladatel Marek Kozák vyhrál prestižní Evropskou klavírní soutěž v Brémách, stal se finalistou Busoniho klavírní soutěže v italském Bolzanu, poprvé účinkoval na Pražském jaru, zahájil slavný Chopinův festival ve Valdemosse a právě pokřtil své první profilové CD, které vydal u společnosti ArcoDiva

Ptali jsme se: Z jakého města Marek Kozák pochází?
Správná odpověď zní: Brušperk

Výherkyní se stává: Zdeňka Zobalová z Brna - GRATULUJEME!

Rozhovor s Markem Kozákem najdete v další části článku (Číst dál).

 

pondělí, 31 prosinec 2018 06:34

Liberecké divadlo v provizoriu

O dvě premiéry méně nabídne v roce 2019 Divadlo F. X. Šaldy v Liberci. Kvůli výměně topení a klimatizace totiž bude několik měsíců hrát jen na scéně Malého divadla. Přesto nabídne tři operní, dvě baletní a sedm činoherních premiér. Opera na jaře připravuje Verdiho Trubadúra a českou muzikálovou verzi Divotvorného hrnce v úpravě Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Na podzim pak plánuje Janáčkovu operu Příhody lišky Bystroušky. Balet na konci března uvede premiéru tanečního dramatu Bouře podle stejnojmenného díla Alexandra Nikolajeviče Ostrovského. Je o ženě, která podvede svého manžela. Druhou novinkou bude v listopadu Sluha dvou pánů na motivy hry Carla Goldoniho.


ivan-klanskyheader-d7574

„Nejdřív jsem se koncertu se syny trošku obával, ale nakonec mě to moc překvapilo. Nejenže tam přišlo tolik lidí, ale hlavně atmosféra byla velmi příznivá.“

„Skladby pro klavír se u Smetany ve světě podceňují, jsou daleko lepší než jeho renomé.“

„Já se snažím sledovat mladé talenty, protože vím, že talenty sice máme, ale zas jich není tolik, abychom s nimi mohli zacházet povrchně.“

Pianista, pedagog a děkan HAMU Ivan Klánský má stále plný diář. Ale když si už do něj nějakou schůzku zapíše, přesně dodrží termín, je k návštěvníku přátelsky vlídný a vůbec na sobě nedává znát, že spěchá. Pár dní před naším rozhovorem se vrátil z Číny, kromě jiného měl bezprostředně za sebou šňůru koncertů a úspěšné vystoupení se svými čtyřmi syny v Rudolfinu. Přesto nevypadal unaveně ani netrpělivě.

 

IMG0124

„Osudové setkání Werthera s krásnou Charlottou se sice uskuteční v červenci, ale už v té době nacvičuje dívčin otec se svými mladšími dětmi koledy.“

„Dnes asi nejhranější opeře Julese Masseneta trvalo poměrně dlouho, než si své pevné místo v repertoáru vydobyla.“

„Po triu Carreras - Domingo - Pavarotti bylo na Werthery 21. století třeba ještě chvíli čekat.“

Když se řekne “Vánoce v opeře”, vytane asi většině fanoušků zmíněného žánru na mysli Pucciniho Bohéma a její první dvě dějově i hudebně radostná dějství. Hned na druhém místě si ale milovníci opery určitě vzpomenou i na jiné populární dílo, kde hrají svátky klidu a míru snad ještě podstatnější roli, byť oproti přímočaré Bohémě přece jen o něco rafinovanější. Samozřejmě je řeč o Massenetově WERTHEROVI, jemuž skýtají vánoční reálie vítaný kontrast k příběhu milostného vzplanutí, které nezadržitelně dospěje až do tragického vyústění.

 

neděle, 30 prosinec 2018 07:00

Silvestrovská Prodanka s ohňostrojem

Prodanou nevěstou Bedřicha Smetany s přípitkem a ohňostrojem uzavře letošní rok Národní divadlo Brno v nově opraveném Janáčkově divadle. Divácky oblíbená inscenace, která měla premiéru v březnu 2006, začne už v 17 hodin. Režisér Ondřej Havelka přizval ke spolupráci i provazochodce a ke svým nápadům dodává: „Základní inscenační princip není nikterak extravagantní, neboť se přiznám, že nejsem zvláštním příznivcem násilných aktualizací a posunů klasických děl do současnosti. Rozhodně však nejde o obvyklé, říkejme mu ,holubičkové‘ klišé, ke kterému se často uchylují inscenátoři v obavě, aby neposkvrnili tradiční posvátnost nejdůležitější české národní opery. Mým záměrem bylo vytvořit představení, které bude živým, pestrým a hlavně zábavným hudebním divadlem, vždyť koneckonců jde o komickou operu.“ Mařenkou na Silvestra bude Pavla Vykopalová, Jeníkem Peter Berger, Vaškem Ondřej Koplík a Kecalem Jiří Sulženko. Taktovky se ujme Jakub Klecker. V druhé půlce sezóny 2018/19 chystá Janáčkova opera Brno dvě premiéry. 2. února to bude Don Carlos Giuseppe Verdiho v režii Martina Glasera a pod taktovkou Jaroslava Kyzlinka a 14. června se pak režisér David Radok vrátí po předchozím úspěchu k večeru dvou jednoaktovek. Připraví surrealistické Tři fragmenty z Juliette Bohuslava Martinů o vztazích muže a ženy, kde je současnost konfrontována s reálnou i fiktivní mi­nulostí a postavy se pohybují ve světě představ a snů, a monodrama Lidský hlas Francise Poulenca, které vychází ze hry Jeana Cocteaua a přináší vlastně absurdní až surrealistickou situaci telefonického rozhovoru ženy pomýšlející na sebevraždu. Projekt vzniká v koprodukci s GöteborgsOperan a dirigovat ho bude Marko Ivanović.

 

 


sobota, 29 prosinec 2018 22:17

Prokofjevův balet Romeo a Julie poprvé před 80 lety v Brně

Balet Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva slaví 80 let a vrací se do Brna, kde měl světovou premiéru. 30. prosince 1938 ho poprvé uvedlo brněnské divadlo Na Hradbách, dnešní Mahenovo divadlo, v choreografii Iva Váni Psoty, který sám tančil postavu Romea, jako Julii tehdy obsadil Zoru Šemberovou. Teď se titul vrátí na repertoár Národního divadla Brno v režii Martina Glasera a s choreografií Mária Radačovského a stane se tak už v pořadí sedmým nastudováním tohoto baletu v historii divadla. Premiéru bude mít 8. března v Janáčkově divadle a podle autorů bude inscenace sice klasická obsahem, ale formou se přiblíží víc současnosti, bude rezonovat s dobou i se vkusem dnešního baletního diváka. K výročí světové premiéry také archiv Národního divadla Brno uspořádal internetovou výstavu, kde je k vidění třeba několik fotografií z inscenace, jediný dochovaný kostýmní návrh nebo dobové recenze. Balet Romeo a Julie začal Prokofjev původně psát v roce 1935 na objednávku Kirovova divadla v tehdejším Leningradu. Jeho vedení se ale zaleklo činitelů sovětské komunistické strany a dílo odmítlo. Podobně se tak vzápětí zachovala Moskva. Romea a Julii tak postihl v podstatě podobný osud jako Janáčkovu Její pastorkyni - odmítnuté partitury se ujalo Brno. V Rusku měl balet premiéru až o dva roky později v roce 1940. Dílo na motivy stejnojmenné tragédie Williama Shakespeara se pak stalo jedním z nejhranějších baletů 20. století.


DSC4209

„Je až nepochopitelné, jaké bravurní souhry dosáhne komorní těleso, které se v různém složení sejde jednou do roka.“

„Zkoušíme tak, jako zkouší kvarteta nebo kvinteta – žádný dirigent, jen skvělá souhra, vysoké osobní nasazení a zodpovědnost. Je to zkrátka komořina.“

„Orchestr okouzlil svou bohatou dynamikou, energičností, barevností, souhrou a nepominutelným zvukem, kterým se vyznačují ty nejlepší ansámbly.“

Idea ředitele festivalu České doteky hudby Miroslava Matějky postavit vlastní festivalový orchestr se naplnila již před několika lety. Myšlenka orchestru složeného z těch nejlepších hráčů smyčcových kvartet a jiných komorních seskupení, se ukázala být nosná a přitažlivá i pro posluchače.

 

2290467516988360834805172260212991149079179o

„Vypadalo to, že minulý koncert Ennia Morriconeho byl v Praze posledním. Nakonec se však jubilant rozhodl přijet ještě jednou.“

„Festival Pražské jaro otevřou 12. května Bamberští symfonikové s Jakubem Hrůšou.“

„V Českém Krumlově se v létě objeví přední interpreti klasické hudby, ale festivalový program hojně zasáhne také do jiných žánrů.“

Lednové oslavy narozenin Wolfganga Amadea Mozarta a Ennia Morriconeho, od jara do podzimu každoroční velké festivaly, operní recitály, vystoupení hvězd pohybujících se na pomezí klasické hudby a popu, připomínky třicátého výročí pádu železné opony, ale v létě také soutěž Operalia. To jsou jen některé z dominant a konstant tuzemského roku 2019 v hudbě.

 

sobota, 29 prosinec 2018 06:30

Filharmonie Brno zahájí rok se slavnými jubilanty

Hudbou slavných jubilantů přivítá Nový rok a zároveň oslaví své 63. narozeniny Filharmonie Brno. Na tradiční Novoroční koncert nabídne hudbu Jacquese Offenbacha, Stanisława Moniuszka a Franze von Suppé, kteří se narodili před dvěma sty lety, a Nikolaje Rimského-Korsakova, který by oslavil 175. narozeniny. Zazní operní a operetní předehry a kromě nich také slavný Violoncellový koncert h moll Antonína Dvořáka. Zahraje ho britský sólista Raphael Wallfisch, shodou okolností učitel violoncellisty a dirigenta Roberta Kružíka, který bude Novoroční koncert řídit. Stejně jako loni program zazní dvakrát. „To proto, že po odchodu z Janáčkova divadla nezvládneme uspokojit všechny zájemce. Hlediště Stadionu má oproti divadlu přibližně poloviční kapacitu. Všem posluchačům však mohu slíbit, že příští rok už se dočkají Novoročního koncertu ve slavnostním prostředí Janáčkova divadla,“ vysvětluje ředitelka filharmonie Marie Kučerová. Odpolední koncert v 16 hodin zazní ve zkrácené verzi, večerní od 20 hodin pak v plné, tedy i s předehrami Moniuzska a Offenbacha a také se slavnostním přípitkem pro všechny.


Frantiek-Sladk-

„Luboš Fišer dokázal i ve vánoční hudbě pracovat dramaticky s dynamikou a velkými kontrastními plochami.“

„Nejprůzračněji, nejintimněji, vyzněly ženské hlasy a´capella. A samozřejmě v té nejčistší křehkosti pak dětské sólo.“

„Nemohl jsem nezaslechnout ženino pohrdavé konstatování: „Hele, lepšolidi! Už jim dohráli...““

Jak je v Hradci Králové už tradicí, také letos na druhý vánoční svátek, na den sv. Štěpána zazněla v zaplněné katedrále Svatého Ducha v rámci Vánoc v katedrále „Vánoční kantáta“ Luboše Fišera. Letos ji doplnily vánoční písně pěti moravských autorů. Zpíval Katedrální sbor Cantores Gradescenses Hradec Králové, Komorní sbor Česká Lípa-Liberec a hrála Harmonie východočeských filharmoniků pod taktovkou Josefa Zadiny.

 

LND-46519574102182981004317955188145512305393664n

„V Bruselu u mě už absolvovalo více než sedmdesát mladých talentů. V Londýně si svoji třídu budu teprve od příštího roku budovat.“

„K Ieaunu Jonesovi jsem jako šestnáctiletá vzhlížela - a nikdy mě nenapadlo, že jednou budu jeho kolegyní.“

„Jsem šťastná, že při tom všem pracovním nasazení mám i dvě děti, které jsou mým nejdůležitějším životním naplněním.“

Vedle pedagogických úvazků v Praze a Bruselu bude harfistka Jana Boušková od září 2019 učit na Royal College of Music v Londýně. Vysoká škola sídlící v budově naproti koncertní síni Royal Albert Hall má 840 studentů z šesti desítek zemí světa. Vzdělávací instituci pomohl založit v roce 1882 Prince of Wales, nejstarší syn královny Viktorie, pozdější král Edward VII. Mezi její absolventy patří skladatelé Gustav Holst, Ralph Vaughan Williams a Benjamin Britten, dirigenti Leopold Stokowski, Colin Davis a Roger Norrington, pěvci Joan Sutherland a Thomas Allen, flétnista James Galway a mnohé další osobnosti. Jana Boušková bude nadále vyučovat i na Královské konzervatoři v Bruselu a na Akademii múzických umění v Praze a zůstává první harfistkou České filharmonie. V rozhovoru pro portál KlasikaPlus.cz přibližuje konkurz, jehož výsledek ji zařadil mezi pedagogy londýnského učiliště, své představy o tamní práci i aktuální umělecké úkoly.

 

pátek, 28 prosinec 2018 07:33

ČT art vysílá Bernsteinovu Mši

Česká televize vysílá dnes večer na kulturní stanici ČT art Bernsteinovu Mši. V záznamu scénického uvedení v pražském sále Forum Karlín zpívá a hraje klíčovou roli Kněze - Celebranta Vojtěch Dyk. Vedle dalších sólistů účinkují sbory Czech Ensemble Baroque a Pueri Gaudentes a orchestr B-Side Band, diriguje Oskar Rozsy. Scénografie a režie projektu, který se v tuzemsku s úspěchem hrál v posledních více než dvou letech na mnoha místech, je dílem bratří Cabanů. KlasikaPlus už přinesla v článku Hovory s Bohem, Dykem a se sebou reflexi nedávného pražského představení. - Dnes už legendární Mše, grandiózní, naprosto osobitá a výlučná skladba, něco mezi obřadem, koncertem a divadlem, měla premiéru v roce 1971 při otevření Kennedyho centra ve Washingtonu. Je součástí toho nejlepšího, co ve 20. století v hudbě vzniklo. Polystylové dílo, pobuřující svého času svatokrádežnou scénou kněze tančícího na oltáři, je geniální výpovědí o dané době, jejích duchovních a sociálních vzpourách, proměnách a napětích i o osobním vyrovnáním skladatele s náboženskými tradicemi. Nemilosrdnými průniky profánnosti do liturgického rámce Bernsteinova Mše tradiční křesťany určitě šokovala. Přes veškeré vyhrocené scény je nicméně smířlivě uzavřena zklidněním, povzbuzením a vyjádřením naděje. Radikální je v uplatnění různých hudebních stylů. Bravurně a nekompromisně totiž osciluje mezi klasikou, rockem, jazzem a muzikálem, případně je mísí. Přináší rytmické davové scény, bluesová vyznání, rockově zabarvené pochybnosti, plochy v duchu moderního symfonismu i avantgardní instrumentální meditace, to vše přesně v intencích dramaturgie díla, výrazu a potřeby co nejúčinnější a nejvýstižnější charakteristiky. V letošním roce uplynulo sto let od narození Leonarda Bernsteina. Vynikl jako pianista a jako dirigent -  šéfdirigent Newyorské filharmonie, host u dalších nejlepších orchestrů světa a hvězdný televizní popularizátor vážné hudby, jako interpret, který pomohl v polovině 20. století prosadit do běžného koncertního dění hudbu Gustava Mahlera. Ale stejně tak i jako i skladatel. Vedle Mše a symfonických děl se do dějin hudby zapsal především muzikálem West Side Story. Ten se stal jedním z milníků hudby 20. století především tím, jak jeho autor dokázal jedinečně propojit svět taneční a náročnější hudby. Premiéra se uskutečnila v roce 1957, tehdejší nastudování hned dosáhlo mnoha set repríz. Z roku 1961 je pak filmová podoba oceněná deseti Oscary. Ani po letech tento titul neztratil nic ze své výjimečnosti a může nadále směle konkurovat i všem novějším muzikálům. Od prvního uvedení na Broadwayi se West Side Story hraje nepřetržitě na jevištích celého světa. Mše na ni v mnohém navazuje.


čtvrtek, 27 prosinec 2018 13:05

Derniéra muzikálu Liduschka (Baarová)

Divadlo J. K. Tyla v Plzni 28. prosince hraje naposledy úspěšnou inscenaci původního českého muzikálu Liduschka (Baarová), který měl premiéru před více než dvěma roky. Jeho autory jsou Karel Steigerwald a Jiří Ornest a skladatel Aleš Březina, nejen autor hudby k řadě filmů, ale rovněž dvou komorních oper – Toufar, zpracovávající příběh komunisty umučeného katolického kněze, a předtím Zítra se bude aneb Hra na proces, připomínající osud komunisty popravené političky Milady Horákové. V Plzni hraný provokativní muzikál se sarkastickým nadhledem a s mnoha přesahy, včetně výzvy k národní sebereflexi, zachycuje skutečný osud mimořádně krásné meziválečné české herečky Lídy Baarové, která se zamilovala do esesáka - zapletla se s nacistickým zločincem Goebbelsem. Následky pak nesla po zbytek života; po krátké závratné kariéře, kdy o ní měl zájem i Hollywood, umělecky živořila a skončila v osamění. I když prvotně vymezili Steigerwald s Březinou žánr jako muzikál, ještě blíže měl v režii Romana Meluzína k dadaistické opeře a ke kabaretu. Žánr akcentovali autoři postavami dvou klaunů, průvodců meziválečným Československem, nacistickým Německem i poválečným časem revanše pod vládou jedné strany, komentujících absurdnosti dvacátého století. Dílo se umístilo v anketě Divadelních novin Inscenace roku, Březina byl nominován na Cenu divadelní kritiky za nejlepší hudbu, slovenská herečka a zpěvačka Alžbeta Bartošová se v titulní roli dostala do širší nominace na Cenu Thálie 2016. Všichni autoři byli za předlohu a režijní zpracování inscenace nominováni na Cenu Divadelních novin. V Plzni měla už v listopadu derniéru také muzikálová revue Kdyby 1000 klarinetů autorské dvojice Suchý – Šlitr a poslední reprízy má za sebou také rodinný muzikál Zahrada divů od Stanislava Moši a Zdenka Merty. O všechny tři tituly byl zájem, ale musely uvolnit místo dalším inscenacím.


lieb-4836444823962523571127114648014024343027712o

„Akademici budou v orchestru už po Novém roce.“

„Poezie je velice důležitá. Pokud bychom hovořili jen v próze, jsme ztraceni.“

„Nemusíme nutně jet s Novosvětskou do Japonska. Měli bychom dělat jen relevantní věci.“

Rossini, Mendelssohn, Weber, Zemlinsky, Strauss, Janáček… To je namátkou, ale nikoli náhodně několik skladatelských jmen z těch, která nejvíc zajímají a budou v Praze zajímat nového šéfdirigenta rozhlasových symfoniků Alexandera Liebreicha. V rozhovoru pro portál KlasikaPlus uvažuje o běžné práci, o zahraničních kontaktech i o poezii a romantismu a naznačuje, co bude orchestr hrát v červnu na Festivalu Richarda Strausse v Bavorsku a co v dalších sezónách v Praze. A přibližuje také záměry Orchestrální akademie SOČR, která po vzoru řady těles, zejména zahraničních, přitáhne ty nejlepší mladé talenty.

 

čtvrtek, 27 prosinec 2018 07:35

Soutěž Josefa Micky už posedmé

Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky vstupuje do VII. ročníku a proběhne 22. až 24. března. Zájemci se můžou hlásit až do konce ledna nového roku. Soutěž je určená pro mladé houslisty do 16 let, je jednokolová a bude se konat v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy. Porotu povede Václav Hudeček a zasednou v ní primárius Apollon kvarteta Pavel Kudelásek, primárius Panochova kvarteta Jiří Panocha a jeho člen Pavel Zejfart, hudební režisér Českého rozhlasu Milan Puklický, Jiří Fišer z Pražské konzervatoře a Milan Vítek z Oberlin Conservatory of Music v USA. Mezi doporučenou literaturou jsou například skladby Sylvie Bodorové, Petra Ebena, Luboše Fišera, Ilji a Lukáše Hurníka, Otmara Máchy nebo Lukáše Sommera. Speciálně pro sedmý ročník napsal soutěžní skladbu i Jan Kučera. Sestavil sedm variací na lidovou píseň "Teče voda, teče" ve slohu slavných skladatelů pro housle a klavír. Za její nejlepší interpretaci bude udělena cena Via musica ad beatum z.s. ve výši tří tisíc korun. Josef Micka, který dal soutěži jméno, patřil k výjimečným osobnostem české houslové pedagogiky. Byl vynikajícím sólistou, ale od začátku se velkou měrou věnoval i komorní hře. Ve dvacátých letech 20. století založil se svými spolužáky velmi úspěšné kvarteto. Ještě před druhou světovou válkou vystudoval hudební vědu a psychologii na Karlově univerzitě, v roce 1939 se stal profesorem Pražské konzervatoře a současně byl až do roku 1945 členem České filharmonie. Josef Micka vychoval řadu skvělých muzikantů, patří mezi ně třeba Václav Neumann, Petr Messiereur, Petr Škvor, Václav Hudeček, Jiří Panocha, Pavel Zejfart, Magdalena Micková, Eva Bublová nebo Jan Opšitoš a řada dalších. K jeho největším úspěchům pak patří tři soubory, které vychoval a které si získaly slávu u nás i ve světě, Smetanovo, Talichovo a Panochovo kvarteto.