K11367

„Nosným bolo včera najmä podanie Kateřiny Kněžíkovej, ktorá podala podľa môjho názoru absolútne strhujúci výkon.“

„Niekoľko naozaj elektrizujúcich momentov sa podarilo vytvoriť aj včera.“

„Leibreichovo podanie „Nedokončenej“ bolo pestré, s ukážkovými pianami, nechýbal však ani temperament.“

Raní romantici a súčasná hudba – to bol základ pondelkového koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na čele so šéfdirigentom Alexandrom Liebreichom predviedli hráči SOČR skladby Franza Schuberta, Felixa Mendelssohna-Bartholdyho a Jiřího Kadeřábka. Pôvodne bol koncert propagovaný s podtitulom „Psáno pro SOČR“: zaznieť totiž mala aj premiéra novej Kadeřábkovej kompozície. A hoci sa tento plán večer 4. februára svojej realizácie nedočkal, atraktivita a vysoká úroveň koncertu celkom určite nechýbali.

 
Zveřejněno v ReflexePlus

2562688517550359678605287293693021133859307o"Tvorba postoperní - snaha přinést něco nového, a přesto nezklamat diváka."

"Téměř všichni skladatelé se opřeli o příběh známý divákům z jiných souvislostí."

"Spoustu invence i autorův rukopis jsem našla v opeře Jiřího Kadeřábka Žádný člověk."

 "V opeře Jižní pól od Miroslava Srnky oceňuji snahu o nový přístup a velkou a chvílemi i krásnou invenci."

"Tento dar dostává několik málo jedinců za století."

 

Zveřejněno v OsobnostPlus