pondělí, 19 listopad 2018 14:16

Prolog Dnů Bohuslava Martinů s policejním orchestrem

Autor:

 

„Hudba zněla často ve fortissimu, ale ke stylu takového souboru to asi patří.“

„Polní mši s Hudbou Hradní stráže provedl Pražský filharmonický sbor procítěně, zažitě.“

„Jeho předkové přišli do Ameriky v roce 1891 a student kompozice a klavírista Jacob Beranek si své kořeny náležitě užívá.“

 

DSC3306

 

Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR ve Španělském sále, deklarovaný pořádající Správou Pražského hradu jako akce k výročí republiky a současně jako prolog ke Dnům Bohuslava Martinů, byl v neděli nefalšovaným náročným programem ze současné tvorby. Pochod V nový život Josefa Suka a Polní mše Bohuslava Martinů do programu svou dobovou moderností ovšem zapadly také, víc než dobře.

Hudbu Hradní stráže, špičkový policejní orchestr schopný reprezentace státu a jeho tradic a kultury na mezinárodních platformách, si posluchač bezděky spojuje spíše s plenérem. V interiéru jde o posluchačský zážitek vybočující z každodennosti. O výšce hladiny dynamiky produkované tímto tělesem vypovídá hodně sama skutečnost, že dokázalo ve Španělském sále vybudit značný dozvuk či echo. Téměř kostelní. Pro uniformovaný orchestr jde však rozhodně o prostředí případnější, než by byl chrám. Hudba zněla často, ba převážně ve fortissimu, ale ke stylu a projevu takového souboru to asi patří.

Pochod V nový život, komponovaný pro Sokoly - tělovýchovnou organizaci mající od poloviny 19. století za cíl fyzický a morální růst českého národa, ať už v duchu apolitickém, nebo ve službách české nacionální emancipace - vyšel Josefu Sukovi kompozičně docela výbojně. Však také Česká obec sokolská přijala dílo za svůj slavnostní pochod až po řadě let, po skladatelově smrti. Na koncertě s dvojím zmíněným mottem měl pochod své místo – úvodní fanfáry zaznívaly za války v rozhlasovém vysílání exilové vlády prostřednictvím BBC. A Suk byl krátce učitelem Bohuslava Martinů.

Polní mše je typickým plodem atmosféry z počátku války. Dosahuje jedinečného účinku zvukem redukovaným na mužský sbor a zvláštní ansámbl doprovodných nástrojů – žestě, bicí, klavír a harmonium, v tomto případě nahrazené klávesami. Na základě textů Jiřího Muchy je pozoruhodně koncipována jako manifestační modlitba za vlast i jako motivační posila vojáků, jako vyjádření privátních obav i odhodlání. Martinů, žijící v Paříži, Polní mši v roce 1939 zamýšlel pro dirigenta Viléma Tauského, který vedl hudebníky ve vznikajících českých vojenských jednotkách. Protože se však nakonec armáda přesunula z Francie do Británie, skladba zůstala neprovedena až do roku 1946, kdy se jí v Praze ujal Rafael Kubelík. Polní mši s Hudbou Hradní stráže provedl Pražský filharmonický sbor. Procítěně, zažitě, s proměnami dynamiky. Ivana Kusnjera velmi narychlo vystřídal na záskok barytonista Richard Haan. Akustika sálu přece jen nepřála zřetelnosti všech slov, ale byla na druhou stranu milosrdná k interpretačním detailům.

Po zbytek večera zněla hudba z přelomu 20. a 21. století. Skvělá sestava děl, co se týká vizitky orchestru, hrajícího nemilosrdně rovně, přesně a nahlas, ale přesto muzikálně v agogických švech postihujícího pod rukama Václava Blahunka základní proměny. I když jemnosti a finesy v tomto případě vzhledem k instrumentáři logicky nepatří do arzenálu zvukových možností, bylo co poslouchat.

Evžen Zámečník do širšího povědomí vstoupil v 80. letech jako zakladatel, umělecký vedoucí a dirigent souboru Brno Brass Band, tvořeného desítkou hráčů na žesťové nástroje, doplněné bicími. Jeho kompoziční styl byl blízký neoklasicismu. Variace a fuga pro TGM, které nyní zazněly, pocházejí z počátku 90. let. Základem struktury je Masarykova oblíbená lidová píseň Ach synku, synku, vytěžená opravdu hodně, ale nápaditě. Orchestr si skutečně zahraje, jde o efektní koncertní skladbu, přesahující rámec užitkové hudby.   

 

veb-DSC3313-Beranek

 

Na programu byla po přestávce novinka, evropská premiéra. Autorem je mladý Američan Jacob Beranek. Jeho předkové přišli do Ameriky v roce 1891 a student kompozice a klavírista, posluchač Vanderbilt University’s Blair School of Music ve státě Tennessee, si své kořeny náležitě užívá – úzký vztah k české hudbě zmiňuje proklamativně a promítá ho i do toho, co komponuje. Má za sebou úspěchy v národních skladatelských soutěžích a už dvakrát byl na studijní návštěvě v Čechách. Nyní poskytl k provedení skladbu s názvem Památník (Memorial), která zazněla úplně poprvé v podání orchestru Symphony Band na Wisconsinské univerzitě v River Falls letos na jaře. Z Wisconsinu na severovýchodě USA Beranek pochází. Autor dílo věnoval třem výročím – sto letům od vzniku Československa, půlstoletí od srpnové okupace a 25 letům České republiky. Pohrává si v něm docela schopně s motivy národních písní a také s rytmem furiantu, ale zvukově jde o typicky americkou hudbu, hlásící se k tamnímu dědictví. Beranek vrství hudební struktury zručně a efektně - a směřuje k melodii písně Kde domov můj.  

Ze stejného okruhu je i Hudba pro Prahu Karla Husy, která v programu následovala. Husa byl v roce 1968 už druhé desetiletí hudebním pedagogem a dirigentem na Cornell University v Ithace ve státě New York. Slyšeli jsme nyní původní podobu skladby, tak jak ji psal pro univerzitní dechový symfonický orchestr a jak potom během let zněla na tisícovkách koncertů podobných těles po Spojených státech. Hudba pro Prahu jasně zachycuje beznaděj, neklid i vzdor a patos, vrcholí husitským chorálem. Přímočarý, virtuózní a rázný způsob, jímž policejní orchestr dílo provedl, vyvolal jednoznačné přesvědčení, že tato původní verze je lepší než Husova pozdější klasicky symfonická úprava, jejíž instrumentace působí paradoxně disonantněji.

 

veb-DSC3302

 

Po skladbě Adama Klemense, premiérované dechovým orchestrem Floridské státní univerzity v roce 1995, nazvané Windy Music a koncipované jako skutečné symfonické dílo, rozsáhlé a posluchačsky docela náročně, vytvořila vhodnou tečku za večerem novinka Aleše Pavlorka s názvem Trnitou cestou ke hvězdám. Dobírá se občas až líbivých poloh, užívá ostinátní rytmy v základu, je mohutně gradována. Vyznívá jako skutečný „koncert pro orchestr“, jako vděčná, zdařilá kompozice.  

Foto: Petr Veber

 

Petr Veber

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispívá do odborných českých hudebních měsíčníků, deníků i časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe do Lidových a Hospodářských novin, publikuje v Týdeníku Rozhlas i na internetu, píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.