001 V prostorách pražského kostela svatého Vavřince na Malé Straně se propojí světy poezie a hudby v podání houslistky Terezy Horákové, klavíristy Egliho Priftiho a recitátorů Zoji a Pavla Oubramových. Skladby Okamžik předtím Ondřeje Štochla, Tání Jiřího Slabihoudka a Postludium Valentyna Sylvestrova doprovodí vybrané básně, které se svou atmosférou, smyslem pro detail, křehkostí a vystižením nejjemnějších odstínů snoubí s jazykem skladeb. Slovo a hudba se nakonec setkají v poslední skladbě večera, premiéře kompozice brněnského skladatele Pavla Zemka Nováka věnované Janu Skácelovi a napsané pro tento večer u příležitosti stého výročí básníkova narození. Koncert se bude konat ve středu 9. listopadu v 19:30 hodin.

Zveřejněno v AktuálněPlus
007

„Bolo zrejmé, že východiská jednotlivých autorov sú si v určitých ohľadoch blízke, zároveň má ale každý z nich svoj jazyk a svoje témy.“

„Ticho je pre Tomáša Pálku dôležitá téma a myslím, že je skutočne jedným z autorov, ktorí s týmto fenoménom dokážu pracovať.“

„Je to skladba plná citlivých, jemných nuáns, krehkej siete vzťahov, ktoré si vyžadujú mimoriadne vnímavých interpretov.“

Spolok skladateľov Konvergence oslavuje v týchto dňoch už dvadsať rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti usporiadali členovia spolku koncert so svojimi skladbami, ktorý si ich publikum vypočulo 15. júna u svätého Vavřince. Išlo pritom o akúsi prehliadku toho, čo sa v Konvergenci deje, s akou hudbou sa stotožňuje, ale aj kam sa posunula: na programe totiž vedľa seba stáli ako nové, tak aj staršie skladby jednotlivých autorov.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
úterý, 01 červen 2021 07:37

Vlnohraní Českého rozhlasu pro děti

101

Český rozhlas přichystal pro děti online projekt s názvem Vlnohraní. Řadou tří výchovných koncertů provede žáky prvního stupně základních škol moderátorka Klára Boudalová společně s klavíristou Eglim Priftim. V těchto třech epizodách představí také laureáty rozhlasové soutěže Concertino Praga – flétnistku Elišku Hejlovou, klavíristu Jana Čmejlu a houslistu Daniela Matejču.

 
Zveřejněno v MladíPlus
0

„Ticho sa stalo určitým leitmotívom koncertu a skladby prezentovali jeho špecifiká rôznymi spôsobmi.“

„Absolútne fascinujúci výkon v skladbe Postludium podala Tereza Horáková.“

„Veľkým prekvapením bola pre mňa skladba Paula Rhena Simulacrum.“

Spolok Konvergence sa do koncertného života vrátil 16. 6., tradične u svatého Vavřince. Večer, ktorý patril Triu Helix, dvornému telesu Konvergence, bol koncipovaný tak, aby reflektoval fenomén, ktorý sa stal príznačným aj pre minulé mesiace: ticho.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
9

„Večer patril dielam plným hĺbky a intímneho výrazu.“

„Trio Helix patrí medzi telesá, ktoré inšpirujú vznik pozoruhodných diel a ktoré si dokážu poradiť naozaj kvalitne a veľmi inšpiratívne.“

„Výborne tu pôsobila najmä Horáková: niežeby bola vo vyslovene nadradenej pozícii, stala sa skôr akýmsi prirodzeným centrom, od ktorého sa celok odvíjal.“

V rámci 637. utorku Umělecké besedy sa 26. novembra predstavilo u svatého Vavřince Trio Helix. Súbor v zložení Tereza Horáková (husle), Ondřej Štochl (viola) a Egli Prifti (klavír) sa predstavil v dielach, ktoré mu pristanú najviac: večer tak patril skladbám plným hĺbky a intímneho výrazu.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
neděle, 16 červen 2019 09:00

Snový charakter Konvergence

1

„Spojovacím prvkom medzi dielami bol istý kontemplatívny charakter, sprevádzaný umierneným, stíšeným vyznením.“

„Hudobná analýza spánku je nepochybne zaujímavá a nosná idea.“

„Konvergence publikum vrátila do reality vnímavejších, zamyslenejších, povznesenejších.“

Česko-slovensko-japonskú mozaiku skladieb ponúkol júnový koncert koncertného cyklu spolku Konvergence. 13. júna tak tradične v prostredí kostola svätého Vavrinca odznelo šesť rôznorodých komorných kompozícií v podaní členov Ensemble KONVERGENCE a ich blízkych spolupracovníkov. Vystúpili Jiří Mráz: klarinet, Matěj Vlk: husle, Ondřej Štochl: viola, Sebastián Tóth: violončelo, Egli Prifti: klavír, Jiří Lukeš: akordeón a Martin Opršál: vibrafón.

 
Zveřejněno v ReflexePlus