2023-01-16-SF-Kanceli-02

„Daniel Raiskin patrí medzi dirigentov, ktorí mozartovskej poetike dobre rozumejú.“

„Tvorbu Giju Kančeliho na Slovensku už desaťročia dôverne poznáme.“

„Jarolím Emmanuel Ružička predniesol Kančeliho dielo sústredene a s hlbokým vnútorným porozumením.“

Slovenská filharmónia vstúpila do nového roku dvojicou abonentných koncertov v dňoch 12. a 13. januára 2023 pod vedením svojho šéfdirigenta Daniela Raiskina. Ešte predtým absolvovala svoj tradičný silvestrovský a novoročný koncert s odľahčenou dramaturgiou; oba mal pôvodne dirigovať Robert Jindra, ten však pre náhlu zdravotnú indispozíciu v poslednej chvíli prenechal taktovku Rastislavovi Štúrovi... Daniel Raiskin pre svoje prvé tohoročné účinkovanie v bratislavskej Redute zvolil komornejšiu programovú zostavu so stíšenou dynamickou hladinou, ktorú tvorili diela W. A. Mozarta, Giju Kančeliho a Antonína Dvořáka. Orchester sa, na rozdiel od minulosti, zriekol ostro pointovaných akcentov brizantného fortissima a po celý večer pôsobivo čaroval so zvukom v pastelových farbách.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
2022-12-05-Sf-Altrichter-01

„Dirigentský mág Petr Altrichter si po dlhšej prestávke opätovne získal sympatie filharmonického publika.“

„Trio prominentných vokálnych sólistov v Mendelssohnovi pôsobilo zladene a vyrovnane.“

„Altrichter sa interpretovanému dielu dokáže na pódiu bezozbytku oddať.“

Neuplynul ani týždeň od veľkolepého wagnerovského zážitku s Emmanuelom Villaumom a v Koncertnej sieni SF sme mohli sledovať ďalšiu pôsobivú dvojicu abonentných koncertov Slovenskej filharmónie. Pod taktovkou českého dirigentského mága Petra Altrichtera zaznela v dňoch 1. a 2. decembra 2022 monumentálna Symfónia č. 2 B dur „Chválospev“, op. 52, zriedkavo uvádzaný symfonicko-vokálny opus Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, ktorému predchádzal známy Koncert pre klavír a orchester c mol, KV 491 Wolfganga Amadea Mozarta. Sólistkou Mozartovho koncertu bola čínsko-americká klaviristka Zhang Zuo „Zee Zee“, pri uvedení Mendelssohna spoluúčinkoval Slovenský filharmonický zbor v príprave zbormajstra Thomasa Langa a trojica prominentných slovenských vokálnych sólistov: sopranistka Simona Houda Šaturová, mezzosopranistka Jana Kurucová a tenorista Juraj Hollý.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
2022-11-28-Slo-Fil-Prsten-01

„Symfonická zostava Wagnerovho Ringu v úprave Lorina Maazela zaznela v Bratislave v premiére.“

„Famózny Emmanuel Villaume ako autentický interpret Wagnerovej hudby splnil očakávania.“

„Na koncerte spoluúčinkoval aj Michal Hvorecký, ikonická osobnosť domácej literárnej scény.“

Posledná dvojica novembrových abonentných koncertov Slovenskej filharmónie (24. a 25. 11. 2022) sa niesla vo výnimočnej, takmer slávnostnej atmosfére. Na programe totiž bola symfonická suita (či skôr poéma) Nibelungov prsteň bez slov Richarda Wagnera, ktorú z hudby slávnej opernej tetralógie bayreuthského génia koncom osemdesiatych rokov minulého storočia zostavil – bez použitia vokálnych partov – svetoznámy dirigent Lorin Maazel.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
01

„Plné hľadisko Koncertnej siene SF na otváracom koncerte sezóny svedčí o príkladnej manažérskej práci inštitúcie.“

„Daniel Raiskin si pri interpretácii Mahlera počínal s dirigentskou istotou suverénneho majstra.“

„Vstup do filharmonickej sezóny nasadil latku vysoko a vzbudzuje veľké očakávania.“

Plným hľadiskom Koncertnej siene bratislavskej Reduty sa v minulosti mohli pýšiť skôr podujatia BHS, ktoré zásluhou sústredenej manažérskej aktivity organizátorov (a tiež kvalitnej dramaturgie) dokázali v priebehu dvoch festivalových týždňov naplniť priestor našej reprezentačnej haly často takmer do posledného miesta. Otvárací koncert 74. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie v dňoch 20. a 21. októbra 2022 akoby sa snažil na tento trend plynulo a zmysluplne nadviazať: výrazne sa zintenzívnila filharmonická spolupráca s printovými médiami, rozhlasom či televíziou, kreatívne sa inovovali formy propagácie i práca s koncertnými návštevníkmi, takže nie div, že sála bola už v prvý večer obdivuhodne zaplnená. A dramaturgia koncertu tejto slávnostnej udalosti zodpovedala: na programe bola premiéra diela slovenského autora, melodicky atraktívny husľový koncert a najmä emblematická Symfónia č. 5 Gustava Mahlera so slávnym Adagiettom v strede. Za dirigentským pultom stál šéfdirigent telesa Daniel Raiskin, spoluúčinkovala holandská sólistka Simone Lamsma a Slovenský filharmonický zbor. Zostava, sľubujúca nevšedný umelecký zážitok.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
001

„K Mahlerovej symfonickej tvorbe má náš dirigentský doyen osobitý vzťah.“

„Od prvých taktov druhej symfónie bolo zrejmé, že Lenárd Mahlerovej poetike rozumie a orchester bude viesť pevnou rukou.“

„Umenie orchestrálneho stringenda ovláda Lenárd ako málokto iný.“

V piatok večer, 9. septembra 2022, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu praskalo vo švoch. Na počesť šéfdirigenta SOSR Ondreja Lenárda, ktorý práve v ten deň slávil svoje osemdesiate narodeniny, sa tam uskutočnil koncert s programom, zahrnujúcim jediné dielo – veľkolepú, takmer poldruhahodinovú Symfóniu č. 2 c mol (Vzkriesenie) Gustava Mahlera. Pred vypredaným, prakticky do posledného miesta zaplneným hľadiskom, s výrazne posilneným Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu spoluúčinkoval Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Adam Sedlický) a sólistky Eva Hornyáková (soprán) a Terézia Kružliaková (mezzosoprán). Funkciu koncertného majstra telesa prevzal v dôsledku náhleho ochorenia štatutárneho primária orchestra elitný slovenský huslista Juraj Čižmarovič, v súčasnosti koncertný majster rozhlasového orchestra WDR v Nemecku a zároveň dlhoročný stály koncertný majster wagnerovského festivalového orchestra v Bayreuthe.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
005

„Ďalšia Bellova koncertná predohra premiérovo na pultoch orchestra SF.“

„Violončelista Alban Gerhardt si po spoľahlivom sólovom výkone v koncerte Edwarda Elgara znova sadol do orchestra ako tutti hráč.“

„Holstove Planéty priniesli efektné vyvrcholenie sezóny.“

Poslední koncerty Slovenské filharmonie v této sezóně připadly na 16. a 17. června. Před orchestr se postavil jeho šéfdirigent Daniel Raiskin a jako sólistu si přizval violoncellistu Albana Gerhardta. Společně pak provedli nejen Elgarův Koncert pro violoncello a orchestr e moll, ale v úvodu také koncertní předehru Sedmohradsko, požehnaná krajina Jána Levoslava Belly a jako vrchol Planety Gustava Holsta.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
00001

„Dirigent Svárovský sa už v minulosti prejavil ako zasvätený interpret českej symfonickej hudby.“

„Milan Al-Ashhab sa predviedol ako huslista s bravúrnou technikou, no pomerne úzkym tónom.“

„Foersterova Tretia symfónia zaznela pod Svárovského taktovkou na Slovensku v premiére.“

Po ročnej pauze sa za dirigentský pult na abonentných koncertoch Slovenskej filharmónie v dňoch 19. a 20. mája 2022 znova postavil skúsený doyen taktovky Leoš Svárovský, ešte donedávna stály hosťujúci dirigent filharmonického orchestra. Pred svojím minuloročným vystúpením v júni 2021 o dva plánované koncerty so SF kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii prišiel, program sa niekoľkokrát menil a napokon sa ustálil na zostave, ktorú tvorila virtuózna miniatúra Ilju Zeljenku, romantický inštrumentálny evergreen a premiérové uvedenie jednej zo symfónií Josefa Bohuslava Foerstera. Ako sólista sa po prvýkrát v Bratislave predstavil mladý český huslista Milan Al-Ashhab.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
10110

„Emmanuel Villaume po niekoľkých mesiacoch znova za dirigentským pultom Slovenskej filharmónie.“

„Emmanuel Villaume si pri podaní oboch diel zachoval nadhľad a interpretačnú noblesu, ktorá neumožnila iný ako hudobný výklad.“

„Berliozova Fantastická symfónia sa zaskvela v autentickom lesku.“

Emmanuel Villaume, hviezdny dlhoročný šéfdirigent nášho prvého orchestra, bol hosťom Slovenskej filharmónie na jej abonentných koncertoch v dňoch 28. a 29. apríla 2022. Program, v ktorom tentoraz absentoval inštrumentálny sólista, zahŕňal reprezentatívne diela hudobného romantizmu nemecko-francúzskej proveniencie – predohru k opere Rienzi Richarda Wagnera, populárnu Lisztovu symfonickú báseň Les Préludes a sugestívnu Fantastickú symfóniu Hectora Berlioza. Repertoár sťa šitý na mieru milovníkov opulentných orchestrálnych opusov.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
10

„Koncert neplánovane uviedla Sylvestrovova Modlitba pre Ukrajinu pre sláčikový orchester.“

„Nedostižná úderová kvalita klaviristu Alexeia Volodina.“

„Daniel Raiskin kraľoval nad symfóniou ako neohrozený vládca a orchester ho oddane nasledoval.“

Středeční abonentní koncert Slovenské filharmonie uvedl díla Valentyna Sylvestrova, Johannesa Brahmse a Ludwiga van Beethovena. Orchestr řídil jeho šéfdirigent Daniel Raiskin, klavírního sóla v Brahmsově koncertu se ujal Alexei Volodin.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
99

„Dirigent i filharmonici sa pripojili k protestom svetovej kultúrnej obce.“

„Judd skúsený dlhoročný orchestrálny edukátor a dôverný znalec príslušných hudobných štýlov ponúkol poslucháčovi štandardnú podobu diel bez netradičných experimentujúcich vybočení.“

„Britský maestro Brucknerovej tvorbe dokonalo rozumie.“

Po dlhšej prestávke sa za dirigentský pult Slovenskej filharmónie znova postavil bývalý šéfdirigent orchestra James Judd. Naposledy upútal pri sugestívnej interpretácii Sibeliovej Symfónie č. 4 v júni 2021, tentoraz mu dramaturgia SF zverila vedenie dvoch abonentných koncertných dvojíc: na prvej z nich, v dňoch 3. a 4. marca 2022 uviedol diela Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna a Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, na druhej, o týždeň neskôr, zasa majestátnu, u nás zriedkavo hrávanú Symfóniu č. 8 Antona Brucknera.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
98

„Hektické politické turbulencie v posledných dňoch spôsobili zmenu programu koncertu.“

„Bojkot umeleckých diel z krajiny agresora sa v histórii odohral často.“

„Zmenený program bol veľkolepým holdom bojujúcej Ukrajine.“

Hektické politické turbulencie v posledných dňoch a napokon náhle a barbarské prepadnutie Ukrajiny ruskými vojskami od základu zmenili a sprehádzali pôvodne plánovaný program poslednej februárovej dvojice abonentných koncertov Slovenskej filharmónie. Pôvodne mali filharmonici spolu so zborom pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina uviesť 24. a 25. februára 2022 v Redute veľkolepú kantátu Sergeja Prokofieva Alexander Nevskij, op. 78, ktorú skladateľ napísal v predvečer Druhej svetovej vojny na oslavu víťazného boja ruských vojsk s príslušníkmi Rádu nemeckých rytierov na Čudskom jazere v 13. storočí. Mobilizujúce slová „Vstávajte, ruskí ľudia“, zaznievajúce v úvode skladby, sa v danej situácii ukázali ako nevhodné, hoci s ňou nemali nič spoločné. Z diela zaznelo teda iba torzo, dojímavá ária Mŕtve pole so sólovým spevom, pričom program koncertu popri skladbe Nu.Mu.Zu Giju Kančeliho a Stravinského suity z baletu Vták ohnivák doplnila Schubertova Nedokončená symfónia a vokálna Rapsódia, op. 83 Johannesa Brahmsa.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
70

„Charizmatický Andrej Borejko stál po viac ako štvrťstoročí znova za dirigentským pultom SF.“

„Slovenskí filharmonici pod inšpiratívnym dirigentským vedením kvalitne odohrajú akúkoľvek partitúru.“

„Klavírny elegán Andrew von Oeyen si znova získal sympatie domáceho publika.“

Na ďalšej dvojici svojich abonentných koncertov v dňoch 17. a 18. februára 2022 privítala Slovenská filharmónia renomovaného umelca. Za dirigentským pultom stál Andrej Borejko, jeden z prominentných svetových majstrov taktovky, žiadaný hosť významných európskych i amerických orchestrov, ktorý v súčasnosti už tretiu sezónu pôsobí ako umelecký riaditeľ Národnej filharmónie vo Varšave. Program koncertu mu bol šitý na mieru: tvorbe Paula Kletzkého sa dirigent systematicky venuje a so svojím domovským orchestrom nahral minulý rok reprezentatívne CD s dvomi skladateľovými dielami. A ruská hudba 19. i 20. storočia je jeho nespochybniteľnou interpretačnou doménou, takže opusy Čajkovského a Stravinského nemohli v dramaturgii chýbať. Sólistom Gershwinovho Klavírneho koncertu F dur bol zasa nášmu publiku dôverne známy americký virtuóz Andrew von Oeyen, ktorý sa na pódiu Reduty objavuje pomerne často. Programová zostava koncertu bola netradičná, ale príťažlivá.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
95

„Milan Paľa a Juraj Valčuha sa vo vzácnej symbióze zaslúžili v Bratislave o mimoriadny umelecký zážitok“

„Milan Paľa sa náročnej faktúry Elgarovho diela zmocnil s typickou bravúrnou suverenitou“

„Jeden z dramaturgických a interpretačných vrcholov prebiehajúcej koncertnej sezóny“

Dve raritné symfonické diela európskej hudby 20. storočia s účasťou dvoch výnimočných slovenských umelcov boli na programe ďalšej abonentnej dvojice koncertov Slovenskej filharmónie v dňoch 10. a 11. februára 2022. Huslista Milan Paľa, jeden z najvýraznejších interpretačných zjavov mladšej domácej generácie, predniesol sólový part Koncertu pre husle a orchester h mol, op. 61 britského autora Edwarda Elgara. Dirigentsky ho sprevádzal o čosi starší rovesník Juraj Valčuha, dnes už etablovaný a vyhľadávaný hosť renomovaných orchestrálnych telies v Európe i v Spojených štátoch, kde sa v najbližšom čase predstaví ako designovaný šéf kvalitného Houston Symphony Orchestra. Pod jeho taktovkou sme si v druhej polovici koncertu vypočuli Symfóniu č. 3 c mol, op. 44 Sergeja Prokofieva.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
2000

„Šostakovičova Slávnostná predohra je brilantné orchestrálne dielo, no oslavuje kult falošnej revolučnej pozitivity.“

„Talentovaný Jiří Rožeň sa snažil, no hrať Čajkovského symfónie, aj tie rané, s jedenástimi prímami je pod hranicou únosnosti.“

„Pri počúvaní Prokofievovho koncertu sa pamätníkovi v mysli vybaví interpretačné majstrovstvo klaviristov Petra Toperczera a Mariana Lapšanského.“

Abonentný cyklus Slovenskej filharmónie pokračoval v dňoch 3. a 4. februára 2022 v bratislavskej Redute ďalšou dvojicou koncertov. Pod taktovkou mladého, v našom meste po prvýkrát účinkujúceho českého dirigenta Jiřího Rožeňa uviedol orchester SF program, zostavený výlučne z ľúbivých, menej známych, no poslucháčsky príjemných diel ruského symfonického repertoáru. V spolovice zaplnenej koncertnej sieni (omikron je na ústupe, no ešte sále šarapatí) odzneli skladby Dmitrija Šostakoviča, Sergeja Prokofieva a Pjotra Iljiča Čajkovského. Ako sólista Prokofievovho Tretieho klavírneho koncertu sa obecenstvu predstavil španielsky juveníl Leo de María, laureát nedávneho posledného ročnika Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
00001

„Zakrátko sa však ukázalo, čo to znamená, keď sa vedenia významnej kultúrnej inštitúcie, akou bola Slovenská filharmónia, ujme schopný manažér a rešpektovaný umelec.“

„S otvorenými očami cestoval po svete a nechal sa inšpirovať novátorskými kultúrnymi podnetmi.“

„Bol to najlepší, najvýkonnejší a ľudsky najcharizmatickejší riaditeľ Slovenskej filharmónie v jej viac ako sedemdesiatročnej histórii.“

S koncem roku se zavírá působení Mariána Lapšanského ve funkci generálního ředitele Slovenské filharmonie. Nad jeho osmnáctiletou érou se v článku pro portál KlasikaPlus.cz zamýšlí bratislavský muzikolog Ivan Marton.

 
Zveřejněno v OsobnostPlus
114

„Ryan Bradshaw volí pri Čajkovskom klasický interpretačný naratív diela, od ktorého sa ani na okamih neodchýli, no hudobný text má dokonalo a pevne v prstoch.“

„V Čajkovského Patetickej je od prvého gesta zrejmé, že Lenárd presne vie, čo chce, a najmä vie, ako to dosiahnuť.“

„Na slovenskom dirigentskom tróne sedí Lenárd dodnes.“

Novembrový abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu sa niesol v znamení poslucháčsky mimoriadne atraktívneho programu: Klavírny koncert b mol a Šiesta symfónia Pjotra Iljiča Čajkovského sú diela, ktoré dokážu zaplniť ktorúkoľvek hudobnú sálu. Keď si k tomu prirátame osobnosť Ondreja Lenárda, doyena našej dirigentskej scény, a mladého, no už pomerne široko známeho klaviristu Ryana Martina Bradshawa, úspech je zaručený. A tak to aj v rozhlasovej pyramíde, napriek limitovanému počtu návštevníkov a prísnej vstupnej kontrole, v piatok 12. novembra 2021 bolo. Poslucháči sa náhlili vypočuť si klenoty ruskej symfonickej hudby 19. storočia v podaní vychádzajúcej klaviristickej hviezdy, profesionálneho orchestra a jeho renomovaného šéfdirigenta.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
21-SF-Mosolov-20211111-foto-A-Trizuljak

„Jednotvárny Mosolovov harfový koncert hudobne nezaujal.“

„Sóloharfistka SF Katarína Turnerová patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej interpretačnej scény.“

„Daniel Raiskin viedol orchester Slovenskej filharmónie spoľahlivo a pôsobivo modeloval tok Sibeliovej symfónie.“

Ďalšia dvojica abonentných koncertov Slovenskej filharmónie pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina sa v dňoch 11. a 12. novembra 2021 uskutočnila nútene pred poloprázdnym hľadiskom. Kým festivalové podujatia Bratislavských hudobných slávností sa pred niekoľkými týždňami ešte mohli pýšiť kvalitnou návštevnosťou a pomerne plnými sálami, štartujúci abonentný koncertný cyklus Slovenskej filharmónie koncom októbra už začala atakovať tretia vlna epidémie, stúpajúce počty nakazených a v nie poslednom rade neochota zopár verných a stálych abonentov dať sa zaočkovať. A tak sa prvý novembrový koncert musel uskutočniť v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní choroby), čo v zmysle nariadenia príslušných orgánov znamenalo, že do koncertnej sály mohol po absolvovaní prísnej vstupnej kontroly vojsť len limitovaný počet 250 návštevníkov. Nuž, je to škoda, pretože program, zostavený zo zriedkavo uvádzaných symfonických diel Alexandra Skriabina, Alexandra Mosolova a Jeana Sibelia sľuboval, tak ako všetky koncerty pod Raiskinovou taktovkou, zriedkavý umelecký zážitok.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
5

„Raiskin má Čajkovského symfonizmus intímne zažitý, Manfreda gradoval dômyselne a s veľkým prehľadom.“

„Znamenitý Vadim Gluzman obohatil Beethovenov koncert o dve provokatívne kadencie Alfreda Schnittkeho.“

„Petite ouverture solennelle Ľudovíta Rajtera nesie výrazné znaky skladateľovho kompozičného naturelu.“

Program dvojice otváracích koncertov 73. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie v dňoch 21. a 22. októbra 2021 sa niesol v znamení silného orchestrálneho gesta. Jeho ťažiskom bolo opulentné symfonické dielo veľkého ruského romantika, ktorému v prvej polovici koncertu predchádzal jeden z najčastejšie hrávaných inštrumentálnych opusov viedenského hudobného klasicizmu. Beethovenov notoricky známy husľový koncert v interpretačnom stvárnení izraelského virtuóza Vadima Gluzmana sa tak ocitol v tesnom susedstve zriedkavo uvádzanej symfónie Manfred Pjotra Iljiča Čajkovského. Obe diela pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina zastrešila na úvod Malá slávnostná predohra domáceho autora Ľudovíta Rajtera.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
011-SF-Zaverecny-koncert-BHS-20211010-foto-A-Trizuljak

„Impozantný záver tohoročných Bratislavských hudobných slávností.“

„Raiskin s obdivuhodným nadhľadom kreoval dramatické i lyrické úseky Leningradskej symfónie.“

„Vondráčkov interpretačný naturel a suverénny herný prejav v mnohom pripomína mladého Mariana Lapšanského.“

Súčasný, 56. ročník Bratislavských hudobných slávností dospel v nedeľu 10. októbra 2021 do svojho úspešného finále. Festival po celý čas svojho viac ako dvojtýždňového trvania dôsledne rešpektoval prísne hygienické nariadenia a do koncertných priestorov v Redute vpúšťal iba návštevníkov s Covid pasmi či inými certifikátmi, ktoré potvrdzovali ich „bezúhonnosť“. Zdá sa, že to prinieslo želaný efekt: organizátori zatiaľ neregistrujú ani jediný prípad koronovej nákazy, pochádzajúci z festivalových siení. Na záverečnom koncerte Slovenská filharmónia pod taktovkou svojho šéfdirigenta Daniela Raiskina uviedla veľkolepú Leningradskú symfóniu Dmitrija Šostakoviča a Dvořákov Klavírny koncert g mol (sólista Lukáš Vondráček).

 
Zveřejněno v ReflexePlus
035-Otvaraci-koncert-BHS2021-foto-Alexander-Trizuljak

„Za dirigentským pultom Slovenskej filharmónie opäť stál mág taktovky Pinchas Steinberg.“

„Mladý španielsky klavirista Javier Perianes, jeden z vrcholných zjavov súčasnej európskej pianistickej školy, patrí medzi pravidelných hostí nášho koncertného pódia.“

„Úvod festivalu, aký si možno len priať.“

Po ročnej nútenej prestávke sa pre festivalové publikum Bratislavských hudobných slávností znova otvorili majestátne brány metropolitnej Reduty. Minulý ročník totiž organizátori krátko pred jeho začiatkom v dôsledku vrcholiacej pandémie zrušili a vírus prakticky ochromil i celú nadchádzajúcu koncertnú sezónu Slovenskej filharmónie. Teraz sa už podujatie mohlo, našťastie, uskutočniť v plnej paráde, bez priestorových a personálnych obmedzení, za dôsledného rešpektovania prísnych bezpečnostných opatrení. Koncertná sieň SF bola pri otváracom koncerte 56. ročníka festivalu s dielami Jána Cikkera, Mauricea Ravela a Igora Stravinského dňa 24. septembra 2021 plná.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
Strana 1 z 2