5

„Nadhľad, inteligencia, skvelé zvládnutie nástroja: takto nejak si budem pamätať výkon Jany Jarkovskej.“

„Večer bol rozdelený do troch rozmanitých častí.“

„Pomalšie, nižšie posadené plochy prezentovala Anna Ptáková veľmi farebne a muzikálne.“

Ešte na apríl bol naplánovaný 640. utorok Umělecké besedy, s programom sústredeným predovšetkým na skladby pre flautu a pre klarinet. Koncert sa nakoniec uskutočnil 23. júna, ako v poradí 639. utorok, s hlavnými protagonistami Janou Jarkovskou (flauta), Annou Ptákovou (klarinet) a Janom Ptákom (klavír, klarinet). Ďalšie obory Umeleckej besedy zastupovali maliar Václav Sokol a recitátor Rudolf Kvíz.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
2

„Interpretace se ujal Karel Dohnal, proslulý klarinetista, který se výborně zhostil i úkolu moderátora.“

„Lukáš Matoušek předal Zdeňku Šestákovi čestné členství, které mu udělil výbor Umělecké besedy za celoživotní umělecký přínos.“

„Dramaturgie nebyla dostatečně domyšlena z hlediska časového rozvržení a vzájemné propojenosti skladeb.“

Čtyři skladby v podání klarinetisty Karla Dohnala, Epoque Quartet s Matouškovými Proměnami ticha a nakonec Karel Košárek v nové verzi klavírního koncertu Falling Leaves od Aleše Březiny – takový byl 18. února další Úterek Umělecké besedy, spolku, který už má za sebou sto padesát let a ještě stále, stejně jako v devatenáctém století, kombinuje při svých večerech pozornost věnovanou současné hudbě s podněty z výtvarného umění a literatury.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
9

„Večer patril dielam plným hĺbky a intímneho výrazu.“

„Trio Helix patrí medzi telesá, ktoré inšpirujú vznik pozoruhodných diel a ktoré si dokážu poradiť naozaj kvalitne a veľmi inšpiratívne.“

„Výborne tu pôsobila najmä Horáková: niežeby bola vo vyslovene nadradenej pozícii, stala sa skôr akýmsi prirodzeným centrom, od ktorého sa celok odvíjal.“

V rámci 637. utorku Umělecké besedy sa 26. novembra predstavilo u svatého Vavřince Trio Helix. Súbor v zložení Tereza Horáková (husle), Ondřej Štochl (viola) a Egli Prifti (klavír) sa predstavil v dielach, ktoré mu pristanú najviac: večer tak patril skladbám plným hĺbky a intímneho výrazu.

 
Zveřejněno v ReflexePlus