Ivan Marton

Ivan Marton

Ivan Marton ukončil štúdium hudobnej vedy na FFUK v Bratislave pod vedením prof. Jozefa Kresánka. V štúdiu pokračoval vo Varšave a na Hudobnovednom inštitúte v Hamburgu.

Začínal ako dramaturg v Slovenskej filharmónii, neskôr pracoval v hudobnom vydavateľstve OPUS a v PZO Slovart a napokon pôsobil v slobodnom povolaní. Je členom grantových komisií Fondu na podporu umenia.

neděle, 08 březen 2020 18:00

Beethoven a Wagner v Slovenskej filharmónii

0

„Magická taktovka Georga Pehlivaniana dokáže náš orchester podnietiť k mimoriadnemu výkonu.“

„Wagnerovej hudbe dirigent dobre rozumie a vidno, že mu interpretácia jeho diela pôsobí vrcholný pôžitok.“

„Pehlivanian pripravil poslucháčovi nezabudnuteľný zážitok z Wagnerovej hudby.“

Známe a poslucháčsky atraktívne symfonické opusy Beethovena a Wagnera boli tento týždeň na programe ďalšej dvojice abonentných koncertov Slovenskej filharmónie. Pod taktovkou Georgea Pehlivaniana, francúzsko-amerického dirigentského svetobežníka arménskeho pôvodu, zaznela 6. symfónia F dur, Pastorálna, Ludwiga van Beethovena a výber z oper Richarda Wagnera.

 
0

„Šostakovičovu symfóniu Raiskin interpretoval s hlbokým pochopením tragiky diela.“

„Po spoločenských zmenách v roku 1989 sa naplno odkryl pravý charakter Šostakovičovej skladby.“

„Messe solennelle nepatrí medzi Berliozove reprezentatívne diela.“

Ďalšia februárová dvojica symfonicko-vokálneho cyklu abonentných koncertov Slovenskej filharmónie mala na programe diela Dmitrija Šostakoviča a Hectora Berlioza. Dirigoval Daniel Raiskin, Holanďan s ruskými koreňmi, designovaný šéf orchestra (do funkcie nastúpi od novej koncertnej sezóny 2020/2021). A uviedol sa vo veľkom štýle, tak, ako sme na vysokú úroveň umelcových zriedkavých koncertných vystúpení v Bratislave boli dosiaľ zvyknutí.

 
úterý, 18 únor 2020 09:10

Rarita ve Slovenské filharmonii

6

„Skladba zaznela v Slovenskej filharmónii po štyridsiatich rokoch.“

„Taliansky dirigent Fabrizio Ventura si od prvej frázy diela počínal znamenite.“

„Ensemblu sólistov dominovala mezzosopranistka Jana Kurucová.“

Na programe minulotýždňovej dvojice koncertov abonentného cyklu Slovenskej filharmónie bolo raritné symfonicko-vokálne dielo vrcholného obdobia hudobného romantizmu – Schumannovo svetské oratórium Raj a Peri, op. 50, ktoré v sedemdesiatročnej histórii nášho prvého orchestra zaznelo z pódia Reduty iba jediný raz.

 
2

„Pred piatimi rokmi, pri oslavách 95. výročia založenia Konzervatória, ovácie prítomných nemali konca-kraja.“

„Na vysokej úrovni školy má leví podiel jej predchádzajúci riaditeľ Peter Čerman.“

„Vrcholom jubilejného koncertu bolo uvedenie Dvořákovho Te Deum.“

Obdobně jako Brno i Bratislava letos slaví 100 let od založení své konzervatoře. Na rozdíl od oslav 95. výročí školy, které byly pojaté jako velkolepá show na náměstí, toto jubileum Konzervatoř oslavila v důstojném prostředí Koncertního sálu Slovenské filharmonie. Dirigent Juraj Jartim řídil slavnostní koncert v provedení Symfonického orchestru a sboru Konzervatoře a sólistů Simony Houda-Šaturové a Dalibora Jenise.

 
11

„Martinčekov symfonický obraz Prerušené ticho som sledoval so zatajeným dychom.“

„Pôsobivá skladba umožnila sólistovi Martinovi Adámkovi demonštrovať výnimočné inštrumentálne majstrovstvo.“

„Skladbu On Fire Benjamina de la Fuente sme si odžili a našťastie aj prežili. Jej príťažlivosť a apelatívnosť, žiaľ, vyprchala.“

Melos-Étos, medzinárodný festival súčasnej hudby, porevolučné to dieťa ikonického slovenského skladateľa Ilju Zeljenku, si v priebehu takmer tridsiatich rokov svojej existencie získal zaslúžený rešpekt domácej i zahraničnej hudobnej komunity. Od roku 1991, keď sa na jeseň v podmienkach politickej i kultúrnej slobody bez ideologického nánosu uskutočnil jeho prvý ročník, sa skupina nadšencov, združených najprv v Slovenskej hudobnej únii a neskôr v Hudobnom centre, snaží v náročných organizačných i finančných podmienkach prezentovať našej verejnosti to najlepšie, čo sa v kompozičnej tvorbe doma i vo svete v posledných dvoch rokoch udialo.

 
7

„Dirigent James Judd sa partitúre starostlivo venoval a jej posolstvo detailne dešifroval.“

„Sólové sláčikové party decentne a s hlbokým porozumením predniesli Martin Ruman a Jozef Lupták.“

„Juddova sústredená a cieľavedomá práca s naším orchestrom prináša zreteľné umelecké výsledky.“

Slávnostnou dvojicou koncertov k 70. výročiu založenia našej prvej koncertnej ustanovizne v dňoch 24. a 25. októbra 2019 obrazne vyvrcholila, za účasti mnohých osobností domáceho spoločenského a kultúrneho života, jubilejná koncertná sezóna Slovenskej filharmónie. Zároveň tieto koncerty pod taktovkou takmer v rovnakom čase jubilujúceho šéfdirigenta Jamesa Judda, ktorý sa o niekoľko dní dožíva sedemdesiatky, otvorili novú, v poradí už 71. sezónu. Na programe bolo jedno z ťažiskových diel slovenskej orchestrálnej tvorby, hudobný mýtus Dariačangin sad Vladimíra Godára, a už tradične Symfónia č. 8 G dur Antonína Dvořáka, ktorá bola i súčasťou inauguračného koncertu telesa v roku 1949. Česko-slovenský programový kontext ostal teda zachovaný.

 
5

„Orchester hral ako o dušu.“

„Steinberg, hoci bez tejto životnej skúsenosti, dokázal pretlmočiť skladateľovo posolstvo vrchovato autentickým spôsobom.“

„Melodické, dnes už takmer klasicky pôsobiace dielo anglického postromantika predniesol Várdai s noblesným nadhľadom a suverénnou technickou brilanciou.“

Jubilejný 55. ročník Bratislavských hudobných slávností vyvrcholil v nedeľu záverečným koncertom Slovenskej filharmónie pod taktovkou dirigentskej legendy Pinchasa Steinberga. Sólistom bol violončelista István Várdai. Koncert usporiadatelia venovali 100. výročiu narodenia dirigenta Ladislava Slováka.

 
úterý, 08 říjen 2019 09:10

Juraj Valčuha a Antonín Dvořák na BHS

0

„Dirigent neostal svojej povesti kompetentného a nadmieru inšpiratívneho umelca nič dlžný.“

„Práve on bol magnetom a ústrednou osobnosťou festivalovej dvořákovskej produkcie.“

„Kládol dôraz na vzácne vyrovnaný a prekvapujúco triezvy vokálny prejav sólistov.“

Festivalový maratón jubilejného 55. ročníka Bratislavských hudobných slávností pokračoval v nedeľu, 6. októbra 2019 koncertom Slovenskej filharmónie, na ktorom pod vedením Juraja Valčuhu za spoluúčinkovania Slovenského filharmonického zboru a kvarteta sólistov zaznela kantáta Stabat mater, op. 58 Antonína Dvořáka.

 
0

„Dirigent znamenite vystihol dramatický nerv diela i jeho záverečné, prenikavo apelatívne vyznenie.“

„Skúsený Judd volil v interpretácii striedme tempá s pôsobivým melodickým frázovaním a účinnou nástrojovou artikuláciou.“

„Indjicova hra sa aj po rokoch vyznačuje vzácnou noblesou prednesu, príkladnou kultúrou tónu a silnou individualitou umeleckého prejavu.“

Koncertom Slovenskej filharmónie sa v piatok, 27. septembra 2019, otvoril v hlavnom meste Slovenska jubilejný, 55. ročník Bratislavských hudobných slávností. Medzinárodný hudobný festival sa v priebehu desaťročí vyprofiloval na jedno z najvýznamnejších kultúrnych podujatí metropoly. Defilé svetoznámych orchestrálnych telies, znamenitých komorných súborov, hviezdnych inštrumentalistov a vokalistov, ktorí na festivale dosiaľ účinkovali, svedčí o prvotriednej práci jeho organizátorov a riadiaceho manažmentu. Možnosť vystúpiť na BHS sa stáva doslova prestížnou záležitosťou mnohých svetových umelcov. Pri pohľade na dramaturgickú zostavu nadchádzajúceho ročníka sa ukazuje, že ani tento rok to nebude inak.