Ivan Marton

Ivan Marton

Ivan Marton ukončil štúdium hudobnej vedy na FFUK v Bratislave pod vedením prof. Jozefa Kresánka. V štúdiu pokračoval vo Varšave a na Hudobnovednom inštitúte v Hamburgu.

Začínal ako dramaturg v Slovenskej filharmónii, neskôr pracoval v hudobnom vydavateľstve OPUS a v PZO Slovart a napokon pôsobil v slobodnom povolaní. Je členom grantových komisií Fondu na podporu umenia.

2023-01-16-SF-Kanceli-02

„Daniel Raiskin patrí medzi dirigentov, ktorí mozartovskej poetike dobre rozumejú.“

„Tvorbu Giju Kančeliho na Slovensku už desaťročia dôverne poznáme.“

„Jarolím Emmanuel Ružička predniesol Kančeliho dielo sústredene a s hlbokým vnútorným porozumením.“

Slovenská filharmónia vstúpila do nového roku dvojicou abonentných koncertov v dňoch 12. a 13. januára 2023 pod vedením svojho šéfdirigenta Daniela Raiskina. Ešte predtým absolvovala svoj tradičný silvestrovský a novoročný koncert s odľahčenou dramaturgiou; oba mal pôvodne dirigovať Robert Jindra, ten však pre náhlu zdravotnú indispozíciu v poslednej chvíli prenechal taktovku Rastislavovi Štúrovi... Daniel Raiskin pre svoje prvé tohoročné účinkovanie v bratislavskej Redute zvolil komornejšiu programovú zostavu so stíšenou dynamickou hladinou, ktorú tvorili diela W. A. Mozarta, Giju Kančeliho a Antonína Dvořáka. Orchester sa, na rozdiel od minulosti, zriekol ostro pointovaných akcentov brizantného fortissima a po celý večer pôsobivo čaroval so zvukom v pastelových farbách.

 
2022-12-05-Sf-Altrichter-01

„Dirigentský mág Petr Altrichter si po dlhšej prestávke opätovne získal sympatie filharmonického publika.“

„Trio prominentných vokálnych sólistov v Mendelssohnovi pôsobilo zladene a vyrovnane.“

„Altrichter sa interpretovanému dielu dokáže na pódiu bezozbytku oddať.“

Neuplynul ani týždeň od veľkolepého wagnerovského zážitku s Emmanuelom Villaumom a v Koncertnej sieni SF sme mohli sledovať ďalšiu pôsobivú dvojicu abonentných koncertov Slovenskej filharmónie. Pod taktovkou českého dirigentského mága Petra Altrichtera zaznela v dňoch 1. a 2. decembra 2022 monumentálna Symfónia č. 2 B dur „Chválospev“, op. 52, zriedkavo uvádzaný symfonicko-vokálny opus Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, ktorému predchádzal známy Koncert pre klavír a orchester c mol, KV 491 Wolfganga Amadea Mozarta. Sólistkou Mozartovho koncertu bola čínsko-americká klaviristka Zhang Zuo „Zee Zee“, pri uvedení Mendelssohna spoluúčinkoval Slovenský filharmonický zbor v príprave zbormajstra Thomasa Langa a trojica prominentných slovenských vokálnych sólistov: sopranistka Simona Houda Šaturová, mezzosopranistka Jana Kurucová a tenorista Juraj Hollý.

 
2022-11-28-Slo-Fil-Prsten-01

„Symfonická zostava Wagnerovho Ringu v úprave Lorina Maazela zaznela v Bratislave v premiére.“

„Famózny Emmanuel Villaume ako autentický interpret Wagnerovej hudby splnil očakávania.“

„Na koncerte spoluúčinkoval aj Michal Hvorecký, ikonická osobnosť domácej literárnej scény.“

Posledná dvojica novembrových abonentných koncertov Slovenskej filharmónie (24. a 25. 11. 2022) sa niesla vo výnimočnej, takmer slávnostnej atmosfére. Na programe totiž bola symfonická suita (či skôr poéma) Nibelungov prsteň bez slov Richarda Wagnera, ktorú z hudby slávnej opernej tetralógie bayreuthského génia koncom osemdesiatych rokov minulého storočia zostavil – bez použitia vokálnych partov – svetoznámy dirigent Lorin Maazel.

 
01

„Plné hľadisko Koncertnej siene SF na otváracom koncerte sezóny svedčí o príkladnej manažérskej práci inštitúcie.“

„Daniel Raiskin si pri interpretácii Mahlera počínal s dirigentskou istotou suverénneho majstra.“

„Vstup do filharmonickej sezóny nasadil latku vysoko a vzbudzuje veľké očakávania.“

Plným hľadiskom Koncertnej siene bratislavskej Reduty sa v minulosti mohli pýšiť skôr podujatia BHS, ktoré zásluhou sústredenej manažérskej aktivity organizátorov (a tiež kvalitnej dramaturgie) dokázali v priebehu dvoch festivalových týždňov naplniť priestor našej reprezentačnej haly často takmer do posledného miesta. Otvárací koncert 74. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie v dňoch 20. a 21. októbra 2022 akoby sa snažil na tento trend plynulo a zmysluplne nadviazať: výrazne sa zintenzívnila filharmonická spolupráca s printovými médiami, rozhlasom či televíziou, kreatívne sa inovovali formy propagácie i práca s koncertnými návštevníkmi, takže nie div, že sála bola už v prvý večer obdivuhodne zaplnená. A dramaturgia koncertu tejto slávnostnej udalosti zodpovedala: na programe bola premiéra diela slovenského autora, melodicky atraktívny husľový koncert a najmä emblematická Symfónia č. 5 Gustava Mahlera so slávnym Adagiettom v strede. Za dirigentským pultom stál šéfdirigent telesa Daniel Raiskin, spoluúčinkovala holandská sólistka Simone Lamsma a Slovenský filharmonický zbor. Zostava, sľubujúca nevšedný umelecký zážitok.

 
001

„K Mahlerovej symfonickej tvorbe má náš dirigentský doyen osobitý vzťah.“

„Od prvých taktov druhej symfónie bolo zrejmé, že Lenárd Mahlerovej poetike rozumie a orchester bude viesť pevnou rukou.“

„Umenie orchestrálneho stringenda ovláda Lenárd ako málokto iný.“

V piatok večer, 9. septembra 2022, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu praskalo vo švoch. Na počesť šéfdirigenta SOSR Ondreja Lenárda, ktorý práve v ten deň slávil svoje osemdesiate narodeniny, sa tam uskutočnil koncert s programom, zahrnujúcim jediné dielo – veľkolepú, takmer poldruhahodinovú Symfóniu č. 2 c mol (Vzkriesenie) Gustava Mahlera. Pred vypredaným, prakticky do posledného miesta zaplneným hľadiskom, s výrazne posilneným Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu spoluúčinkoval Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Adam Sedlický) a sólistky Eva Hornyáková (soprán) a Terézia Kružliaková (mezzosoprán). Funkciu koncertného majstra telesa prevzal v dôsledku náhleho ochorenia štatutárneho primária orchestra elitný slovenský huslista Juraj Čižmarovič, v súčasnosti koncertný majster rozhlasového orchestra WDR v Nemecku a zároveň dlhoročný stály koncertný majster wagnerovského festivalového orchestra v Bayreuthe.

 
005

„Ďalšia Bellova koncertná predohra premiérovo na pultoch orchestra SF.“

„Violončelista Alban Gerhardt si po spoľahlivom sólovom výkone v koncerte Edwarda Elgara znova sadol do orchestra ako tutti hráč.“

„Holstove Planéty priniesli efektné vyvrcholenie sezóny.“

Poslední koncerty Slovenské filharmonie v této sezóně připadly na 16. a 17. června. Před orchestr se postavil jeho šéfdirigent Daniel Raiskin a jako sólistu si přizval violoncellistu Albana Gerhardta. Společně pak provedli nejen Elgarův Koncert pro violoncello a orchestr e moll, ale v úvodu také koncertní předehru Sedmohradsko, požehnaná krajina Jána Levoslava Belly a jako vrchol Planety Gustava Holsta.

 
00001

„Dirigent Svárovský sa už v minulosti prejavil ako zasvätený interpret českej symfonickej hudby.“

„Milan Al-Ashhab sa predviedol ako huslista s bravúrnou technikou, no pomerne úzkym tónom.“

„Foersterova Tretia symfónia zaznela pod Svárovského taktovkou na Slovensku v premiére.“

Po ročnej pauze sa za dirigentský pult na abonentných koncertoch Slovenskej filharmónie v dňoch 19. a 20. mája 2022 znova postavil skúsený doyen taktovky Leoš Svárovský, ešte donedávna stály hosťujúci dirigent filharmonického orchestra. Pred svojím minuloročným vystúpením v júni 2021 o dva plánované koncerty so SF kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii prišiel, program sa niekoľkokrát menil a napokon sa ustálil na zostave, ktorú tvorila virtuózna miniatúra Ilju Zeljenku, romantický inštrumentálny evergreen a premiérové uvedenie jednej zo symfónií Josefa Bohuslava Foerstera. Ako sólista sa po prvýkrát v Bratislave predstavil mladý český huslista Milan Al-Ashhab.

 
10110

„Emmanuel Villaume po niekoľkých mesiacoch znova za dirigentským pultom Slovenskej filharmónie.“

„Emmanuel Villaume si pri podaní oboch diel zachoval nadhľad a interpretačnú noblesu, ktorá neumožnila iný ako hudobný výklad.“

„Berliozova Fantastická symfónia sa zaskvela v autentickom lesku.“

Emmanuel Villaume, hviezdny dlhoročný šéfdirigent nášho prvého orchestra, bol hosťom Slovenskej filharmónie na jej abonentných koncertoch v dňoch 28. a 29. apríla 2022. Program, v ktorom tentoraz absentoval inštrumentálny sólista, zahŕňal reprezentatívne diela hudobného romantizmu nemecko-francúzskej proveniencie – predohru k opere Rienzi Richarda Wagnera, populárnu Lisztovu symfonickú báseň Les Préludes a sugestívnu Fantastickú symfóniu Hectora Berlioza. Repertoár sťa šitý na mieru milovníkov opulentných orchestrálnych opusov.

 
10

„Koncert neplánovane uviedla Sylvestrovova Modlitba pre Ukrajinu pre sláčikový orchester.“

„Nedostižná úderová kvalita klaviristu Alexeia Volodina.“

„Daniel Raiskin kraľoval nad symfóniou ako neohrozený vládca a orchester ho oddane nasledoval.“

Středeční abonentní koncert Slovenské filharmonie uvedl díla Valentyna Sylvestrova, Johannesa Brahmse a Ludwiga van Beethovena. Orchestr řídil jeho šéfdirigent Daniel Raiskin, klavírního sóla v Brahmsově koncertu se ujal Alexei Volodin.

 
99

„Dirigent i filharmonici sa pripojili k protestom svetovej kultúrnej obce.“

„Judd skúsený dlhoročný orchestrálny edukátor a dôverný znalec príslušných hudobných štýlov ponúkol poslucháčovi štandardnú podobu diel bez netradičných experimentujúcich vybočení.“

„Britský maestro Brucknerovej tvorbe dokonalo rozumie.“

Po dlhšej prestávke sa za dirigentský pult Slovenskej filharmónie znova postavil bývalý šéfdirigent orchestra James Judd. Naposledy upútal pri sugestívnej interpretácii Sibeliovej Symfónie č. 4 v júni 2021, tentoraz mu dramaturgia SF zverila vedenie dvoch abonentných koncertných dvojíc: na prvej z nich, v dňoch 3. a 4. marca 2022 uviedol diela Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna a Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, na druhej, o týždeň neskôr, zasa majestátnu, u nás zriedkavo hrávanú Symfóniu č. 8 Antona Brucknera.

 
Strana 1 z 4