čtvrtek, 16 listopad 2023 18:41

Autonomie značky a orchestru Moravské filharmonie zůstává podle ředitele prioritou

Autor:

Téma slučování Moravské filharmonie Olomouc a Moravského divadla Olomouc, nastolené s cílem zefektivnit fungování obou institucí, nabírá konkrétnější obrysy a současná politická reprezentace směřuje k rozhodnutí. Statutární město Olomouc, zřizovatel obou diskutovaných institucí, si nechalo zhotovit odbornou analýzu. Své kritické vyjádření k ní dnes poskytl ředitel orchestru Jonáš Harman. Vypočítává mimo jiné rizika, která mohou ohrozit kvalitativní úroveň poskytované veřejné služby.

 

2023-11-16-MfO-vyjadreni-ke-slouceni-03

 

Hlavním argumentem pro sloučení je především finanční úspora, která by měla činit cca 10–15 milionů korun ročně na straně nákladů ze zdrojů příspěvků zřizovatele. Tohoto stavu se však dle projekce dosáhne nejdříve za 4–5 let, během kterých bude probíhat tzv. přechodné období. Toto období samostatně bude finančně nákladnější než běžný provoz, analýza to naprosto jasně deklaruje. Avšak konkrétní výpočet či odhad těchto nákladů v analýze chybí,“ říká ředitel Moravské filharmonie Jonáš Harman.

Doporučením v závěru analýzy je provozně subjektové sloučení Moravské filharmonie Olomouc a Moravského divadla Olomouc. K tomuto závěru dospěla zpracovatelská agentura především na základě analýzy obou subjektů v rovině provozní a ekonomické. Co ale naprosto vynechává, protože tento faktor nebyl součástí zadání, je kvalitativní hledisko. Preferovanou variantou je podle analýzy sloučení obou institucí pod jeden subjekt se dvěma orchestry se současným snížením počtu zaměstnanců, zejména uměleckých profesí. Dokument už ale neuvádí, zda by se mělo jednat o úplně nový subjekt, či bude zachována jedna z těchto institucí a druhá pod ni bude převedena. V tomto se tedy situace neposouvá k žádným novým závěrům.

 

2023-11-16-MfO-vyjadreni-ke-slouceni-01

 

Analýza dále upozorňuje na několik velmi kritických momentů v procesu sloučení. Jsou jimi nezbytnost propouštění zaměstnanců obou institucí. V preferované variantě sloučení analýza předpokládá škrtnout více než 30 pracovních míst. Dále je to fakt, že model sloučených institucí se dvěma orchestry je v České republice doposud neuskutečněný a Olomouc by se tak vydala na cestu pokusného modelu, jehož finanční přínos ve svém důsledku nemusí být zásadně významný. Z analýzy také podle Jonáše Harmana vyplývají naprosto jasná rizika, která mohou ohrozit kvalitativní úroveň poskytované veřejné služby.

Vydáváme se směrem, kdy na Moravskou filharmonii pohlížíme pouze jako na číslo, na instituci, která má 100 zaměstnanců, vloni v prvním po-kovidovém roce ji jen na vlastních koncertech včetně festivalů navštívilo téměř 15 tisíc návštěvníků̊ a toto číslo v roce 2023 roste (10,5 tis. jen za první polovinu r. 2023), výrazně převyšuje další filharmonie v počtu hudebních nahrávek atd. Historicky, významově a zejména hodnotově je MFO však mnohem více, proto zachování umělecké autonomie a hodnoty její značky je pro mě prioritou,” dodává Harman a připomíná, že Moravská filharmonie Olomouc je druhou nejstarší filharmonií v ČR. Podílí se na kulturním povědomí celé ČR a je kulturním vývozním artiklem města Olomouce. Naplňuje roli významného a nezastupitelného artiklu a atributu v kulturní diplomacii města i kraje.

Ve chvíli, kdy politická reprezentace města odhlasuje sloučení, dojde podle něj k nevratnému zásahu do dvou významných institucí. „Zůstane po sloučení Olomouc jedním z center kultury na Moravě? Přijede sem zase David Garrett nebo Tarja Turunen?“ vznáší otázky Jonáš Harman.

 

2023-11-16-MfO-vyjadreni-ke-slouceni-04

 

----------

Moravská filharmonie Olomouc vznikla v roce 1945 a patří k nejstarším symfonickým orchestrům v České republice. Na jejím uměleckém vývoji se podílely významné osobnosti české i světové hudební scény mezi které patří např. dirigenti Otto Klemperer a Václav Neumann, houslisté Josef Suk a Gidon Kremer či violoncellista Pierre Fournier. Věnuje se především velkým tvůrcům světové hudby 19. a 20. století, propaguje ale i soudobou českou a světovou hudební tvorbu, o čemž svědčí uvedení více než 250 novinek. Těleso má bohatou diskografii, vystupuje na mezinárodních festivalech doma i v zahraničí a je kulturní institucí, která se zásadní měrou podílí na organizaci uměleckého a koncertního života v Olomouci a okolí. Pořádá festivaly Dvořákova Olomouc a Mezinárodní varhanní festival Olomouc. Mezi její činnosti patří také řada vzdělávacích aktivit pro děti a mladé lidi.

 

Foto: archiv a Facebook MfO

*KlasikaPlus.cz

-- redakce --

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.