002-20210528-SF-SFZ-Vasks-foto--A-Trizuljak3179

„Šéfdirigent SF ponúkol poslucháčom pestrú dramaturgickú zostavu.“

„Pôsobivé liturgické dielo lotyšského autora zaznelo v autentickej interpretácii.“

„Renomovaná holandská huslistka Simone Lamsma stála na koncertnom pódiu po prvýkrát od októbra minulého roku.“

Posledná májová verejná produkcia Slovenskej filharmónie mala už, našťastie, takmer všetky atribúty klasického koncertného podujatia. Povolený, kvôli doznievajúcemu kovidu ešte stále výrazne limitovaný, počet prítomných návštevníkov zaplnil koncertnú sieň Reduty sotva do polovice jej kapacity, no dokázal pripraviť účinkujúcemu orchestru, zboru i sólistom pod taktovkou Daniela Raiskina vrúcne prijatie, na ktoré už mesiace túžobne čakali. Záverečný potlesk bol signálom, že situácia v umeleckej prevádzke našich hudobných telies smeruje k takmer úplnej konsolidácii.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
200

Zítra se v Koncertní síni Slovenské filharmonie uskuteční vokálně-instrumentální koncert pro abonenty, návštěvníky, ale bude k vidění i online, tradičně na stream.filharmonia.sk, a to od 19 hodin. Hudební večer, na kterém zazní díla Pēterise Vaskse, Maxe Brucha, Antona Brucknera a Antonína Dvořáka, ve spolupráci se Slovenským filharmonickým sborem a nizozemskou houslistkou Simone Lamsmou, bude řídit šéfdirigent Daniel Raiskin.

 
Zveřejněno v VýhledPlus

300 Slovenská filharmonie přichystala další streamy svých koncertů. Dnes od 19 hodin po boku předního slovenského orchestru vystoupí Slovenský filharmonický sbor, který připravil sbormistr Jozef Chabroň, a dále sólisté – sopranistka Mariana Sajko, tenorista Pavol Bršlík a basista Peter Mikuláš. Večer bude řídit Rastislav Štúr a zazní Beethovenova předehra k baletu Stvoření Prométheova, op. 43 a jeho jediné oratorium Kristus na hoře Olivetské, op. 85. Dnešní živě vysílaný koncert můžete sledovat na stream.filharmonia.sk, stejně jako ten nedělní, který však bude ze záznamu a od 16 hodin v něm vystoupí Slovenský komorní orchestr s uměleckým vedoucím Ewaldem Danelem. Zahrají Divertimento F dur, K 138 Wolfganga Amadea Mozarta, Čajkovského Serenádu C dur, op. 48 a Divertimento č. 1, op. 20 maďarského skladatele Leó Weinera, současníka Bély Bartóka.

Zveřejněno v AktuálněPlus
104

Dnešní online koncert Slovenské filharmonie pod vedením šéfdirigenta Daniela Raiskina, který začne v 19 hodin na stream.filharmonia.sk, otevře předehra Můj domov Antonína Dvořáka. Ten ji složil na žádost Prozatímního divadla ke hře Josef Kajetán Tyl Františka Ferdinanda Šamberka. Poté zazní Concertino pro klavír a orchestr Jána Cikkera z roku 1942, jehož sólový part přednese Jordana Palovičová – prominentní interpretka Cikkerových klavírních skladeb, za což jí byla v roce 2016 udělena Cena Jána Cikkera. „Zúčastnila sa nahrávky Cikkerových diel pod názvom Komorné a koncertantné diela, ktorá vznikla pri príležitosti jeho storočnice. Ako sólová a komorná hráčka sa predstavila na mnohých festivaloch, ako sólistka spolupracuje s poprednými slovenskými a zahraničnými orchestrami. Súčasne pôsobí ako docentka na Katedre klávesových nástrojov a cirkevnej hudby HTF VŠMU v Bratislave,“ doplňují profil klavíristky pořadatelé s tím, že na závěr zařadili Symfonii č. 1 E dur Slovanskou Alexandra Glazunova z roku 1881. Tu autor napsal ve svých šestnácti letech.

 
Zveřejněno v VýhledPlus
200

„Valčuha je typom dirigenta, ktorý má hudobný proces pod dokonalou kontrolou.“

„Eva Hornyáková predniesla svoje dva vokálne vstupy precítene, s príslušnou dávkou štýlovej čistoty.“

„Juraj Valčuha v Poulencovej Glorii viedol Slovenskú filharmóniu i Slovenský filharmonický zbor s prehľadom i hlbokou znalosťou uvádzaného diela“.

Aj ďalší koncert Slovenskej filharmónie v piatok 11. decembra 2020 poznamenali tristné okolnosti, súvisiace s pretrvávajúcim obmedzením kultúrnych podujatí, ktoré pomaly, no neúprosne presúvajú umelecké aktivity nášho orchestra do virtuálneho priestoru. S tým súvisí aj meniace sa správanie filharmonických návštevníkov. Pandémia naberá na sile, denné počty infikovaných, v rozpore s nedávnymi optimistickými prognózami, hrozivo, takmer nekontrolovane rastú a poslucháčska obec, na rozdiel od demonštrujúcich primitívov spred Prezidentského paláca, nechce riskovať nákazu a kontaktom s väčším počtom ľudí sa cielene vyhýba. Hoci aj tento posledný koncert sa dal v priamom prenose sledovať online, tí, ktorí naň fyzicky prišli, neoľutovali. Za dirigentským pultom totiž stál opäť Juraj Valčuha, náš charizmatický majster taktovky, ktorého kreácie sú zakaždým zárukou najvyššej interpretačnej kvality. Nebolo tomu inak ani v symfonicko-vokálnom programe, zloženom z diel Ludwiga van Beethovena a Francisa Poulenca.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
0

„Šostakovičovu symfóniu Raiskin interpretoval s hlbokým pochopením tragiky diela.“

„Po spoločenských zmenách v roku 1989 sa naplno odkryl pravý charakter Šostakovičovej skladby.“

„Messe solennelle nepatrí medzi Berliozove reprezentatívne diela.“

Ďalšia februárová dvojica symfonicko-vokálneho cyklu abonentných koncertov Slovenskej filharmónie mala na programe diela Dmitrija Šostakoviča a Hectora Berlioza. Dirigoval Daniel Raiskin, Holanďan s ruskými koreňmi, designovaný šéf orchestra (do funkcie nastúpi od novej koncertnej sezóny 2020/2021). A uviedol sa vo veľkom štýle, tak, ako sme na vysokú úroveň umelcových zriedkavých koncertných vystúpení v Bratislave boli dosiaľ zvyknutí.

 
Zveřejněno v ReflexePlus