pátek, 08 květen 2020 11:15

Vydávání not jako nový obor na HAMU

Autor:

Od příštího akademického roku otevírá Hudební a taneční fakulta AMU v Praze mezinárodně unikátní specializaci Hudebně vydavatelská činnost. Obor bude připravovat budoucí redaktory pro vydavatelství not a knih o hudbě. Studium bude probíhat v magisterském stupni, v návaznosti na bakalářské studium podobných oborů. Přijímací zkoušky plánuje škola na začátek září.

 

4

 

Studium specializace Hudebně vydavatelská činnost se bude realizovat v magisterském stupni na Katedře hudební teorie HAMU, jako pokračování bakalářské vědecké specializace Hudební teorie. Hlásit se však mohou i absolventi bakalářských hudebně pedagogických, uměleckých i muzikologických studií z jiných vysokých škol a univerzit doma i v zahraniční. Studovat se bude česky, připravuje se i anglická verze. Délka studia má být minimálně dvouletá s možností rozšíření o zahraniční stáže. Vysoká jazyková kompetence pak umožní absolventům uplatnění i za hranicemi ČR. Vytvoření oboru a veškeré technické vybavení pomohla financovat EU.

Páteří nové specializace je především systém předmětů Vydavatelská činnost, popisující vydavatelské aktivity od 18. do 21. století. Doplní je předměty manažerského typu (marketing, fundraising) a ekonomického zaměření i autorské právo. Přednášet budou významní hudební vydavatelé a manažeři z tuzemska, ve workshopech pak i ti zahraniční. Zásadní součástí studia je úzké sepětí s praxí, které je zajišťováno po celou dobu studia v rámci studentského vydavatelství a spoluprací frekventantů s komerčními vydavatelstvími doma i v zahraničí (Edition Brendel, Donemus). V závěru studia se předkládá absolventská práce a skládá se státní zkouška. Absolvent získá poté titul MgA.

 

1

 

V rámci přijímacího řízení uchazeč představí ve vlastním mluveném projevu svůj projekt magisterské práce. Dotazy přijímací komise pak zjistí míru informovanosti uchazeče o základních teoretických premisách, relevantní systematice a souvislostech hudebně historických. Témata magisterských prací se mohou týkat dvou oblastí: vydání hudebního díla včetně heuristické práce s ním spojené, nebo analýzy edičních principů konkrétního vydavatelství s výstupem vydání konkrétního hudebního díla.

Přijímací zkoušky pro následující akademický rok se plánují na začátek září. Informace budou aktualizovány na Úřední desce na stránkách HAMU a stránkách Katedry hudební teorie. Garantem oboru je vedoucí Katedry hudební teorie Prof. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.

 

2

 

Foto: Fb HAMU, Pixabay

*KlasikaPlus.cz

-- redakce --

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.