KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Litomyšlské interpretační kurzy a jejich bohatá koncertní nabídka english

Měsíční hostina Národního festivalu Smetanova Litomyšl, poté jediný volný den. S jeho skončením se do rodiště Bedřicha Smetany znovu vrátí hudba. Česká hudební společnost – Spolek přátel krásných umění zve zejména na koncerty v rámci projektu 51. ročníku Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů. Od 9. do 18. července jsou otevřené nejen účastníkům dvoutýdenních interpretačních kurzů, ale také široké veřejnosti.

Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy se budou konat v roce 2024 již jednapadesátým rokem, v Litomyšli podevatenácté. Jedná se o interpretační kurzy a tvůrčí dílnu komorní hudby pro jednotlivce i komorní soubory. Určené jsou všem budoucím profesionálním i amatérským hudebníkům, tedy především studentům konzervatoří, hudebních gymnázií, vysokých hudebních škol, talentovaným žákům ZUŠ i jejich pedagogům. Věkový limit účastníků není stanoven.

Letos se otevírá šest tříd oborů housle, viola, violoncello, kontrabas, klavír a příčná flétna. Volitelnými obory jsou hra v komorním smyčcovém orchestru, komorní hra a sborový zpěv. Všichni se mohou účastnit tvůrčích dílen a bohatého doprovodného programu. Součástí jsou také zmíněné koncerty.

flétnový soubor Magistri

Během dvou týdnů budou mít návštěvníci koncertů příležitost slyšet skladby v podání nejen vynikajících lektorů, ale i talentovaných českých a zahraničních studentů, účastníků kurzů. Koncertní cyklus začíná v úterý 9. července od půl osmé v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, kde vystoupí flétnový soubor Magistri pod vedením Magdaleny Bílkové Tůmové. Na koncertě s podtitulem Pocta roku české hudby zazní mimo jiné skladby J. K. Vaňhala, A. Rejchy, J. Berkovce, J. Suka, O. Máchy, A. Dvořáka, B. Smetany a L. Janáčka. Ve středu 10. července v témže kostele a ve stejný čas již tradičně zahraje Komorní orchestr Jaroslava Kociana pod taktovkou dirigenta Bohuslava Mimry skladby J. Sibelia, F. I. Tůmy, C. Gounoda, A. Corelliho, W. A. Mozarta, K. Stamitze a L. Janáčka. Sólistou Koncertu G dur pro violu a smyčce G. P. Telemanna bude vynikající violista Jan Pěruška. Ve čtvrtek 11. července (opět stejný čas i místo) se lze těšit na koncert lektorů s názvem Idylka lehce kořeněná. Vystoupí houslisté Ivan a Michaela Štrausovi, violista Jan Pěruška, violoncellista Marek Jerie a varhanice Jana Cecilie Mimrová. Zazní díla J. Suka, M. Regera, E. Zámečníka, C. Francka a J. Schreibera. V pátek 12. července se od půl osmé v litomyšlské Zámecké jízdárně sólově představí kontrabasista Petr Ries a houslista Čeněk Pavlík spolu s klavíristkou Janou Holmanovou. Zazní skladby G. F. Händela, A. Míška a L. van Beethovena. V sobotu 13. července od osmi hodin v sále Zámecké jízdárny zazní Koncert k Roku české hudby se skladbami B. Smetany, A. Dvořáka a B. Martinů v podání houslisty Leoše Čepického, violoncellisty Michala Kaňky a klavíristy Miroslava Sekery. V neděli 14. července od půl osmé v Zámecké jízdárně proběhne violoncellový koncert lektorů a jejich hostů. Účinkovat budou violoncellisté Marek Jerie, Jan Zemen, Marie Součková a klavírista Pavel Zemen, kteří provedou díla A. Dvořáka, D. Poppera, B. Martinů a L. Janáčka. Pondělí 15. července nabídne v Zámecké jízdárně od půl osmé literárně-hudební večer Dvořák v dopisech, kdy vystoupí herec Martin Myšička spolu s houslistou Leošem Čepickým a klavíristou Miroslavem Sekerou. Program pravidelně zaznívá na prknech pražského Dejvického divadla; jedná se o mimořádnou příležitost zhlédnout představení i v Litomyšli.

Leoš Čepický

Po koncertech profesionálů a současně lektorů interpretačních kurzů následuje řada koncertů, jejichž hlavními účinkujícími jsou studenti a účastníci interpretačních kurzů. 16. července od půl osmé se koná Úterní koncert účastníků kurzů v Malém sále Smetanova domu. Středeční koncert účastníků kurzů se uskuteční 17. července od půl osmé v Zámecké jízdárně. Závěrečný slavnostní koncert s podtitulem Humor v hudbě, kterého se pravidelně účastní studenti spolu s lektory, je v plánu ve čtvrtek 18. července od půl osmé také v Zámecké jízdárně.

Foto: z archivu města Litomyšl, Facebook souobru Magistri, archiv Klasiky+

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky