KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Neděle odjakživa přinášela zklidnění těla i mysli a hudebně je spojena s nespočtem témat. Inspiruje se jimi tato rubrika. Představuje například varhany, legendární zvony, hudební díla vytvořená nebo určená speciálně pro nedělní provedení nebo místa, která v tento den hudbou ožívají. Také informuje o aktuálních významných událostech.

Varhany a varhaníci (40)
Nevyzpytatelné cesty Páně
Nástroj Janáčkovy filharmonie sloužíval komunistům v Praze. Nyní se stěhuje do ostravské katedrály

„Jednalo o nejmodernější varhany v zemi. Stát na nich nešetřil, objednal ze zahraničí ty nejkvalitnější materiály a díly.“ „Při rozsáhlé přestavbě Paláce kultury na Kongresové centrum varhany koupila Janáčkova filharmonie Ostrava.“ „Katolická farnost v centru Ostravy potřebuje sesbírat přibližně 27,5 milionu korun. Není to málo, ale zcela nové varhany by vyšly až na čtyřnásobnou…

Číst dál…

Skvělý improvizátor na Mezinárodním varhanním festivalu

„Vystoupením titulárního varhaníka pařížského chrámu sv. Eustacha Baptiste-Floriana Marle-Ouvrarda vyvrcholil letošní 28. ročník Mezinárodního varhanního festivalu u sv. Jakuba.“

„Zazněly varhanní skladby francouzských mistrů 19. století.“

„Dvě rozsáhlé improvizace ukázaly mimořádné dispozice sólisty, neselhávající invenci a nápaditost. Francouzskou varhanní školu reprezentoval znamenitě.“

Na závěrečném koncertu Mezinárodního varhanního festivalu u sv. Jakuba vystoupil renomovaný francouzský varhanní mistr Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, od roku 2015 titulární varhaník pařížského chrámu sv. Eustacha. Vystudoval Pařížskou konzervatoř u nejvýznamnějších francouzských varhaníků a pedagogů Oliviera Latryho, Michela Bouvarda, Thierry Escaiche, Phillipa Lefébra a F. X. Rotha. Získal první cenu v Mezinárodních improvizačních soutěžích v Lipsku 2009, Lucembursku 2011. Je laureátem v Kaliningradu 2011 a nositelem druhé ceny na Mezinárodní improvizační soutěži v Chartres 2012. Rozvinul bohatou koncertní činnost po celém světě. Uplatňuje se také jako improvizátor při promítání němých filmů a ve spojení hudby s tancem nebo výtvarným uměním.

Číst dál…

Varhany a varhaníci (39)
Nekonečný příběh aneb Kdo je největší, kdo je nejmocnější…?

„Neexistuje metodika, která by říkala, podle čeho se stanovuje velikost varhan.“ „Velikost varhan se měří podle počtu jejich píšťal. Ostatní parametry, jako počet rejstříků nebo manuálů, jsou irelevantní.“ „U varhan nerozhoduje počet píšťal, rejstříků nebo manuálů, ale kvalita zvuku a bohatství barev.“ Balet Bohuslava Martinů Kdo je na světě nejmocnější, pohádka…

Číst dál…

Znovuzrození největších varhan

„Hlavní změnou se stala výměna rejstříku Akustik, který tvořil zdání 64´ rejstříku, za reálný rejstřík Untersatz 64´, který je pod hranicí slyšitelnosti lidského ucha a také jediný svého druhu v Evropě. Jen tento rejstřík váží úctyhodných 6,5 tuny.“

„Vzhledem k jeho častému využití spojkového aparátu bylo patrné, že mechanické ovládání není jen staromilským bazírováním na co nejpurističtější původnosti, ale opravdu použitelnou variantou.“

„Interpret použil jen v druhé části koncertu téměř 250 barevných kombinací a tak držel posluchače v napětí i v každém momentu Lisztovy půlhodinové kompozice.“

Olomoucký chrám svatého Mořice zažil první zářijový den slavnost, na kterou odborná veřejnost i mnoho olomouckých občanů a příznivců varhanní hudby dychtivě čekalo. Žehnání největších varhan naší republiky se neodehrává často, a tak svatomořická fara přichystala zvláštní celovečerní program. Ten se završil koncertem renomovaného amerického varhaníka Nathana J. Laubeho.

Číst dál…

Klasika v souvislostech (55)
Výběrové řízení à la 1723 aneb Bach v Lipsku

„Nakonec přece jen – a dochované spisy ukazují, že po tvrdých diskusích mezi radními – nabídli post kantora Bachovi.“ „Připisuje se mu výrok, že cílem a účelem celé hudby by nemělo být nic jiného než oslava Boha a osvěžení duše…“ „Když nastoupil do úřadu, začalo nejproduktivnější období jeho života.“ Jak to bylo v osmnáctém…

Číst dál…

První výstava o staviteli varhan a harmonií Janu Tučkovi

„Za první soukromou expozicí harmonií v Česku a za výstavou o Tučkovi stojí varhaník Ondřej Mucha a houslista Jan Tomanek.“ „Skutečnost, že naše práce má velký význam nejen pro zachování kulturního a uměleckého dědictví, ale také pro koncertní vzkříšení harmonia, se nám potvrdila i v Ceně Olomouckého kraje.“ „Na přelomu září a října se v rámci Mezinárodního varhanního…

Číst dál…

Koncerty, omlazené publikum i vyznání lásky hudbě J. S. Bacha

„Spektrum účinkujících sestávalo jak ze zvučných jmen s bohatou diskografií, tak i z mladých talentů na začátku slibné umělecké kariéry.“ „Liturgické chorály si se sborem mohlo zazpívat i publikum, které v bulletinu našlo noty a texty a půl hodiny před koncertem si to s ním nanečisto vyzkoušel intendant Michael Maul.“ „Maul v knize pravidelně opouští roli vypravěče a vede…

Číst dál…

Varhany a varhaníci (38)
Nové varhany na Barrandově

„Zvítězila koncepce postavení nástroje romantického typu francouzského varhanářství 19. století, především Aristida Cavaillé-Colla. Je unikátní tím, že nástroj podobného typu nebyl u nás zatím nikdy postaven.“ „Nástroj v kostele Krista Spasitele měl štěstí, že jeho stavbu financoval plně sponzor – podnikatel a varhaník Pavel Čížek.“ „S využitím nástroje se počítá při liturgii a při…

Číst dál…

Svatojakubské varhany potřebují rekonstrukci za padesát milionů

„Pro zahájení realizace rekonstrukce varhan je nutné, aby na účtu byly shromážděny finanční prostředky, které by pokryly náklady alespoň do výše 80 procent.“ „Práce na obnově svatojakubských varhan jsou odhadovány na jeden až dva roky.“ „K veřejnosti směřuje výzva k finanční podpoře záměru.“ Varhany v bazilice svatého Jakuba v Praze na Starém Městě,…

Číst dál…

Jméno Jana Křtitele Vaňhala pro novou varhanní soutěž

V červnu se v klášterním kostele Narození Páně ve východočeském Opočně uskuteční první ročník nové varhanní soutěže. Bude ve dvou kategoriích určena pro žáky ZUŠ a pro studenty středních a vysokých uměleckých i pedagogických škol a ponese jméno Jana Křtitele Vaňhala. Specifikem tamního historického nástroje je takzvaná krátká oktáva. Varhanní soutěž Jana Křtitele Vaňhala se…

Číst dál…

Waldsassen vzdal hold legendárnímu trumpetistovi Ludwigu Güttlerovi

„Programová skladba obou koncertů nezapřela Güttlera coby vášnivého badatele, který na základě svých archivních rešerší, bohatých hráčských zkušeností a enormních znalostí širokého repertoáru porovnává a nachází souvislosti i tam, kde bychom je zprvu nečekali.“ „Vokální či instrumentální kompozice zazněly v úpravách pro žesťové nástroje. Güttler si s velkou erudicí zdařile pohrává s jejich kombinacemi, v nichž v zájmu…

Číst dál…

Nejstarší a nejslavnější na světě. Pašijové hry v bavorském Oberammergau mají téměř čtyřsetletou tradici

„Obecní radní spolu se všemi občany složili přísahu, že pokud Bůh obec nákazy zbaví, budou každých deset let veřejně předvádět pašijové hry. A morová epidemie opravdu ustoupila.“ „Hry se obvykle začínají připravovat dva roky před svým konáním. Všichni účinkující buď v Oberammergau žijí, nebo odtud pocházejí.“ „Další ročník her se bude konat…

Číst dál…

Pražský filharmonický sbor chystá protiválečné Válečné rekviem

„Koncert bude při ročním výročí ruské invaze na Ukrajinu zamýšlen jako symbolická bolestná připomínka zbytečného válečného konfliktu.“ „Spolupráce se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu zahrne Vokální symfonii Vladimíra Sommera pro listopadový festival Janáček Brno.“ „Osmaosmdesátou sezónu otevřel sbor s Českou filharmonií na festivalu Dvořákova Praha při trojím koncertním provedení Dvořákovy Rusalky.“ Pražský…

Číst dál…

Varhany a varhaníci (35)
Kompletní Bach varhaníka Jaroslava Tůmy v týdenním projektu

„Za konečnou podobu mého svatohorského Bacha může ´covidové´ jaro roku 2020.“ „Mně varhany Vladimíra Šlajcha odjakživa imponují.“ „Záměrem byl primárně televizní formát, tvůrci však cítí, že nejlépe se dá hudba v tomto záznamu přece jen prožít v kině.“ Do programu Národního festivalu Smetanova Litomyšl je vložen týdenní projekt Bach XXII. Prezentuje audiovizuální…

Číst dál…

Jiřího Ropka připomene letní varhanní festival i koncert Lukáše Dvořáka

„Poctu Jiřímu Ropkovi chystá na 11. srpna Jaroslav Tůma.“ „První povolený koncert v kostele po sedmnácti letech zákazů hrál v hlavním městě v roce 1965 právě Jiří Ropek u sv. Jakuba.“ „Chrámová hudba u sv. Jakuba byla v dobách komunistické diktatury pojmem: a to díky tamnímu sboru a orchestru, které vedl a řídil Josef Hercl, a souběžně i díky Jiřímu Ropkovi.“…

Číst dál…

Varhany a varhaníci (34)
Rekonstrukce svatomořických varhan v další fázi

„Jako varhaníka mě u varhan vždy bude zajímat jejich zvukové bohatství a teprve potom jejich technické vybavení a historie.“ „Je mi smutno z toho, že současná rekonstrukce nepřinese z hlediska zvuku žádnou podstatnou změnu.“ „V chrámu svatého Mořice by byly k dispozici dva nástroje mimořádných kvalit, o historickém významu jednoho z nich nemluvě, a v tomto ohledu by kostel…

Číst dál…

Ta silnice plná mlhy… a poděkování za dar svobody

„Na vznik a vývoj rytmických mší a rytmických písní vůbec měly zásadní vliv dvě okolnosti, či ještě spíše jejich souběh.“ „Letohrad byl ohniskem. Dalo by se říci, že písně se od počátku šířily jako požár.“ „Z těchto písní doslova čiší přímost, nestrojenost, naléhavost a je snadné se s nimi identifikovat. Díky tomu mají také…

Číst dál…

Varhany a varhaníci (33)
Johann Vexo: Jak najít v Praze zvuk podobný francouzskému?

„Byl jsem rád, že jsem mohl na koncertě zažít tak početné obecenstvo. Vždycky je příjemné, když můžeme hrát pro hodně lidí.“ „Olivier Latry je jeden z největších světových varhaníků. Profesionál. A také moc milý člověk.“ „Jsem opravdu šťastný, že mám v Nancy přístup k jednomu z největších nástrojů Cavaillé-Coll.“ Johann Vexo je titulárním varhaníkem katedrály…

Číst dál…

Varhany a varhaníci (30)
Varhany pro Brno, pro Janáčkovo kulturní centrum

„Sál, kde si Brňané konečně poslechnou Janáčkovu Glagolskou mši nebo rapsodii Taras Bulba v té zvukové podobě, jak ji autor zamýšlel.“ „Zcela konkrétní podoba nástroje a jednotlivých píšťal vzejde až z výběrového řízení.“ „Cena varhan se bude pohybovat v řádu desítek milionů korun.“ První nové koncertní varhany pro první zcela novou klasickou koncertní síň…

Číst dál…

Jakub Hrůša: To byl velký highlight mého léta!

„Ve Foersterově symfonii jde o velmi osobní prožitek duchovních hodnot, spíše o spiritualitu než náboženskost.“ „Zahrál jsem si taky po mnoha letech veřejně na klavír!“ „Prožitek a vědomí, že přivádíte na svět něco, co tu ještě nebylo, je v určité rovině ještě řádově cennější, než připomínání hodnot minulosti.“ Na Dvořákově Praze dnes večer zahrají…

Číst dál…

Per Boye Hansen: Bude to chtít nějaký čas, aby byla divadla úplně plná

„Pro každou z našich divadelních budov máme jasně vyprofilovaný profil.“ „To by nebylo divadlo. Mohlo by to spíše připomínat navštěvování hrobů na hřbitově.“ „Budeme se ohlížet zpět na to, co tady bylo, ale budeme také uvažovat, co bychom si z toho mohli vzít jako inspiraci.“ Pražský operní soubor, hrající ve třech divadlech,…

Číst dál…

Johana Matunová a Mahulena Vondrášková: Řekly jsme si, že je čas hudební komunitě něco vrátit a přinést do zdejšího hudebního života svěží vítr

„Vlastně už na škole často člověk narazí na některé překážky, takže jsme se rozhodly založit studio, které by mohlo hudebníkům pomáhat, vytvořit pro ně přátelské prostředí.“ „Mahu našla na stránkách Skautského institutu program První krok, do kterého se může přihlásit každý, kdo má nějaký svůj projekt, který chce rozjet.“ „Když…

Číst dál…

Pohledem Petra Vebera (37)
24/7 aneb Posloucháme D-dur

„Jen otázky typu ´na jaké frekvenci vás naladíme´ se nedají zodpovědět.“ „Uplynulý rok poslouchání stanice D-dur přál. Zákazy vycházení, home office, zavření a zrušení všeho obvyklého…“ „Ale pozor. Poslouchat D-dur je návykové.“ Šestnáct let a šestnáct dní. Přesně tak dlouho právě dnes už vysílá Český rozhlas D-dur, digitální stanice neúnavně nabízející klasickou…

Číst dál…

Matyáš Novák: Skvělých pedagogů je řada, ale profesor Klánský je jen jeden

„Vždy se snažím, aby kadence hudbu doplnily, ozdobily, podtrhly, aby byly jejím plynulým logickým pokračováním, aby působily, že jsou součástí koncertu odjakživa.“ „Najednou jsem se ocitl v situaci, kdy jsem měl hrát písně Karla Gotta, lidovky, dechovku, pop, filmovou hudbu, swing a tak dále.“ „Mám pocit, že když jsem sám měl takové…

Číst dál…

František Kinský: Kultura se může zdát nadstavbou, ale je přirozenou součástí každého z nás

„Všichni si přejeme, aby se naše životy vrátily do běžného režimu, do něhož patří i zážitky, výlety a živá představení a koncerty. „Potřebu tvořit a projevovat talent nelze potlačit, stejně tak jako potřebu obohacovat své dojmy o krásu umění.“ „Doufám, že my, kteří máme tu možnost, přežití kultury podpoříme.“ František Kinský je potomkem kostelecké větve…

Číst dál…

Pašije podle Matouše, podle Bacha a podle Schreiera

„Ježíš Kristus byl i pro Bacha, a to velmi osobně, Spasitelem a Vykupitelem.“  „Schreierův lyrický flétnový rejstřík, dokonalá výslovnost a pravdivý a autentický přednes biblického příběhu jen těžko hledají v interpretační rovině hudební srovnání.“ „Z nahrávky je cítit, že pro interprety nejde jen o koncertní kus, ale něco, co bývalo a může být součástí bohoslužby.“ V odkazu Johanna Sebastiana…

Číst dál…

Svatopluk Sem: Oněgin byl mou jedinou opravdu vysněnou rolí

„Vždycky jsem myslel, že Oněgin je o něco pozitivnější postava, než se teď nakonec ukázalo.“ „Při běžném představení lidé nemohou úplně všechno postřehnout, ale u obrazovky – a můžou nás vidět lidé od Ostravy po Aš a mohou to být i kolegové zpěváci – nás všichni uvidí hodně zblízka…“ „Přiznávám, že na Janáčka jsem si…

Číst dál…

Varhany a varhaníci (26)
Varhany v kostele sv. Václava v Bělé pod Bezdězem

„Pod nádhernými malovanými dřevěnými stropy místností bývalého kláštera vede cesta ke kůru. Tam kromě varhan nalezneme ještě chórové lavice pro společnou modlitbu řeholníků.“ „Nástroj sám je krásnou ukázkou rokokového varhanářství. Už na pohled je velmi elegantní, subtilní a noblesní.“ „Zvuk tohoto nástroje je příjemný a ušlechtilý. Jeden rejstřík je krásnější než druhý.…

Číst dál…

Hrůša o Martinů… a já o obou

„Už po pár větách první Hrůšovy úvahy člověka napadne, že kdyby nebyl tak skvělým dirigentem, literární kruhy by si rvaly vlasy, že ho neulovily jako spisovatele.“ „Když hned v druhém eseji čtete, s jakou nevšední oddaností a láskou Jakub Hrůša píše o své milované Třetí symfonii, jeho entusiasmus vás přiměje k poslechu.“ „Co se děje…

Číst dál…

Jiří Štilec: Co bude až…?
Několik úvah nad covidovým a postcovidovým stavem klasické hudby

„Nevěřím ani trochu na onu často opakovanou formulku, že ´po covidu bude vše jinak´.“ „Veřejné provozování hudby, tedy veřejný koncert, nezaniklo… – a určitě nezanikne ani po přestání útrap a bolestí covidové krize.“ „Čím větší bude finanční zajištění, skutečně vícezdrojové, tím bude možno lépe překonat prvotní ´rozjezdovou´ fázi po překonání pandemie.“ Jestli…

Číst dál…