KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Varhany a varhaníci (38)
Nové varhany na Barrandově english

„Zvítězila koncepce postavení nástroje romantického typu francouzského varhanářství 19. století, především Aristida Cavaillé-Colla. Je unikátní tím, že nástroj podobného typu nebyl u nás zatím nikdy postaven.“

„Nástroj v kostele Krista Spasitele měl štěstí, že jeho stavbu financoval plně sponzor – podnikatel a varhaník Pavel Čížek.“

„S využitím nástroje se počítá při liturgii a při stylových koncertech varhanní hudby.“

Římskokatolická farnost Praha-Hlubočepy postavila a v roce 2020 otevřela na Barrandově nový kostel spojený s komunitním centrem a kavárnou. Na 21. května 2023, při dopolední mši, ohlásila posvěcení nových varhan. První koncert na nástroji se koná 23. května večer, sólistou je Pavel Černý. V SeriáluPlus přinášíme popis varhan, unikátně inspirovaných díly francouzského romantického varhanáře Aristida Cavaillé-Colla, historii jejich vzniku i základní informace o kostele Krista Spasitele.

Při stavbě kostela Krista Spasitele a komunitního centra na pražském Barrandově se uvažovalo také o postavení nových varhan. V roce 2017 byla oslovena varhanářská dílna Kánský – Brachtl v Krásných Loučkách (Krnově). Jaromír KánskýJosef Brachtl se vyučili varhanářství ve firmě Rieger-Kloss v Krnově, ale brzy začali hledat nové cesty ve stavbě varhan studijními cestami do Nizozemska, Německa, Francie a Itálie. V roce 1995 založili společně varhanářskou dílnu, začali stavět nové nástroje s mechanickou trakturou, mezi jinými v Humpolci, v Hradci Králové v Novém Hradci, v Mělníku nebo Praze-Spořilově. Věnovali se i restaurování starších nástrojů – v Praze u sv. Františka u křížovníků a v jezuitském kostele sv. Ignáce – nebo vytvoření replik původních nástrojů – například v benediktinském opatství sv. Markéty v Břevnově.

Pro nový kostel na Barrandově zvítězila koncepce postavení nástroje romantického typu francouzského varhanářství 19. století a především jeho hlavního a nejdůležitějšího představitele Aristida Cavaillé-Colla. Tato koncepce je unikátní tím, že nástroj podobného typu nebyl u nás zatím nikdy postaven, i když velice jasnozřivý ředitel Pražské varhanické školy Franišek Zdeněk Skuherský navrhoval v osmdesátých letech 19. století do Rudolfina, nového pražského koncertního sálu, varhany právě od Cavaillé-Colla. Z finančních důvodů se ale návrh nerealizoval.

Postavení nových píšťalových varhan je finančně náročná záležitost i v současné době, ovšem varhany se nestaví na několik let, ale při odpovídající údržbě i na staletí. Nástroj v kostele Krista Spasitele na Barrandově měl štěstí, že jeho stavbu financoval plně sponzor – RNDr. Pavel Čížek, dlouholetý majitel softwarové společnosti s mezinárodní účastí, který sám od čtrnácti let na varhany hraje a stále pravidelně působí při liturgii. Roku 2021 byl – v uznání svých zásluh o rozvoj varhanní hudby a stavbu barrandovského kostela – papežem poctěn titulem „Rytíř řádu sv. Řehoře Velikého“. Stavby nových varhan se činně zúčastnil jako zástupce farnosti a pomáhal při všech problémech, které stavba takového rozsáhlého nástroje přináší.

Rejstříková dispozice varhan používá francouzské názvy v souladu s orientací nástroje na francouzské romantické varhanářství. Byla navržena Jaromírem Kánským a Josefem Brachtlem a konzultována s organologem pražské římskokatolické arcidiecéze Štěpánem Svobodou a pedagogem hudební fakulty AMU MgA Pavlem Černým. Varhany mají dva manuály, pedál a čtyřicet znějících rejstříků. Rozsah manuálů je C-a3, pedálu C-f1. Traktura nástroje je mechanická, rejstříková elektrická, paměťové zařízení Setzer. Výška ladění je 440 Hz při teplotě 18 stupňů Celsia. Intonaci píšťal provedl Josef Brachtl, ale jejich přehlédnutí ještě varhanářem z Francie má nastat v dohledné době. S využitím nástroje se počítá při liturgii a při stylových koncertech varhanní hudby. Celé varhany jsou umístěny v žaluziích, II. manuál Récit má ještě vlastní žaluzie. Nástroj má následující rejstříkovou dispozici:

I. manuál – Grand orgue

Bourdon 16´, Bourdon 8´, Violoncelle 8´, Montre 8´, Flute harmonique 8´, Prestant 4´, Flute octaviante 4´, Quinte 2 2/3´, Doublette 2´, Plein-Jeu V, Cornet V od gO, Basson16´,´Trompette 8´,Clairon 4´

II. manuál – Récit

Cor de nuit 8´, Unda maris 8´´ Viole de Gambe 8´, Voix céleste 8´od cO, Diapason 8´, Flute traversiere 8´, Flute octaviante 4´, Flute douce 4´, Nazard 2 2/3´, Octavin 2´,Tierce 1 3/5´, ,Larigot 1 1/3´, ´,Piccolo 1´ Trompette harmonique 8´, Basson-Hautbois 8´, Voix humaine 8´, Echo Cornet (Nazard+Octavin+Tierce), Carillon (Nazard+Octavin+Larigot+Piccolo)

Pedál

Violon basse 16´, Soubbase 16´, Bourdon 16´, Grand Flute 8´, Violoncelle 8´, Bourdon 8´, Flute 4´, Bombarde 16´, Trompette 8´, Clairon 4´ Spojky I/P, II/P, II/I, II/I 16´

—————–

Římskokatolický kostel Krista Spasitele v Praze na Barrandově je postaven podle návrhu architektů Jakuba ŽiškyPavla Šmelhause z roku 2013. Základní kámen byl slavnostně posvěcen v roce 2018, zasvěcení kostela se uskutečnilo na slavnost Ježíše Krista Krále 22. 11. 2020. Jednoduchý pravoúhlý půdorys ve tvaru kříže představuje řád a jistotu. Válcová kaple stojící v půlkruhovém závěru hlavní lodi a velké válcovité střešní okno naproti tomu odkazuje k nekonečnu a transcendentnu. Bílá barva hladkých omítek v exteriéru i v minimalisticky pojatém interiéru symbolizuje čistotu. Prospektové cínové varhanní píšťaly jako ovoce nese strom, Strom poznání dobra a zla z biblické Rajské zahrady, jehož autorem je akademický sochař Petr Váňa. Varhany se v kostele snoubí s dalšími prvky od stejného autora, mimo jiné s oltářem, křtitelnicí, vitráží, svatostánkem a sochou Panny Marie. Kostel byl vyhlášen Stavbou roku 2021. Objekt tvoří tři základní funkční bloky – kostel, komunitní centrum a kavárna. Celkové náklady na stavbu, včetně varhan, činily 200 milionů korun.

Foto: Jakub Šerých – Člověk a víra, Wikipedia / Stepet49 / CC BY-SA 4.0

Jan Hora

Varhaník a hudební pedagog

Vystudoval Pražskou konzervatoř, hudební fakultu AMU ve třídě Jiřího Reinbergera a vzdělání si rozšířil ještě na Franz-Liszt-Hochschule ve Výmaru. Je laureátem bachovských soutěží v Gentu (1958) a v Lipsku (1964). Koncertoval ve všech zemích Evropy, v USA a Japonsku, spolupracoval s mnoha špičkovými orchestry, podílel se mimo jiné na řadě nahrávek Janáčkovy Glagolské mše. Vyučoval v letech 1965 – 2016 na Pražské konzervatoři, v letech 1977-2014 zároveň na AMU, od 1995 jako profesor varhanní hry. V současné době působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Často je zván do porot mezinárodních varhanních soutěží. Jeho repertoár zasahuje do všech stylových epoch se zvláštním zaměřením na českou varhanní tvorbu. Pro firmu Vixem nahrál varhanní skladby A. Dvořáka, J. B. Foerstera, L. Janáčka, B. Martinů, M. Kabeláče a A. Háby a staré české mistry J. Zacha, K. B. Kopřivu a J. K. Kuchaře.Příspěvky od Jan HoraVíce z této rubriky