KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Slyšte, pastuškové…, jak zpívá Q Vox english

„Jaroslav Krček stojí za celým tuctem, tedy téměř polovinou aranží alba. Byl také hudebním režisérem při natáčení v kostele v Olomučanech.“

„Souzvuk ve větší části ze tří desítek písní korunuje profesionálním, jasným, čistým a příjemným způsobem soprán Lenky Cafourkové.“

„Q Vox je silný ve vyladěném čtyřhlasu. To, co je aranžováno, je zpracováno na tělo čtyřčlennému souboru vkusně a stejně vkusně zazpíváno.“

Gruberova Tichá noc, dvě století stará píseň z rakouského katolického prostředí, nesmí chybět na žádném vánočním hudebním albu. Nevyhnulo se jí ani mužské vokální kvarteto Q Vox, které na podzim roku 2022 natočilo a hned vydalo CD s názvem „Slyšte, slyšte…“. Deska soustřeďuje v pěkných aranžmá řadu známých vánočních písní a koled, ale zařazeno na ní je také několik překvapení.

Slyšte, slyšte…“. Název vánočního CD mužského vokálního kvarteta Q Vox si pohrává s titulem jedné z obecně známých koled. Rozumí se „…pastuškové,“, pokud by oslovení mělo být kompletní. Jsou na něm téměř tři desítky skladeb a písní. Například Tichá noc, kterou napsal v roce 1818 Franz Xaver Gruber. Veselé vánoční hody, My tři králové, Nesem vám noviny, Bratři, já jsem slyšel z nebe hlas, Ejhle chasa naša, Rosu dejte, Co se stalo nenadále… Je tu hudba barokních autorů Adama Václava MichnyVáclava Karla Holana Rovenského… Nebo koleda Já bych rád k Betlému. Ta je v aranžmá Jaroslava Krčka.

Krčkův hlas se tak ozve i mezi ostatními sólisty. Hlas osmdesátníka, který autorsky stojí za celým tuctem, tedy téměř polovinou aranží alba a který byl také hudebním režisérem při natáčení v kostele v Olomučanech severně od Brna. Krčkův přínos k albu je velký. Je autoritou, stačí vzpomenout na jeho dlouhohrající desky s Musicou Bohemicou, kterými ve své době stanovoval normy, jak uvolněně, ale stylově upravovat a prezentovat český folklór. Jeho rukopis se projevuje i zde, ale samozřejmě je uzpůsoben tomu, že na rozdíl od zmiňovaných dávných vlastních projektů nemá v tomto případě k dispozici vedle zpěváků také větší instrumentální soubor.

Dalšími autory aranžmá se pro potřeby Q Vox stali Miloš Machek, František Fiala, Adolf Cmíral, Martin ŠujanJaromír Herle. V nahrávkách vesměs původem českých písní a koled vyniká vokální čtyřhlas, nad ním nebo s ním zní soprán Lenky Cafourkové. Ta souzvuk korunuje ve větší části ze tří desítek písní profesionálním, jasným čistým a příjemným hlasem. Hudbymilovné publikum ji zná nejen z tuzemských operních domů, ale mimo jiné také z koncertů našich barokních orchestrů Czech Ensemble BaroqueCollegium 1704.

Aranžmá jsou šikovná, nápaditá, různorodá, neznásilňují styl předlohy. Ale na CD „Slyšte, slyšte…“ je i pár překvapivých čísel – pár původních skladeb přesahujících lidové a zlidovělé písně patřící k vánoční době. Jednou z nich, sólem Lenky Cafourkové, je původní skladba Břetislava Bakaly, významného brněnského autora a dirigenta první poloviny 20. století, Janáčkova žáka. Vánoční ukolébavka. Vzácná příležitost symbolicky nahlédnout někam, kam běžně v hudebních programech nevidíme. A dalším podobným objevným “bonusem“, kdy nejde o koledu, ale o skutečnou duchovní skladbu, je kompozice Beatus vir (česky Blaze muži, který se bojí Hospodina) pro hlasy, klavír a klarinet z pera klasika Zdeňka Fibicha.

To, co je aranžováno, je na tělo čtyřčlennému souboru zpracováno vkusně – a stejně vkusně zazpíváno. Q Vox je silný ve vyladěném čtyřhlasu; tam, kde se několikrát ozývají jednotliví mužští zpěváci v sólech, jsou slyšet limity; ale na druhou stranu u lidových písní se trochu nevyrovnaná vokální linka ještě vcelku snese.

Mužské vokální kvarteto Q Vox založili v roce 1997 absolventi brněnské JAMU a pražské AMU. V roce 2022, kdy na podzim natočil soubor své vánoční album, si připomínal pětadvacet let umělecké činnosti. Ta zasahuje do řady oblastí od klasiky k popu… a zpět. A sami členové souboru – Petr Julíček, Tomáš Badura, Tomáš KrejčíPavel Maška – mají široký záběr: ansámblový, sborový a sólový koncertní i operní zpěv, dirigování, hudební aranžmá, pedagogickou práci…

Repertoár ansámblu zahrnuje á cappella, tedy bez doprovodu zpívané skladby napříč žánry i staletími. Od středověku po současnost. Mohli jsme a můžeme je slyšet v projektech Po stopách gospelu, Píseň v proměnách staletí, v poctě legendárnímu humoristickému Pěveckému sdružení kocourkovských učitelů, v pořadu Učitel a jeho žák, věnovaném hudbě Pavla Křížkovského a Leoše Janáčka a v pořadu Kvítí Milodějné, kde spoluúčinkuje cimbálová muzika a kde je Leoš Janáček představen nejen jako skladatel, ale také jako sběratel lidových písní. Q Vox lze však slyšet i v projektech zcela odlišných: Pink Floyd Classic, Symphonic Queen, Beatles Mania nebo Rolling Rock…

Když se obrátili k jistotě vánočního repertoáru, nepodbízejí se, ani nesáhli k líbivým symfonickým aranžmá. Jejich adventní a vánoční deska je příjemně nekomerčním, výrazně neokázalým, komorně ztišeným a svátečně radostným hudebním projektem, který má jasné vokální kvality, je poutavě různorodý a přitom jednotně vyznívající… A který připomíná, co doopravdy jsou Vánoce: křesťanské svátky hovořící o narození Spasitele, zarostlé pevně do naší identity – nejen ve folklórních a současných společenských zvycích, ale také písněmi, ať už starými kostelními, nově zkomponovanými, nebo lidovými a zlidovělými.

Czech Christmas Songs and Carols.

Zpívá Q Vox, dále zpívají Lenka Cafourková a Jaroslav Krček, hrají Helena Fialová klavír a Jana Krejčí – klarinet.

CD 2022, Arcodiva UP0249

Foto: ilustrační – archiv souboru

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky