KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Nádech věčnosti Jana Zástěry jako pocta kněžně Ludmile a Soně Červené english

„Oratorium ve velkých plochách a gradacích nese vroucně pozitivní, oslavné a nabádavé emocionální a ideové poselství.“

„Je to podle Pavla Smutného velké, semknuté a pravdivé dílo.“

„Nahrávka je k dispozici také na streamovacích platformách.“

Projekt realizace oratoria Nádech věčnosti skladatele Jana Zástěry, uvedeného v premiéře ve Vladislavském sále v roce 2021, o rok později na festivalu Smetanova Litomyšl a nakonec v římské bazilice sv. Jana v Lateráně, završilo letos vydání studiové nahrávky díla. V klíčové mluvené roli je protagonistkou nastudování vokálně-symfonické skladby pěvkyně Soňa Červená. Poté, co se v květnu 2023 v nedožitých 98 letech její život uzavřel, jsou koncerty i CD chápány jako symbolické završení její dráhy výjimečné dramatické umělkyně.

Hudební meditaci o Ludmile, Drahomíře, Boleslavovi a Václavovi zkomponoval Jan Zástěra k 1100. výročí smrti kněžny Ludmily, zavražděné podle legend na Tetíně v roce 921 snachou, kněžnou Drahomírou. Velkolepé, více než devadesátiminutové oratorium s vlastním textem stvořil se záměrem připomenout počátky národní historie a křesťanské kořeny národního společenství. Ludmila byla manželkou prvního historicky doloženého přemyslovského knížete Bořivoje, prvního pokřtěného českého panovníka. Křesťanství přinesl Bořivoj do Čech z Velké Moravy, od Cyrila a Metoděje… V roce 1143 pak katolická církev prohlásila Ludmilu – babičku knížete Václava, rovněž mučedníka – za svatou.

Nahrávka Nádechu věčnosti pořídili pod autorovou taktovkou Kühnův smíšený sbor, Severočeská filharmonie Teplice a sólisté Soňa Červená, Lucie Hájková, Petr Nekoranec, Jiří BrücklerLukáš Bařák.

Jan Zástěra, ročník 1984, je nejen skladatel a sbormistr, ale také dirigent Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. Jeho hudba vyznívá tradičně a služebně, pohybuje se ve volně neobarokním a neoromantickém světě. Oratorium ve velkých plochách a gradacích nese vroucně pozitivní, oslavné a nabádavé emocionální a ideové poselství. Skladba je podle autora „…i o nás a o pravdivosti a zodpovědnosti v tom, jak se díváme na svět, na světce, na sebe, na Pána Boha, a co si z toho všeho bereme pro sebe a pro ostatní…“. Jde o výrazně meditativní, nikoli klasicky dějové hudební dílo. Dílo rozmáchlé, slavnostní, zručně napsané, výrazně přístupné, znějící převážně ve vyšší dynamice, dílo nezakrytě se hlásící k evangelizaci a končící Svatováclavským chorálem, zpracovaným mnohovrstevnatě a opravdu působivě.

Premiéra Nádechu věčnosti se uskutečnila v září 2021 v přímém přenosu České televize a Českého rozhlasu na Pražském hradě. V roce 2022 završilo toto dílo, rovněž za skladatelova řízení, Smetanovu Litomyšl, v obou případech v poloscénickém náznaku s výrazným podílem světel, za nímž stál režisér Jiří Heřman.

CD vydal Radioservis Českého rozhlasu za mecenášské podpory Bohemian Heritage Fund. Nahrávka je k dispozici také na streamovacích platformách Spotify, Apple Music, Deezer či YouTube. Představena byla 23. ledna v Českém klubu Obecního domu. V průběhu večera vystoupil za klavírního doprovodu Miroslava Sekery tenorista Petr Nekoranec. Zazněl výběr ze Zástěrovy tvorby – několik ze Sonetů Williama ShakespearaAbendlied.

V námětu Jana Zástěry se podle Pavla Smutného, prezidenta Bohemian Heritage Fund, přesunul epický příběh „vysoko nad zemi“ a nabídl drama o vině a jejím odpuštění, o času, o tom, kdo jsme, lhostejno zda před staletími či dnes. „Je to velké, semknuté a pravdivé dílo,“ uvedl. Nahrávku podle jeho slov držíme v ruce jako mocnou vzpomínku a poselství věčnosti – i proto, že v titulní roli Ludmily legendární zpěvačka a herečka Soňa Červená…zářila ve svém velkolepém odchodu, ještě jednou, naposled…“. V Římě zaznělo oratorium jako součást programu v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.

Jan ZástěraNádech věčnosti. Oratorium k poctě svaté kněžny Ludmily

Účinkují Soňa Červená, Lucie Hájková, Petr Nekoranec, Jiří Brückler, Lukáš Bařák, Kühnův smíšený sbor (sbormistr Jakub Pikla) a Severočeská filharmonie Teplice, dirigent Jan Zástěra

Záznamy z Prahy, Lázni Toušeň a Teplic z let 2021, 2022 a 2023, sleevenote Jan Králík

2 CD 2023, Trautzlova umělecká společnost, Radioservis a Bohemian Heritage Fund, BHF2023

Foto: Bohemian Heritage Fund, Petr Veber

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky