KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Mistrovství Lukáše Vasilka při galavečeru slavných operních sborů english

„Skvěle hrající Prague Philharmonia souzněla s dirigentovým pojetím.“

„Následující árii Vodníka ztvárnil Pavel Švingr příjemně znělým a barevným basem a pěknou výslovností.“

„Moderátor Marek Eben byl excelentní v hlasovém projevu i obsahové stránce elegantně vtipného a odlehčeného textu.“

Pražský filharmonický sbor s podporou orchestru Prague Philharmonia uzavřel svou 89. sezónu velkolepým koncertem ve Španělském sále Pražského hradu. Dirigentem a sbormistrem v jedné osobě byl Lukáš Vasilek, který se zároveň zhostil i dramaturgie večera. Koncert se konal v neděli 21. dubna a byl přenášen přímým přenosem na stanci ČT art. Večerem prováděl Marek Eben. Exkluzívní galavečer, který byl v Roce české hudby 2024 sestaven z oper Martinů, Janáčka a Dvořáka a Smetany, ozdobili sólovými kreacemi sopranistka Veronika Rovná a basista Pavel Švingr. 

Sbormistr Pražského filharmonického sboru a současně dirigent večera Lukáš Vasilek otevřel koncert výběrem tří částí z opery Bohuslava Martinů Hry o Marii. Nejprve to byla instrumentální Předehra k Narození páně z Pastorely, třetího příběhu opery, v působivém ztvárnění orchestru Prague Philharmonia. Bezprostředně poté přišla ženská část sboru s osvobozujícím Aleluja z finále miráklu Mariken z Niméque. Následovaly dvě části z legendy Sestra Paskalina. Sopránové sólo z části A před rájem, které zpívala Veronika Rovná s niterným zaujetím a znělým energickým hlasem, a sborová scéna Na mšu svatú zvonijú, jež výběr z operní hudby Martinů uzavřela.

Další výběr, rovněž čtyř částí, byl z opery Její pastorkyňa Leoše Janáčka a uvedla ho předehra ke třetímu dějství opery. Skvěle hrající Prague Philharmonia, která už vystupuje pod tímto novým názvem, souzněla s dirigentovým pojetím. Po orchestrální části přišla sborová část Daleko, široko, ve které se zaskvěl mužský sbor a na scénu přišla opět Veronika Rovná k provedení árie Kde to jsem a modlitby Zdrávas královno. Výběr uzavřel výstup ženského sboru ve scéně dívčího sboru ze třetího jednání Ej mamko, mamko, maměnko moja.

A následoval výběr z opery Rusalka Antonína Dvořáka. Uvedla ho orchestrální Polonéza ze Slavnostní hudby z počátku druhého dějství, v koncertním provedení samozřejmě bez baletu. Následující árii Vodníka Běda! Ubohá Rusalko bledá vyloženě ztvárnil Pavel Švingr příjemně znělým a barevným basem a pěknou výslovností. Výběr z Dvořákovy opery uzavřelo velkolepé provedení sborové scény Květiny bílé po cestě, ve které vedl Vasilek obě svěřená tělesa s jistotou a energií tvůrce, jemuž se dílo daří.

Moderátor Marek Eben, který koncert uváděl, byl excelentní v hlasovém projevu i obsahové stránce elegantně vtipného a odlehčeného textu. Podpořil tak zdatně slavnostní atmosféru koncertu, který byl vybranou oslavu probíhajícího Roku české hudby 2024.

Po přestávce a návratu jak do sálu, tak na obrazovky uměleckého programu ČT art byl na programu večera výběr z oper Bedřicha Smetany, jehož dvousté výročí narození letos připomínáme a slavíme na celé vícežánrové kulturní scéně. Program začal Polkou z opery Prodaná nevěsta, ke které se Vasilek vrátil ještě s árií Mařenky ze třetího dějství Och jaký žal. Z opery Braniboři v Čechách vybral dramaturg sbor Noc je tak tichá ve kterém opět více než potěšila mužská část Pražského filharmonického sboru, stejně tak jako v úryvku Ba nejveselejší je tento svět z opery Dalibor. Mezi tím zazněla úchvatná sborová verze Vendulčiny ukolébavky Letěla bělounká holubička ze závěru prvního dějství v úpravě pro sbor od Ferdinanda Hellera, hudebního skladatele sbormistra a dirigenta. Byl jedním z opravdových přátel Smetany, s nímž spoluzakládal hudební ústav. Oba se narodili v roce 1824. Z opery Tajemství si Vasilek vybral úvodní sbor Žitko krásné, následoval sbor Jitro krásné, nebe jasné kyne nám z opery Dvě vdovy. Koncert plný skvělých operních sborů, árií a orchestrálních pasáží v dokonale erudovaném výběru uzavřel reprezentativní a legendární sbor Proč bychom se netěšili z opery Prodaná nevěsta. 

Koncertní provedení operní hudby z tvorby vybraných českých skladatelů, kteří se daty svého života stýkají s letošním Rokem české hudby 2024, byl pozoruhodný výtečným provedením sólistů, orchestru i sboru a výsostným dirigentským mistrovstvím Lukáše Vasilka.

******

Foto: PFS / Petra Hajská

Rafael Brom

Rafael Brom

Hudební publicista

Dlouholetý hudební redaktor stanice Český rozhlas Vltava, kde působil od počátku osmdesátých let přes třicet let. Byl od začátku i u vysílání stanice Český rozhlas D dur, kde dodnes přispívá k tvorbě programu. Dále publikoval v Týdeníku Rozhlas a v hudebních časopisech. Absolvoval hudební vědu na Karlově univerzitě v Praze s vidinou práce v oblasti organologie, rozhlasová praxe ale převážila nad badatelskými úmysly. Je mu blízká historie a stavba smyčcových hudebních nástrojů, vedle obligátního seznámení s hrou na klavír v rámci studií získal základy hry na violoncello a trubku. Otec hrával na pozoun a obeznámení s žesťovými nástroji mu vyneslo možnost strávit vojenskou službu jako hráč na lesní roh ve vojenském dechovém orchestru. Od poloviny devadesátých let se díky nabídkám mezinárodní rozhlasové výměny častěji setkával s hudbou vídeňské valčíkové rodiny Straussů, což vedlo roku 1999, jubilejním roce stého výročí úmrtí Johanna Strausse syna, k přímému kontaktu s vídeňskou straussovskou společností, archivem knihovny města Vídně a potomky rodiny. Léta připravoval rozhlasové pořady i články s touto tématikou. Deset let moderoval přímé přenosy Novoročních koncertů Vídeňských filharmoniků a moderoval i přenosy koncertů Rozhlasových symfoniků. Ze sportovních aktivit mu zůstala obliba sledování přenosů kolektivních sportů, tenisu a lehké atletiky. Příležitostně se vrací do přírody, má rád psy a obdivuje koně. Spolupráci s hudebním portálem KlasikaPlus.cz považuje za přirozené a přátelské pokračování své profese.



Příspěvky od Rafael Brom



Více z této rubriky