KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Má vlast v novém kabátě. V Litomyšli hráli PhilHarmonia Octet a hosté

„Smetanova vrcholná kompozice nepřestává fascinovat, je možné i nadále ji pečlivě zkoumat a přinášet nová svědectví o její vnitřní velikosti.“ 

„Martin Hybler zachoval všechny náležitosti jednotlivých skladeb cyklu včetně oné neopakovatelné a typické plnosti, příkrosti kontrastů a hutnosti rozvíjených obrazů.“

„V podání PhilHarmonia Octetu dílo nabývá formu, která se nesmírně dobře a s vděčností poslouchá, čas jako by se při provedení vskutku zastavoval.“ 

Na objednávku festivalu Smetanova Litomyšl zazněl o víkendu v rodišti skladatele cyklus symfonických básní Má vlast v úpravě pro dechové okteto, třetí lesní roh, harfu, violoncello a kontrabas. Adaptace Martina Hyblera se v Zámecké jízdárně ujal PhilHarmonia Octet se čtyřmi hosty a připravil návštěvníkům nevšední setkání s ikonickou skladbou. Je dobře, že sobotní koncert byl nahráván.

Číst dál…

Robert Jindra: K tvorbě Bedřicha Smetany mám velký respekt

 „Národní divadlo je primárně hlavním patronem všech našich skladatelů, k nimž mám velký a hluboký respekt.“

„Z mého pohledu je archaičnost libret zajímavá, protože texty jsou spjaté s dobovou řečí a čeština si prochází vývojem.“

„Akustika Bavorské státní opery je vynikající a flexibilnost orchestru je na pokraji zázraku, těleso disponuje nesmírně pestrou dynamickou škálou.“

Hudební ředitel Opery Národního divadla v Praze Robert Jindra, šéfdirigent Státní filharmonie Košice a hlavní hostující dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu se na jaře velmi rád vrátil k opeře Tajemství Bedřicha Smetany, kterou hudebně nastudoval. Premiéra se uskutečnila 24. května 2024 v historické budově Národního divadla. Nadcházející reprízy se konají 16. června a na začátku nové sezóny. 

Číst dál…

Plzeňská filharmonie důstojně uzavřela sezónu

„Houslový koncert Glazunova není jednoduché nastudovat a kvůli neustálým tempovým a agogickým změnám ani provést.“ 

„Sólista disponoval velmi rychlým, intenzivním vibratem, které uplatňoval i ve slabých dynamikách.“

„Chuhei Iwasaki dirigoval Dvořákovu symfonii zpaměti.“

Přestože orchestr Plzeňské filharmonie čeká do konce června ještě jeden projekt, to open-air koncert na zámku Křimice, oficiálně se se svými abonenty a posluchači rozloučil v rámci závěrečného koncertu řady Platina ve Velkém sále Měšťanské Besedy v Plzni. Přestože byl dlouhodobě naplánován jiný program a jiný sólista večera, program, který zazněl, nebyl  žádnou improvizací a posluchače zvedl ze židlí.

Číst dál…

Klášterní hudební slavnosti zahájeny. Autentickou Mou vlastí v podání souboru Musica Florea

„Publikum slyšelo Mou vlast tak, jak ještě nikdy.“

„Oprostit hudbu od nánosů a klišé romantismu…“

„V době, kdy jsme spíše zvyklí, že Blaník nastupuje attacca, potlesk působil nepatřičně, ale dirigent se mírně děkoval publiku a nechával orchestr vydechnout.“

Klášterní hudební slavnosti se otevřely v Šumperku poosmnácté, tentokrát s příznačným podtitulem Z českých luhů a hájů. Šlo 13. června o výjimečný koncert, neboť cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany zazněl v autentickém romantizujícím provedení souboru dobových nástrojů Musica Florea, pod taktovkou zakladatele souboru Marka Štryncla. Koncertu byly přítomny špičky vedení města i kraje a také první dáma, paní Eva Pavlová.

Číst dál…

Open-air koncert Pražských symfoniků na Vyšehradě

Oslavy devadesáti let od vzniku Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK vypuknou 19. června open-air koncertem na Vyšehradě, ve kterém FOK spojí své výročí s jubileem Bedřicha Smetany a Rokem české hudby. Bohatý program, který se koná ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad, začíná odpoledne a vyvrcholí provedením Smetanovy Mé vlasti pod širým…

Číst dál…

Svatopluk Sem: Kalina je dokonalá role, v každé scéně má jiný výraz 

„Tajemství si všichni velmi užíváme.“

„Smetanovy opery mám moc rád a snad mě ještě nějaký kousek, který zatím nemám ve svém repertoáru, potká.“

„Nejsem z těch zpěváků, kteří s klidem přijímají něco, o čem nejsou přesvědčeni.“

Barytonista Svatopluk Sem patří v pražském Národním divadle k naprosto stěžejním členům ansámblu sólistů. Renomé si přitom získal již celou řadou pronikavých kreací, k nimž lze řadit Kalinu ze Smetanova Tajemství, Janáčkova Revírníka v Příhodách lišky Bystroušky, ale také Přemysla v opeře Libuše a Vladislava v Daliborovi či Rodriga z Verdiho Dona Carla. Velmi vytíženým je teď i v souvislosti s Rokem české hudby, třeba právě jako Kalina v Národním divadle, kde se poslední představení Tajemství před prázdninami koná 16. června. Svatopluk Sem přitom tvrdí, že si role vybírá pečlivě a přemýšlí, co se k jeho oboru bude hodit. Herecky pak upřednostňuje hlavně role s vývojem, nuancemi a výrazovými zvraty.

Číst dál…

Oblíbené písně a árie českých primadon. Komentovaný koncert v New Yorku

V Míčovně České národní budovy v New Yorku vystoupí české pěvkyně Ada Bílková a Lucie Laubová. Koncert, při kterém je doprovodí pianistka Isabel Keleti, je doprovodnou akcí výstavy České primadony v MET a je součástí Roku české hudby 2024. O průvodní slovo se 18. června postará muzikoložka Veronika Vejvodová. Českými primadonami se v souvislosti koncertu myslí ty,…

Číst dál…

První Smetanův kvartet s komentářem. Edukace České filharmonie

Letošním nejhranějším Smetanovým dílem je cyklus symfonických básní Má vlast. Druhým nejprovozovanějším je nejspíše Smyčcový kvartet č. 1 e moll „Z mého života“. Ten nadvakrát – 18. a 19. června večer v Sukově síni Rudolfina – zazní v rámci vzdělávacího programu České filharmonie, jímž provede Petr Kadlec. Smyčcový kvartet č. 1 e moll…

Číst dál…

Dětský pěvecký sbor Radost Praha slaví Rok české hudby

Závěrečný koncert sezóny Dětského pěveckého sboru Radost Praha se uskuteční ve čtvrtek 13. června od sedmi hodin večer. V pražském kostele sv. Šimona a Judy vystoupí nejen koncertní sbor, ale také přípravná oddělení, dívčí komorní sbor Vokalion nebo uskupení bývalých členů Radosti. Jednotící linkou večera bude česká hudba.  Podobně jako sbor Cancioneta…

Číst dál…

Michal Medek: Ochránit ducha festivalu, srostlého s duchem města

„Přišel jsem s ambicí posunout festival ještě více směrem do mezinárodních spoluprací a ještě více na mapu evropských festivalů.“

„Předpokládám, že se festival do zrekonstruovaného zámku a už s hotovým novým řešením auditoria vrátí v roce 2025.“

„S podporou osvíceného vedení města vybudovali Piknovi a Stříteský něco unikátního, co se dnes dá nazývat skutečnou národní událostí.“

Smetanova Litomyšl počítá šestašedesátý ročník. Její tým vede nově od loňského léta Michal Medek, který hodlá festival ve skladatelově rodišti posunout dál do mezinárodních kontextů. Věří také, že se po loňské a letošní rekonstrukci renesančního zámku, během které se hlavní hudební akce festivalu musejí konat v multifunkční městské hale, vrátí pořádání koncertů a operních představení na zámecké nádvoří. A už s novým zastřešením, které přinese nová řešení akustiky a technologií.

Číst dál…

Nadýchat se radosti. Smetanovo trio hrálo v Profesním domě 

„Soubor jednověté Novákovo dílo vyklenul funkční tektonikou, představil oblíbený kus zajisté reprezentativně, ale to nejlepší mělo teprve přijít.“

„Jan Brabec působí, že není fyzicky schopen udělat chybu.“

„Někdy je Čechová nazývána ‚první dámou českého klavíru’ – asi proto, že ‚přední česká klavíristka‘ by bylo málo. Ano, to by bylo málo.“

Poslední, desátý koncert komorního cyklu organizace nově zvané Prague Philharmonia se uskutečnil 10. června opět v prostorách malostranského Profesního domu. Pozvání přijalo legendární Smetanovo trio a také klarinetista Jan Brabec, člen orchestru. Zněla osvědčená díla klasiků.

Číst dál…

To pivečko to věru je nebeský dar

Pivní hudební program na Smetanovu Litomyšl patřil a nebyl přes svou rozvernost a lidovost ničím zavrženíhodným.“

„Úsměv na tváři budila hudebně-obrazová suita sestavená z pivních scén z českých filmů.“

„Kučera ani téma, ani sebe nebere smrtelně vážně. Je to ostatně jediná šikovná cesta, jak s Pivním oratoriem uspět.“

Umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle Vojtěch Stříteský připravil ke skladatelovu dvoustému jubileu pro festival jedinečný program. Otevřeně v něm Čechům připomněl, že je pivo provází dennodenně. V dávné minulosti i v současnosti, doma i v hospodě, v kině i v opeře. Publikum se ve festivalové hale v neděli večer s dirigentem a skladatelem Janem Kučerou a s Pražskými symfoniky, sborem a sólisty potěšilo Smetanovou, Orffovou a Máchovou hudbou, nostalgicky se usmívalo při scénách ze starších českých filmů, spontánně se bavilo při Kučerově Pivním oratoriu a ochotně se dokonce v závěru aktivně účastnilo zpěvu.

 

Číst dál…

Smetana a Martinů v písni a smyčcích

V úterý 11. června rozezní Barokní refektář pražského kláštera dominikánů skladby Bohuslava Martinů, Bedřicha Smetany a Josefa Myslivečka v podání smyčcového souboru Martinů Strings Prague a barytonisty Romana Janála. Cyklus Hudba bez hranic bude pokračovat v souladu s Rokem české hudby.  Úpravy připravené přímo pro soubor Martinů Strings z pera skladatele Jaroslava Pelikána a uměleckého vedoucího souboru…

Číst dál…

Další z odstínů Mé vlasti u příležitosti zahájení Klášterních hudebních slavností

Již ve čtvrtek 13. června zahájí v Šumperku 18. ročník festivalu Klášterní hudební slavností, a to Smetanovým stěžejním dílem, letos hojně hraným cyklem symfonických básní Má vlast. O autentický zvuk kompozice se postará orchestr Musica Florea, a to za přítomnosti první dámy České republiky Evy Pavlové.  Během festivalu se na patnácti místech Jeseníků a okolí…

Číst dál…

Dvořákovy Svatební košile na úvod kroměřížského festivalu Hudba v zahradách a zámku

Mezinárodní hudební festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž se letos koná již popětadvacáté, slaví tedy čtvrtstoletí svého trvání. Pokračuje se tak v pořádání koncertů v nevšední atmosféře kroměřížských památek zapsaných na seznam dědictví UNESCO. Festival nabídne šest koncertů v časovém rozpětí od 13. června do 27. července. „Cílem festivalu je přilákat diváky na nádhernou…

Číst dál…

Tři hymny, prezident, filharmonie a komedianti. Smetana a Litomyšl v osmi desítkách zemí

„Shromáždění lidé jsou přítomni jednomu z klíčových okamžiků Roku české hudby a projektu Smetana200.“

„Ani během večerního slavnostního zahajovacího koncertu nezní jen smetanovské hity. Naopak.“

„Jakub Hrůša zdůrazňuje, že se sice teď často říká ´Sesaďme Smetanu z odtažité pozice na piedestalu´, že on si však myslí, že na takový piedestal naopak Smetana patří.“

Bedřich Smetana patří nejen Litomyšli a všem nám ostatním v Čechách, ale i světu. Shodují se na tom prezident a premiér této země, její ministr kultury, hejtman kraje i starosta města. A také dirigent Jakub Hrůša. Všichni ti, kteří se sešli druhou červnovou sobotu při zahájení 66. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl.

Číst dál…

AudioPlus | Jan Kučera: Koncertní program je nabušený pivem

To pivečko je nebeský dar! Už sám název nedělního koncertu na festivalu Smetanova Litomyšl jasně naznačuje, že dvousté výročí skladatelova narození nemůže pominout fakt, že Bedřich Smetana byl synem sládka a že místem jeho narození je pivovar. A o pivu jako o nebeském daru se zpívá v jeho Prodané nevěstě právem i dnes, vždyť v Česku…

Číst dál…

ČRo D-dur: Janáčkovský víkend u příležitosti 170. výročí narození

„Poté navazuje nová nahrávka Mahlerovy Symfonie č. 1 Titan s Českou filharmonií a Semjonem Byčkovem.“

„Ve středu si určitě nenechte ujít záznam přímého přenosu koncertu SOČRu s Petrem Popelkou. Zazní Smetanova Má vlast.“

„A z Metropolitní opery bude také nedělní operní podvečer – vysílá se Orfeus ed Euridice Christopha Willibalda Glucka.“

Stanice D-dur Českého rozhlasu vysílá výhradně klasiku, a to nepřetržitě. Ve všední dny „od čtyř do osmi“ je v projektu Klasika na dosah prostor dokonce pro nenápadné vzdělávání. Stanice s hudebním názvem je synonymem pro „samou hudbu“, pravidelně proto nahlížíme do jejího vysílání. Co tedy D-dur nabízí v týdnu od 10. do 16. června?

Číst dál…

Rok české hudby a taneční divadlo. Konzervatoř Taneční centrum Praha slaví třicetiny

Konzervatoř Taneční centrum Praha letos slaví třicáté výročí svého založení, respektive jsou to tři dekády, co byla tato umělecká instituce transformována na konzervatoř. Oslavy výročí vyvrcholí slavnostním večerem s názvem Rok české hudby a taneční divadlo ve středu 12. června ve Stavovském divadle. Taneční centrum Praha funguje jako konzervatoř třicet let, které…

Číst dál…

Mahlerovo Vzkříšení na závěr sezóny FOK

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK zařadil na závěr své devětaosmdesáté sezóny dvojí provedení Mahlerovy Druhé symfonie. Ve dnech 12. a 13. června orchestr dílo interpretuje se svým šéfdirigentem Tomášem Braunerem, pěveckých sól se ujmou Olga Jelínková a Bella Adamova a spoluúčinkovat bude Pražský filharmonický sbor. Koncerty se uskuteční od půl osmé večer…

Číst dál…

Ivo Kahánek: Místa ke mně někdy promlouvají jako lidé

„Můj silný a trvalý vztah k rodnému kraji je obecné známý a Janáčkův festival je jeho integrální součástí.“

„S koncertem ve frýdecko-místeckém sále, kam jsem mimochodem kdysi chodil do tanečních, mám spojený jeden zážitek.“

„Z třídenních kurzů si student může odnést pohled z odstupu na vlastní interpretaci; na to, kam jde a kde se na své cestě nachází.“

Snad se nedotknu věřících mezi čtenáři formulací, že podíl klavírního virtuosa Iva Kahánka na letošním ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka bude trojjediný. Kromě toho, že se 18. června zhostí úlohy protagonisty koncertu ve frýdecko-místeckém Národním domě, přispěje o jedenáct dní později svým umem hukvaldskému dni s názvem Všechno nejlepší, Leoši. A mezitím, ve dnech 21. až 23. června, povede spolu s někdejším festivalovým prezidentem, houslistou Ivanem Ženatým mistrovské kurzy.

Číst dál…

Popelkova vlast

Závěrečný koncert sezony, naplánovaný na pondělí 10. června, věnují Rozhlasoví symfonikové a jejich šéfdirigent provedení Smetanova cyklu symfonických básní Má vlast. V Roce české hudby, kdy si veřejnost připomíná dvě stě let od skladatelova narození, zařadili do své koncertní řady ikonické dílo a pro velký zájem přidali i druhý koncert ve středu 12. června.…

Číst dál…

Program úvodní fáze Smetanovy Litomyšle

Sotva skončil jeden velký festival, už začíná druhý. 3. června, symbolicky ve Smetanově síni Obecního domu, uzavřelo svůj letošní příběh Pražské jaro, 8. června rozepíše svůj netradičně delší, totiž měsíční, Národní festival Smetanova Litomyšl. Zahajovací koncert nápadně připomínající ten závěrečný z Drážďanského hudebního festivalu nabídne Česká filharmonie pod vedením dnes již…

Číst dál…

Jakub Hrůša: V hudbě se nedá sportovně poměřovat, ale na pomyslné světové špičce jsme také

„Jsem ambasadorem české hudby pořád. Nic mi nedělá větší potěšení, než zasvěcovat lidi kolem sebe do tajů našeho hudebního bohatství.“

„Hudba se hraje a zpívá víceméně stejně už staletí. A emoce, jež sděluje a vzbuzuje, jsou přímo esencí toho, co je člověk.“

„Libuše je jakousi skicou k Mé vlasti „naruby“. Naruby, protože je dvakrát větší než Vlast.“

Jakub Hrůša je jedním z oficiálních ambasadorů Roku české hudby. Právě kolem ní se především točí rozhovor pro portál KlasikaPlus.cz. Nejsledovanější český dirigent současnosti má za sebou koncertní uvedení opery Libuše na Pražském jaru, které se opakuje i na Smetanově Litomyšli. Festival ve skladatelově rodišti navíc 8. června s Českou filharmonií otvírá. Řeč se však stáčí i k tématům vlastenectví nebo zkušeností s publikem a z hlediska prožívání hudby přichází na řadu i téma technologizace světa. Ze skladatelů se pak zamýšlí Jakub Hrůša nejen nad Smetanou a jeho nejslavnějšími třemi českými kolegy, ale i nad Richardem Wagnerem, od něhož teď studuje Prsten Nibelungův.

Číst dál…

Smetanovo trio hostem Prague Phil na Malé Straně

Sezóna orchestru Prague Philharmonia se nachyluje. Následující dva body jejího programu v příštím týdnu zahrnují komorní koncert legendárního Smetanova tria 10. června s hostujícím klarinetistou Janem Brabcem a koncert donátorské řady Lobkowicz 12. června, který řídí šéfdirigent Emmanuel Villaume. Desátý komorní koncert sezóny Prague Philharmonia přivítá Smetanovo trio ve složení Markéta Janoušková (housle),…

Číst dál…

Ohlédnutí za Slavnostním zahajovacím koncertem festivalu Svátky písní Olomouc

„Svátky písní jsou největším sborovým setkáním všech sborových kategorií s neopakovatelnou atmosférou a skvělou úrovní soutěžících sborů.“ (Milan Motl, ředitel festivalu Svátky písní)

„Všechny festivalové koncerty jsou věnované Roku české hudby 2024.“ (vedoucí organizačního týmu Aneta Vondráčková)

„Svátky písní jsou svátkem a oslavou nejen zpívání, ale i krásných setkání a společně prožitých chvil.“ (Anna Králová, sbormistryně)

Dne 29. května odstartoval v Olomouci již jednapadesátý ročník mezinárodního festivalu pěveckých sborů Svátky písní. Šestatřicet sborů a čtyři vokální ansámbly z pěti zemí (Česko, Slovensko, Polsko, Německo a Lotyšsko) vytvořily jedinečnou atmosféru nejen v koncertních sálech, ale i na náměstích a v olomouckých ulicích, jelikož se zpívalo téměř všude.

Číst dál…

Leoš Janáček, Kamila Stösslová a jižní Čechy

Centrum kultury města Písek uvede u příležitosti Roku české hudby koncert věnovaný tvorbě Leoše Janáčka. V neděli 9. června od šesti hodin večer zazní v tamní koncertní síni Trojice nejen Janáčkova díla, ale také kompozice Sylvie Bodorové, Bedřicha Smetany nebo Josefa Suka. Vystoupí houslista Roman Fedchuk, klavírista Maxim Averkiev, Kvarteto Martinů a sbor Sborissimo. …

Číst dál…

Dětský sbor Kantiléna čeká Jarní koncert

Kantiléna, sbor dětí a mládeži při Filharmonii Brno, se připravuje na Jarní koncert, který byl přeložen z 28. dubna na 9. června. Účinkují Magdalenka, mladší přípravné oddělení, Kantilénka, starší přípravné oddělení, i koncertní sbor Kantiléna, a to pod vedením sbormistrů Veroniky Novosádové a Michala Jančíka. Akce se koná v Besedním domě. Jarní koncert všech oddělení sboru…

Číst dál…

Na třinácti místech čtyř krajů Čech. Festival Rosa Bohemica počtvrté

V intervalu od 8. června do 28. listopadu se uskuteční čtvrtý ročník festivalu Rosa Bohemica. Zve na koncerty, divadlo i swing. Vedle nejstarších českých skladatelů zazní i obvyklí Dvořák se Smetanou. Poprvé publikum navštíví románský kostel ve východočeských Kojicích, kostel ve středočeském Bohutíně, kam chodil hrát skladatel Antonín Dvořák na varhany, Vrchlického divadlo…

Číst dál…

Květy z ráje aneb Rok české hudby à la Carmina Bohemica

Komorní ženský sbor Carmina Bohemica pod vedením sbormistryně Věry Hrdinkové připravil na čtvrtek 6. června svůj jarní koncert věnovaný české hudbě. Od devatenácti hodin vystoupí v Sále Martinů v Lichtenštejnském paláci v Praze. Pražský komorní ženský sbor Carmina Bohemica působí na české hudební scéně od roku 2007, kdy jeho vznik iniciovaly bývalé členky…

Číst dál…