KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

ČRo D-dur: Clarinet Factory živě ze Studia 1 english

„Večerní program ve středu nabízí koncert violoncellisty Mischy Maiského s klavíristkou Marthou Argerich a sólový recitál Leifa Ove Andsnese.“

„Čtvrteční večerní program je vídeňský, resp. originálně beethovenovsko–schubertovský.“

„Víkendová dopoledne připravil Radek Menoušek ze dvou méně známých jubilantů Roku české hudby.“

Stanice D-dur Českého rozhlasu vysílá výhradně klasiku, a to nepřetržitě. Ve všední dny „od čtyř do osmi“ je v projektu Klasika na dosah prostor dokonce pro nenápadné vzdělávání. Stanice s hudebním názvem je synonymem pro „samou hudbu“, pravidelně proto nahlížíme do jejího vysílání. Co tedy D-dur nabízí v týdnu od 22. do 28. dubna?

Pondělí ráno začíná v 8:24 druhým kvartetem Bedřicha SmetanyPavel Haas Quartetem, nejnovější českou nahrávkou. Navazuje nahrávka Brahmsova Klavírního koncertu č. 1 s Andrásem Schiffem a netypicky s Orchestrem osvícenského věku, jde rovněž o nový snímek. V 9:32 začíná Čtvero ročních dob, nezvykle s Bostonským symfonickým orchestrem a nedávno zesnulým Seijim Ozawou. V 10:13 pak začíná Mozartovo Requiem se špičkovou sestavou pěvců – Christine Schäfer, Bernardou Fink, Geraldem Finleym a dirigujícím Nikolausem Harnoncourtem. Ve 12:22 je na programu Dvořákova Symfonie č. 1 „Zlonické zvony“ v nahrávce Jiřího Bělohlávka a po ní ve 13:09 Verdiho Requiem v pozdní nahrávce Herberta von Karajana, mj. s Agnes BaltsouJosé Carrerasem. Od 19:30 vysílá stanice D-dur živě ze Studia 1, Lukáš Hurník tentokrát uvádí koncert známého klarinetového kvarteta Clarinet Factory. Ve 21:00 pak začíná Mahlerova Symfonie č. 2 c moll „Vzkříšení“, tentokrát v nahrávce Leonarda Bernsteina.

úterý od 9:04 je k poslechu nová nahrávka Dvořákova Klavírního koncertu g mollIvem KahánkemBamberskými symfoniky pod taktovkou Jakuba Hrůši. V 11:26 pak první nahrávka Voříškovy symfonie s Českou filharmonií a Karlem Ančerlem, která je dalším důkazem o výjimečnosti Ančerlovy éry. Od 12:54 přijde na řadu výběr ze Schubertových písní s Petrem SchreieremArleen Auger. Na to naváže v 13:29 vzácná rozhlasová nahrávka koncertu České filharmonie s legendárním rumunským dirigentem Sergiu Celibidachem, zazní Respighiho Římské pinie. Francouzskou ouverturu Johanna Sebastiana Bacha přednese od 14:37 András Schiff. Ještě ve 20:17 zazní jedna z nejodvážnějších symfonií Dmitrije Šostakoviče, č. 13 „Babí jar“ pro bas a mužský sbor – upozorňuje na válečný masakr Židů na Ukrajině i na všudypřítomný strach provázející sovětský systém, bude to americká nahrávka s Riccardem Mutim. Tu pak vystřídá Mstislav Rostropovič a Bachova Violoncellová suita č. 2 od 21:26.

Riccardo Muti

Středa nabídne v 8:49 Chopinův Klavírní koncert č. 2 f mollMarthou ArgerichCharlesem Dutoitem v čele Montrealského symfonického orchestru. V 9:37 přednese Radek Baborák Mozartův Koncert pro lesní roh č. 4 za doprovodu Baborák Ensemble. V 10:22 přichází na řadu Šostakovičova Komorní symfonie, úprava slavného kvartetu č. 8. Ve 13:11 začíná Missa Charitatis Jana Dismase Zelenky na nahrávce Adama ViktoryEnsemble Inégal. Večerní program nabízí dva atraktivní koncerty z nabídky EBU, koncerty violoncellisty Mischy Maiského s klavíristkou Marthou Argerich a sólový recitál Leifa Ove Andsnese. Zazní cellové sonáty od Beethovena, Chopina i Debussyho a pak také klavírní Janáčkova Sonáta 1. X. 1905 „Z ulice“ a Dvořákovy Poetické nálady.

Ve čtvrtek otevře v 8:20 program Mozartova Koncertantní symfonie pro housle a violuAnnou-Sophie MutterJurijem Bašmetem, doprovází Londýnský filharmonický orchestr. V 9:24 začíná Dvořákova Symfonie č. 6 D dur s Českou filharmonií a Václavem Neumannem, vynikající klasický snímek. V 11:35 pak Schubertova Symfonie č. 3Vídeňskými filharmoniky a Riccardem Mutim, opět vzorové provedení. V 15:20 se opět sáhne do archivu Ančerlových nahrávek, tentokrát s kantátou Alexandr Něvskij Sergeje Prokofjeva s Českou filharmonií, Věrou SoukupovouČeským pěveckým sborem. Večerní program je vídeňský, resp. originálně beethovenovsko-schubertovský. Od Beethovena zazní v 20:02 nejprve předehra Zasvěcení domu a pak hned Devátá symfonieÓdou na radost v Karajanově nahrávce z 60. let. Po ní následuje v 21:25 ještě slavná Měsíční sonáta. Následovat pak bude Schubertova Devátá symfonie zvaná „Velká“ s Vídeňskými filharmoniky a Riccardem Mutim. Pak přijde ve 22:48 poslední Beethovenův Smyčcový kvartet č. 16 F dur a po něm od 23:14 série slavných Schubertových písní s Renée Fleming. Ještě před půlnocí nás čeká Beethovenova chorální fantazie c moll, jakási první verze Ódy na radost.

Jurij Bašmet

Páteční program začíná v 8:00 druhým sešitem Debussyho preludií s Yukie Nagai. Od 10:46 poslouchejte Bachovy varhanní skladby na historické nahrávce s Jiřím Reinbergerem. A po dvanácté hodině novou nahrávku vrcholného Dvořákova Smyčcového kvartetu G dur, op. 106 s Pavel Haas Quartetem.  Po něm ve 12:38 přichází na řadu Bělohlávkova starší nahrávka Mozartovy Koncertantní symfonie pro dechyDvořákovým komorním orchestrem. Ve 13:54 pak jedinečná Houslová sonáta A dur Césara FranckaJosefem SukemJanem Panenkou. Páteční večer patří hudbě 20. století, postupně to budou díla autorů jako jsou Zbyněk Vostřák, Steve Reich, Jan Novák, Frank Martin, Anton Webern, Alban Berg, Witold LutosławskiSlavomír Hořínka.

Víkendová dopoledne připravil Radek Menoušek ze dvou méně známých jubilantů Roku české hudbyBiberBlodek, autor českého baroka a autor předsmetanovské generace 19. století. V sobotu v poledne je na programu Smetanova Má vlast s Vídeňskými filharmoniky pod taktovkou legendárního operního dirigenta Jamese Levina, vzácná zahraniční nahrávka. Ve 13:28 zazní liverpoolská nahrávka Sukovy PohádkyLiborem Peškem. A v 16:02 poslouchejte proslulé Mariánské nešpory Claudia Monteverdiho pod vedením dirigenta Raphaëla Pichona. Nečelní operní program od 16:00 nabídne málo známé operní dílo Johanna Josepha Aberta Ekkehard, připravil ji pro vás Libor Dřevikovský.

Vilém Blodek

Foto: Facebook Riccarda Mutiho, Ljublana festival, Wikipedia / Jan Vilímek / volné dílo

Jindřich Bálek

Jindřich Bálek

Hudební publicista

V letech 2005 – 2020 byl redaktorem stanice ČRo Vltava nejprve v redakci kulturní publicistiky, později v redakci vážné hudby. Po maturitě na teplickém gymnáziu studoval Institut základů vzdělanosti UK a pak filosofii na FF UK v Praze. Je dlouholetým spolupracovníkem časopisu Harmonie a dalších médií a stálým spolupracovníkem stanice ČRo D dur.Příspěvky od Jindřich BálekVíce z této rubriky