KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Jan Žemla: Daniel Raiskin dokáže naslouchat, je invenční a umí být přísný i laskavý english

„Líbí se mi, jak Raiskin s orchestrem pracuje. Jako dobrý psycholog a diplomat dokáže naslouchat.“

„Daniel je velmi organizovaný člověk a zcela přesně ví, co si může časově dovolit, aby dostál svým závazkům.“

„Když si prohlédl upravené prostředí Kina Vesmír, našeho dočasného útočiště, řekl: ‚Vím o orchestrech, které by vaše provizorium braly natrvalo.‘“

U příležitosti zveřejnění programu 71. sezóny Janáčkovy filharmonie Ostrava se odehrála významná událost v historii tohoto tělesa. Se všemi poctami byla totiž za přítomnosti médií podepsána smlouva mezi vedením filharmonie a jejím budoucím novým šéfdirigentem. Stává se jím od roku 2026 zkušený rodák z Petrohradu, žijící a působící už leta na Západě –  čtyřiapadesátiletý Daniel Raiskin. Ředitel Jan Žemla v rozhovoru pro portál KlasikaPlus.cz nechává nahlédnout do procesu, který k tomu kroku vedl, a popisuje Raiskinovy umělecké přednosti.

Jan Žemla

Pod jeho taktovkou zpívala Renée Fleming, na klávesy čarovali Lang Lang či Lukáš Vondráček; jedna z nahrávek vzniklých pod jeho uměleckým vedením získala roku 2012 cenu Echo Klassik Award. Raiskin patří k dirigentům, o které je zájem, a tak ještě nějaký čas zůstává rozkročen mezi Winnipegem, Bratislavou a Bělehradem. Ostrava se však stává jeho hlavním, klíčovým působištěm. Mimo jiné proto, že – jak v následujícím rozhovoru připomíná ředitel Janáčkovy filharmonie Jan Žemla – bude takřka stoprocentně tím, kdo zde jako šéfdirigent poprvé pozdvihne taktovku ve zbrusu novém koncertním sále.

Pane řediteli, hovoříme spolu při příležitosti jmenování nového šéfdirigenta vašeho hudebního tělesa. Jak dlouhá cesta k tomuto slavnostnímu okamžiku vedla?

Dá se říct, že během působení jednoho šéfdirigenta průběžně probíhá hledání dalšího. Jde tedy o proces trvající pět až sedm let. Patří k němu záměr zvát vytipované osobnosti opakovaně k hostování. Aby se vidělo, zda by si s orchestrem vzájemně „sedli“, a také kvůli vzájemnému poznávání, vyjednávání. Osobně jsem měl pana dirigenta Raiskina takříkajíc na mušce zhruba od roku 2017. Líbilo se mi, jak s orchestrem pracuje. Je to výrazná osobnost. Má vždy jasnou představu o tom, co chce s orchestrem docílit, ale jako dobrý psycholog a diplomat dokáže naslouchat, vyjít vstříc tam, kde to považuje za přínosné. Umí být přísný i laskavý.

Jak s ním budou hráčky a hráči Janáčkovy filharmonie komunikovat?

Raiskin je světoběžník, a tudíž i polyglot. Hovoří asi pěti jazyky, má k tomu dost mimořádné předpoklady. Žije v Nizozemí, tudíž je nizozemština jeho „hlavním“ jazykem. Také však hovoří anglicky, německy, španělsky, dokonce polsky a samozřejmě rusky. Dorozumět se s ním proto nebude žádný problém. Předpokládám, že hlavním komunikačním jazykem bude angličtina.

Daniel Raiskin

Do finální fáze vyjednávání vstupuje každá strana se svými představami a podmínkami. Jaké byly vaše a jaké Raiskinovy?

Předesílám, že na výběru šéfdirigenta se kromě managementu výrazně podílí i orchestr samotný. Vše jsem tedy projednával s uměleckou radou filharmonie i se všemi členy orchestru. A teprve když jsem obdržel jejich souhlas, jsem řekl: „Ok, jdeme do toho.“ Ohledně financí nevznikl sebemenší problém, měl jsem poměrně jasnou představu o tom, co je vhodné i možné nabídnout, tohle téma jsme tedy s jeho manažerem uzavřeli velmi brzy. Za podstatnější jsme oba považovali plán cesty, vedoucí k dalšímu uměleckému růstu orchestru a jeho výkonů. Dohodli jsme se, že pro každou sezónu v roli šéfdirigenta připraví osm celovečerních programů. Po dvou letech pak o program méně. Cílem je, aby se orchestr i nadále umělecky rozvíjel. Oceňuji, že Daniel Raiskin chce být osobně přítomen u všech konkurzů, nikoli až v jejich závěrečné fázi, kdy se rozhoduje mezi dvěma uchazeči, ale od samého začátku. To je pro mě důkazem, že si chce orchestr postupně formovat k obrazu svému. Zároveň očekávám, že nový šéfdirigent, který má v hudebním světě bezpočet cenných kontaktů, bude přicházet s podněty, koho ze zahraničních sólistů bychom mohli získat ke spolupráci.

Maestro Raiskin bude ještě nějaký čas působit i u jiných symfonickým těles, nejenom poblíž, ale v jednom případě též v zámoří. Nemáte obavu, že to může – alespoň do doby, než jeho další závazky vyprší – vaši spolupráci komplikovat?

Daniel Raiskin je velmi organizovaný člověk a zcela jasně ví, co si může časově dovolit, aby dostál svým závazkům. To, že přijímá vedoucí post u nás, neznamená, že zde bude trávit sto procent svého pracovního života, tak to nefunguje. Bude nadále působit jako hostující umělec u mnoha jiných orchestrů. Roli šéfdirigenta Slovenské filharmonie však opustí před tím, než nastoupí takříkajíc na plný úvazek k nám, a zůstane tam hostujícím dirigentem, což nás nijak neomezí. Hlavním hostem je i v Bělehradě a tam platí totéž. Winnipeg je místo, kde je již jako šéfdirigent několik let etablovaný a navíc je to doslova v jiné části světa, což pro nás umělecky také problém není.

Kdy uvidíme pana Raiskina před Janáčkovou filharmonií Ostrava v jeho nové roli?

Šéfdirigentem se podle smlouvy stane na začátku sezóny 2026/2027. V této roli tedy sezónu zahájí. Nicméně po oznámení jeho angažmá v Ostravě ho uvidíme už 18. června tohoto roku, kdy bude dirigovat náš orchestr v opavském kostele sv. Václava. V programu, který si troufnu označit jako velice zajímavý. Zazní, v tomto prostoru velmi vhodně, Musica serena od Pēterise Vakse, soudobého lotyšského tvůrce uznávaného po celém světě, který byl před několika lety naším rezidenčním skladatelem. Dále pak Schumannův violoncellový koncert, v němž by se měl sólového partu zhostit Bryan Cheng. A na závěr si diváci vyslechnou Mendelssohnovu Třetí symfonii, přezdívanou Skotská. Tento koncert vlastně předznamená sezónu 2024/2025. Během ní pak Daniel Raiskin oddiriguje například Novoroční koncerty, kde zazní Sibeliova Sedmá symfonie C dur, Ravelův La ValseČajkovského Klavírní koncert b moll, který zahraje Lukáš Vondráček.

Bryan Cheng

Co dalšího společně chystáte v dramaturgické rovině?

Rád bych připomněl, že Danielův otec byl významným muzikologem, takže jeho syn má nejen špičkové vzdělání, ale také vztah k soudobé vážné hudbě. Poté, co vystudoval petrohradskou konzervatoř, se dále vzdělával v Amsterodamu či Freiburgu. Nejprve studoval hru na violu a pak se soustředil na dirigování. Na kontě má mistrovské kurzy u takových kapacit jako Marris Jansons nebo Neeme Järvi. A tak je jen logické, že ho zajímají například kompozice od Mieczysława Weinberga , Igora Stravinského a dalších. Obecně je Daniel v programové rovině velmi invenční.

Vím, že v počátcích je vaše jednání o britském turné Janáčkovy filharmonie Ostrava v roce 2026, chystá se, tuším, též koncert ve Varšavě. Ještě víc mě ale zajímá, jestli je podle vás, pane řediteli, stále nadějné, že sezónu 2027/2028 zahájíte už v novém koncertním sále. Pochopitelně pod taktovkou Daniela Raiskina. Je to pro něj velkým lákadlem?

Ano, je to pro něj samozřejmě velmi atraktivní a troufnu si říct, že vize nového koncertního sálu zde v Ostravě byla jedním z argumentů, které ho o přijetí titulu šéfdirigenta přesvědčily. Samozřejmě, že je podrobně seznámen s vítězným návrhem architekta Stevena Holla. A nepřekvapí, že ocenil důraz na co nejlepší akustiku v hlavním sále, který jsme při přípravě projektu jasně definovali. Pevně doufám, že se do nového prostředí skutečně přestěhujeme už v roce 2027. Jak víte, proběhlo už zadávací řízení na zhotovitele a byla s ním podepsána smlouva, takže by se stavba mohla v relativně dohledné době rozjet.

Dodám k tomu také jednu zajímavost. Když si Daniel Raiskin prohlédl upravené prostředí Kina Vesmír, kde jsme po dobu výstavby nového sálu a rekonstrukce Domu kultury našli dočasné zázemí, řekl: „Vím o orchestrech, které by vaše provizorium braly natrvalo…“ To mě potěšilo a utvrdilo v tom, že dokonalou přípravu nelze nikdy podcenit a vždy se vyplatí. Daniel ovšem hovořil o sále jako takovém, provozní zázemí je zde opravdu velmi chudé. Proto se už nemůžeme dočkat plnohodnotného sálu, ve kterém teprve zazní Janáčkova filharmonie Ostrava v celé škále svých možností. A pod vedením uznávaného šéfdirigenta.

O nadcházející sezóně Janáčkovy filharmonie čtěte v rubrice VýhledPlus.

Foto: Radim Kolibík, archiv JfO, archiv D. Raiskina, Andrej Grilc

Jiří Vejvoda

Jiří Vejvoda

Publicista a moderátor

Pro Československý, respektive Český rozhlas natočil a odvysílal stovky pořadů, například 500 dílů cyklu Káva u Kische (1990 - 2000, s Otou Nutzem), Písničky pro uši i pro duši, za které získal v roce 1993 ocenění na mezinárodním rozhlasovém festivalu Prix Bohemia Radio. V letech 1990 a 1991 vysílal rozhlas jeho každotýdenní Hovory v Lánech s Václavem Havlem. Pro Československou, respektive Českou televizi uváděl cyklus Hudební aréna (1985 - 1990), nepřetržitě od roku 1993 Novoroční koncerty z Vídně a další přímé přenosy ze světa (Evropské koncerty Berlínských filharmoniků, Pařížské koncerty pod Eiffelovou věží, Koncerty letní noci ze Schonbrunnu atd.). V období let 2017 až 2019 opakovaně spolupracoval s týmem Placida Dominga na jeho pražských vystoupeních i na soutěži Operalia.  Od roku 2019 moderuje udělování cen Classic Prague Awards.  Během nouzového stavu v době koronaviru na jaře 2020 uváděl pro ČT Art koncerty Pomáháme s Českou filharmonií z prázdného Rudolfina, během nichž se podařilo vybrat 8,5 milionů ve prospěch nemocnic a seniorů. Na jevištích uvedl stovky koncertů včetně festivalových (Smetanova Litomyšl, Janáčkův máj, Dvořákova Praha, MHF Český Krumlov, Zlatá Praha atd.) Je autorem několika knih, naposledy publikace Co vysílá svět z roku 2015 o rozhlasech všech kontinentů. Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy,Příspěvky od Jiří VejvodaVíce z této rubriky