KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Skvělý improvizátor na Mezinárodním varhanním festivalu english

„Vystoupením titulárního varhaníka pařížského chrámu sv. Eustacha Baptiste-Floriana Marle-Ouvrarda vyvrcholil letošní 28. ročník Mezinárodního varhanního festivalu u sv. Jakuba.“

„Zazněly varhanní skladby francouzských mistrů 19. století.“

„Dvě rozsáhlé improvizace ukázaly mimořádné dispozice sólisty, neselhávající invenci a nápaditost. Francouzskou varhanní školu reprezentoval znamenitě.“

Na závěrečném koncertu Mezinárodního varhanního festivalu u sv. Jakuba vystoupil renomovaný francouzský varhanní mistr Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, od roku 2015 titulární varhaník pařížského chrámu sv. Eustacha. Vystudoval Pařížskou konzervatoř u nejvýznamnějších francouzských varhaníků a pedagogů Oliviera Latryho, Michela Bouvarda, Thierry Escaiche, Phillipa Lefébra a F. X. Rotha. Získal první cenu v Mezinárodních improvizačních soutěžích v Lipsku 2009, Lucembursku 2011. Je laureátem v Kaliningradu 2011 a nositelem druhé ceny na Mezinárodní improvizační soutěži v Chartres 2012. Rozvinul bohatou koncertní činnost po celém světě. Uplatňuje se také jako improvizátor při promítání němých filmů a ve spojení hudby s tancem nebo výtvarným uměním.

Bylo šťastným počinem ředitelky festivalu Ireny Chřibkové pozvat tohoto mimořádného improvizátora k zakončení letošního 28. cyklu koncertů. Mimo improvizaci provedl Marle-Ouvrard pouze hudbu své země, jak to francouzští varhaníci v cizině obvykle dělají. Především francouzský symfonický styl bývá hojně využíván pro nástrojovou virtuozitu a poslechovou přístupnost. Sólista koncipoval svůj program také tímto směrem. Škoda, že dramaturgie festivalu neprojevuje větší iniciativu. Nebyl by pro francouzské umělce problém uvést i další autory. Zatím zaznívá především WidorVierne, méně Franck, GuilmantDupré. Olivier Messiaen, Jehan Alain, Gaston Litaize a další jsou uváděni velmi vzácně. Četné obecenstvo, které navštěvuje svatojakubský festival, by si zasloužilo slyšet pestřejší výběr francouzských skladatelů.

Marle-Ouvrard se úvodem věnoval dvěma částem z různých symfonií Charlese-Marii Widora. Ze známé Páté symfonie zvolil rozsáhlou variační první větu. Jeho pojetí už v uvedení tématu bylo značně výrazové a rytmicky uvolněné s četnými zastaveními. I další průběh při zdůraznění výrazu spolu s technickou brilancí převažoval. Pomalá druhá věta z „Gotické symfonie“ zaujala zajímavými harmonickými spoji a krásným barevným zvukem, podporujícím její lyrické vyznění.

Mezi dvě rozsáhlé improvizace sólista vložil ještě vrcholný Chorál č. 2 h moll Césara Francka, dílo ze závěru jeho života. Přísná úvodní ciaccona vyzněla v pevném tvaru právě tak, jako lyrické partie v dalším průběhu skladby. Plenový recitativ ve středu díla ohromil svou dramatičností. Pokračující gradace vystupňovala Chorál až do uvedení hlavního tématu v plenu celého nástroje, kterým ale skladba nekončí. Následuje ztichlý závěr, ztrácející se v pianissimu. Marle-Ouvrard zvládl suverénně složitou stavbu skladby s nadhledem a s pozorností k její zajímavé harmonické struktuře.

Vysokou interpretační kvalitu své hry sólista ještě mnohonásobně překonal v improvizacích. První byla ve formě variační Partity na píseň z kancionálu „Vyvolil si apoštoly“ na nápěv Zdeňka Pololáníka z roku 1967. Její pravidelné periodické členění přineslo v úvodu v harmonizaci tradičnější zpracování v tónině C dur. Všechny variace byly zřetelně odděleny. Hned první variace znamenala ostrou odchylku od předchozího tonálního vyznění. Od začátku bylo zřetelně vidět, jak sólista hýří nápady a jak suverénně umí vyhmátnout zajímavé zvukové barvy ze svatojakubského nástroje. Stylizací byla zajímavá variace, kde byla citována píseň na vysoký rejstřík v pedálu nad ležícími shluky akordů v manuále. Ve střední části rozsáhlé improvizace provedl Marle-Ouvrard fugata na každý jednotlivý verš spolu s augmentovanou verzí v pedálu. Bylo patrné, že je poučen na barokních vzorech a polyfonie měla střízlivý harmonický podklad. Po tiché spojovací variaci nastoupilo toccatové finále, ve kterém se sólista obdivuhodně držel daného nápěvu. Vystupňoval partitu do fortissima s citací písně v dvojitém pedálu. Takovou úžasnou improvizovanou variační partitu pražské obecenstvo ještě neslyšelo. V první improvizaci se Marle-Ouvrard dobrovolně ukáznil a důsledně pracoval s tématem.

V další improvizaci nemusel rozlet své fantasie a okamžitých nápadů nijak omezovat. Tématem byl biblický námět z Matoušova evangelia o vyhnání kupců z chrámu. Zde mohl sólista ukázat své obrovské improvizační dispozice a invenci v okamžitém gejzíru nápadů. Při dramatické „peleši lotrovské“ varhany bouřily všemi rejstříky, při Ježíšově uzdravení slepých a kulhavých v chrámu průběh improvizace ztichl a zvroucněl. Závěrem opět nastoupilo pleno a vyvrcholilo vzletné sólistovo vystoupení. Velký strhující výkon! Obecenstvu se interpret ještě odvděčil přídavkem. Zazněla Saint-Saënsova Labuť.

Foto: Zdeněk Chrapek

Jan Hora

Varhaník a hudební pedagog

Vystudoval Pražskou konzervatoř, hudební fakultu AMU ve třídě Jiřího Reinbergera a vzdělání si rozšířil ještě na Franz-Liszt-Hochschule ve Výmaru. Je laureátem bachovských soutěží v Gentu (1958) a v Lipsku (1964). Koncertoval ve všech zemích Evropy, v USA a Japonsku, spolupracoval s mnoha špičkovými orchestry, podílel se mimo jiné na řadě nahrávek Janáčkovy Glagolské mše. Vyučoval v letech 1965 – 2016 na Pražské konzervatoři, v letech 1977-2014 zároveň na AMU, od 1995 jako profesor varhanní hry. V současné době působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Často je zván do porot mezinárodních varhanních soutěží. Jeho repertoár zasahuje do všech stylových epoch se zvláštním zaměřením na českou varhanní tvorbu. Pro firmu Vixem nahrál varhanní skladby A. Dvořáka, J. B. Foerstera, L. Janáčka, B. Martinů, M. Kabeláče a A. Háby a staré české mistry J. Zacha, K. B. Kopřivu a J. K. Kuchaře.Příspěvky od Jan HoraVíce z této rubriky