KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Malý princ a varhany english

„Exupéryho Malý princ zazněl s recitací, varhanními improvizacemi a skladbami Jehana Alaina.“

„Únorový varhanní podvečer u Salvátora byl věnován pouze Francii.“

„Jiřina Marešová velice nápaditě zpracovala půvabnou a moudrou Exupéryho pohádku do účinného tvaru.“

Evangelický Salvátor od postavení nových varhan německé firmy Eule pořádá vždy první středu v měsíci Varhanní podvečery. Jejich počet už přesáhl sto. Většinou se jedná o koncerty, které varhaníci repertoárově přizpůsobují nástroji, vhodnému spíš pro interpretaci barokní hudby a německé romantiky. Únorový podvečer však přinesl podstatnou změnu. Zazněla pohádka pro dospělé Antoina de Saint-Exupéryho Malý princ, v úvodu a závěru recitovaná, uprostřed pořadu dotvářená hudebně varhanními improvizacemi a varhanními skladbami Jehana Alaina.

Iniciátorkou u nás nezvyklé kombinace byla Jiřina Marešová. Vystudovala Pražskou konzervatoř a AMU a působí jako pedagožka na katedře hudební výchovy na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a na Hudební fakultě AMU. Těžiště její hudební činnosti je v interpretaci barokní a soudobé hudby, ale věnuje se především výrazně oboru improvizace a zájemce vede i na kurzech.

Půvabný, poetický a moudrý Exupéryho text rozdělila na tři části s vloženým hudebním středem. Po úvodní varhanní improvizaci se pohádka otevřela setkáním s Malým princem a vyprávěním o princově planetě s minimálními improvizačními vstupy do textu. V chrámové prostoře s velkým dozvukem musel recitátor Petr Šmíd použít mikrofon a přes veškerou snahu se mu nepodařilo vždy Exupéryho myšlenky zcela srozumitelně přiblížit a vyslovit.

Další část Princova vyprávění o planetách byla pouze hudební. Jiřina Marešová měla šťastnou ruku a nápaditě kombinovala názvy vyprávění se skladbami Jehana Alaina. Alain byl velikou nadějí francouzské hudby. Varhaník a skladatel subtilních a poetických hudebních vizí byl velmi vhodným doplňkem Malého prince. I kombinace jejich osudů se nabízela. Alain padl jako devětadvacetiletý na začátku druhé světové války, Exupéry o čtyři roky později jako válečný pilot. Oba jsou obětmi válečného běsnění. Uprostřed programu bylo Exupéryho vyprávění o setkání prince na jiných planetách nahrazeno Alainovými skladbami. Setkání s králem – Choral dorien, s domýšlivcem a pijanem Dvěma tanci a Agni Yavishta. Vynikající improvizace s kaskádami manuálových skoků a překvapivými barevnými kombinacemi nahradila Planetu s byznysmenem. Planetu s lampářem Variace na Lucis Creator. Planetu Zemi zastoupily Alainovy Litanie, jeho nejznámější a nejhranější skladba. Byla provedena s velkou chutí, ale vzhledem k akustice kostela v tempu až příliš svižném a ne všechny detaily vyzněly zřetelně. I když salvátorský nástroj zvukově neodpovídá požadavkům francouzské varhanní hudby, Jiřina Marešová si při Alainových skladbách a improvizacích vedla velmi invenčně a dokázala ve varhaním zvuku najít překvapivé a pozoruhodně nové barevné kombinace.

Závěr podvečera byl věnován opět Exupéryho textu s improvizačními vstupy. Návrat Malého prince na jeho planetu byl proveden ztišeně a i závěrečná improvizace, která byla vystupňována k plenovému vrcholu, se nakonec smírně uzavřela. Podnětný podvečer vysoké úrovně.

Foto: ilustrační - archiv Jiřiny Marešové, Wikipedia / Bibliothèque nationale de France / volné dílo

Jan Hora

Varhaník a hudební pedagog

Vystudoval Pražskou konzervatoř, hudební fakultu AMU ve třídě Jiřího Reinbergera a vzdělání si rozšířil ještě na Franz-Liszt-Hochschule ve Výmaru. Je laureátem bachovských soutěží v Gentu (1958) a v Lipsku (1964). Koncertoval ve všech zemích Evropy, v USA a Japonsku, spolupracoval s mnoha špičkovými orchestry, podílel se mimo jiné na řadě nahrávek Janáčkovy Glagolské mše. Vyučoval v letech 1965 – 2016 na Pražské konzervatoři, v letech 1977-2014 zároveň na AMU, od 1995 jako profesor varhanní hry. V současné době působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Často je zván do porot mezinárodních varhanních soutěží. Jeho repertoár zasahuje do všech stylových epoch se zvláštním zaměřením na českou varhanní tvorbu. Pro firmu Vixem nahrál varhanní skladby A. Dvořáka, J. B. Foerstera, L. Janáčka, B. Martinů, M. Kabeláče a A. Háby a staré české mistry J. Zacha, K. B. Kopřivu a J. K. Kuchaře.Příspěvky od Jan HoraVíce z této rubriky