KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Varhany a varhaníci (30)
Varhany pro Brno, pro Janáčkovo kulturní centrum english

„Sál, kde si Brňané konečně poslechnou Janáčkovu Glagolskou mši nebo rapsodii Taras Bulba v té zvukové podobě, jak ji autor zamýšlel.“

„Zcela konkrétní podoba nástroje a jednotlivých píšťal vzejde až z výběrového řízení.“

„Cena varhan se bude pohybovat v řádu desítek milionů korun.“

První nové koncertní varhany pro první zcela novou klasickou koncertní síň v Česku po sto letech. Právě těmi má být za několik let nástroj v Janáčkově kulturním centru, v uvažovaném sídle Filharmonie Brno. Sál se má začít stavět příští rok v létě a na varhany vyhlásilo město veřejnou sbírku.

Brno dalo vyhlášením sbírky na varhany možnost široké veřejnosti, aby se aktivně zapojila do postupné realizace projektu Janáčkova kulturního centra – budovy, která má vyrůst nad již hotovými podzemními garážemi vedle Besedního domu a má se stát sídlem Filharmonie Brno. Špičkový nástroj bude vyroben na míru novému sálu. Jeho výtvarná vize je inspirována Stromem života. Zcela konkrétní podoba nástroje a jednotlivých píšťal však vzejde až z výběrového řízení. Cena varhan se bude pohybovat v řádu desítek milionů korun. Přispět lze libovolnou částkou, dárci částek od 2000 korun mohou adoptovat jednotlivé píšťaly. Sbírka je otevřena jednotlivým dárcům i korporacím. Příspěvky lze posílat na účet 5200247/0100.

Konání veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude využit na nákup varhan, případně i na vybavení prostor Janáčkova kulturního centra uměleckými předměty, schválili letos v září brněnští radní. O podobě nástroje ještě není jasno, cílová částka při pátečním vyhlášení sbírky zatím také nezazněla. Samotné varhany totiž teprve čeká soutěž. Město ve spolupráci s odborníky stanoví zadání, co varhany musejí splňovat, aby vyhovovaly, včetně toho, aby přesně odpovídaly kubatuře sálu. „Po stanovení konkrétních požadavků oslovíme výrobce po Evropě i celém světě a odborná komise vybere nejvhodnější nabídku,“ uvedl náměstek primátorky pro kulturu Tomáš Koláčný.

Projekt Janáčkova kulturního centra podle magistrátu zdárně pokračuje v přípravách. Od loňska je vydáno stavební povolení, v listopadu se čeká odevzdání hotové dokumentace pro provedení stavby. Na jejím základě vyhlásí Brno výběrové řízení na zhotovitele. „Toho bychom chtěli vybrat na jaře a v létě už konečně ‚kopnout do země‘,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Výsledky akustických měření, která projektanti během uplynulého půl roku prováděli na modelu sálu, jsou podle radního pro kulturu Marka Fišera veskrze velmi pozitivní. Závěry projektantů, které má město k dispozici, napovídají, že akustické vlastnosti chystaného sálu by skutečně měly být bezchybné.

Nová koncertní síň vyroste na rohu ulic Besední a Veselé. Před ní vznikne nové prostranství, které městská část Brno-střed doporučila pojmenovat jako náměstí Ludvíka Kundery – po brněnském klavíristovi a muzikologovi, který byl žákem Leoše Janáčka a prvním rektorem Janáčkovy akademie múzických umění.

Hovoří se o prvním moderním koncertním domě v zemi se špičkovou akustikou, vhodný pro jakýkoli repertoár, ale zejména pro symfonickou hudbu. Sál, kde si Brňané konečně poslechnou Janáčkovu Glagolskou mši nebo rapsodii Taras Bulba v té zvukové podobě, jak ji autor zamýšlel. Tedy i s velkým varhanním zvukem, který nemá Filharmonie Brno k dispozici ani v Besedním domě, ani na Stadionu, ani v Janáčkově divadle.

Vedení města se k výstavbě koncertního sálu přihlásilo už v prioritách pro volební období 1998 až 2002. V roce 2002 vyhlásilo Brno otevřenou veřejnou mezinárodní architektonickou soutěž. Z osmdesáti účastníků vybrala mezinárodní porota jednomyslně návrh autorů Jakuba Havlase, Jana Hájka a Pavla Joby z Atelieru M1 architekti. V první etapě vznikly třípodlažní podzemní garáže. V roce 2018 byla k sálu podepsána smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru s tříčlenným týmem, který tvoří generální projektant Tomasz Konior, hlavní akustik Yasuhisa Toyota a projektant stavební části Petr Hrůša. Koncem roku přípravu stavby zbrzdila žaloba Atelieru M1 architekti, který měl za to, že projekční tým neúměrně zasahoval do jejich autorských práv. V roce 2019 se podařilo najít cestu ke smírnému řešení. Nadzemní část budovy Janáčkova kulturního centra získala 16. června 2020 stavební povolení. Šestipodlažní objekt s koncertním sálem a provozními plochami k němu se začne zřejmě stavět v létě roku 2022.

Podrobnosti na webu https://www.varhanyprobrno.cz/

Foto: Fb: Sál pro Brno / Filharmonie Brno

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky