KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

První výstava o staviteli varhan a harmonií Janu Tučkovi english

„Za první soukromou expozicí harmonií v Česku a za výstavou o Tučkovi stojí varhaník Ondřej Mucha a houslista Jan Tomanek.“

„Skutečnost, že naše práce má velký význam nejen pro zachování kulturního a uměleckého dědictví, ale také pro koncertní vzkříšení harmonia, se nám potvrdila i v Ceně Olomouckého kraje.“

„Na přelomu září a října se v rámci Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka v České Třebové uskuteční putovní výstava harmonií.“

Ve stálé prostějovské expozici Harmonium – historie je od 20. července otevřena historicky první výstava věnovaná kutnohorskému varhanáři Janu Tučkovi (1842-1913), zakladateli první české továrny na varhany a harmonia. Firma postavila přes čtyři stovky varhan, mimo jiné koncertní nástroj ve Smetanově síni Obecního domu v Praze z roku 1912, a vyrobila více než 8000 harmonií evropské i americké soustavy.

Výstavu tvoří dobové dokumenty, fotografie, katalog, jednotlivé částí varhan z počátku 20. století a šest harmonií (z toho dvě dvoumanuálová) postavených továrnou Jana Tučka mezi lety 1890 až 1910. Je přístupná každý den do 31. prosince 2023, ale z kapacitních důvodů vždy na objednávku. Na dva roky pak ještě bude výstava zapůjčena dalším institucím.

Za první soukromou expozicí harmonií v České republice, obsahující několik desítek nástrojů postavených mezi lety 1873 až 1973, stojí varhaník a koncertní hráč na harmonium Ondřej Mucha a houslista Jan Tomanek, jeho švagr. Od jejího otevření v roce 2022 uplynulo několik měsíců, které podle obou zakladatelů přinesly mnoho pro nový život harmonia jako plnohodnotného koncertního nástroje. Velký zájem projevovala veřejnost o adventní a vánoční koncerty i o komentované prohlídky expozice. „Skutečnost, že naše práce má velký význam nejen pro zachování kulturního a uměleckého dědictví, ale také pro koncertní vzkříšení harmonia, se nám potvrdila v ocenění, které jsme obdrželi v první polovině letošního roku: v Ceně Olomouckého kraje za výjimečný počin roku v oblasti umění – hudba,“ uvedli Mucha s Tomankem. Na první polovinu roku 2024 chystají v Prostějově otevření další části stálé expozice.

Vedle výzkumu harmonií, studia literatury, poučené interpretace a pořádání stálého koncertního cyklu jsou součástí činnosti zakladatelů expozice také putovní výstavy. První se uskuteční na přelomu září a října v rámci Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka v České Třebové. Pro tuto příležitost bude zapůjčeno deset harmonií, a to z Francie, Německa, Rakouska, Spojených států a České republiky. Ondřej Mucha bude mít jako hráč na harmonium v rámci festivalu recitál.

Mezi řadou historicky cenných harmonií mají i velký koncertní nástroj postavený kanadskou firmou D. W. Karn & Co. Woodstock. Jedná se pravděpodobně o ojedinělý model této velikosti a firmy uchovávaný v Evropě. Koncem letošního května Mucha s Tomankem zrestaurovali vzácné harmonium postavené firmou Packard v USA v roce 1895. Slavnostní uvedení nástroje se uskutečnilo v Prostějově v rámci Noci kostelů. První koncert se pak uskutečnil v červnu v Praze.

Název harmonium pochází od pařížského nástrojaře Alexandre-Françoise Debaina, který si dal nástroj s měchy a klaviaturou patentovat v roce 1840. Zvuk utvářejí vzduchové sloupce, narážející na kovové jazýčky upevněné na kovových rámečcích.

Foto: Facebook / Harmonium – Historie, Klasika+

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky