KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Waldsassen vzdal hold legendárnímu trumpetistovi Ludwigu Güttlerovi english

„Programová skladba obou koncertů nezapřela Güttlera coby vášnivého badatele, který na základě svých archivních rešerší, bohatých hráčských zkušeností a enormních znalostí širokého repertoáru porovnává a nachází souvislosti i tam, kde bychom je zprvu nečekali.“

„Vokální či instrumentální kompozice zazněly v úpravách pro žesťové nástroje. Güttler si s velkou erudicí zdařile pohrává s jejich kombinacemi, v nichž v zájmu výsledného homogenního a měkkého zvuku uplatňuje trubku, corno di caccia, lesní roh, altový, tenorový a basový pozoun, tubu a tympány.“

„Výtečnou schopnost orientace v oblasti vokální hudby nakonec pánové prokázali i svými pěveckými výkony ve dvou závěrečných adventních písních.“

Na dvou odpoledních koncertech v klášterní bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Evangelisty v hornofalckém Waldassenu ohlásil známý německý trumpetista Ludwig Güttler konec své koncertní kariéry. První koncert jím vedeného drážďanského komorního ansámblu žesťových nástrojů se odehrál v sobotu 26. 11. vpředvečer adventu, druhý pak následující den u příležitosti první adventní neděle. V obou případech byla bazilika do posledních míst vyprodána.

Orchestrální, komorní a sólový hráč, virtuóz na barokní trubku a corno di caccia, dirigent, aranžér, pedagog, člen mezinárodních porot, nositel mnoha domácích i zahraničních ocenění Ludwig Güttler oslaví příští rok osmdesátiny. Krušnohorský rodák (*1943 Sosa u Eibenstocku), absolvent lipské Hudební a divadelní akademie Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, zůstal až na krátkou epizodu v Halle a četná zahraniční turné po celý život věrný Sasku. V Lipsku založil žesťový soubor Bach-Collegium, v Drážďanech komorní orchestr Virtuosi Saxonie. Svým bádáním obohatil povědomí o hudbě pěstované na drážďanském dvoře v průběhu 18. století, svými aktivitami pak podnítil rekonstrukci drážďanského luterského chrámu Frauenkirche. Jeho hra je zaznamenána na padesáti CD nahrávkách.

Programová skladba obou koncertů ve Waldsassenu (navštívila jsem první z nich) nezapřela Güttlera coby vášnivého badatele, který na základě svých archivních rešerší, bohatých hráčských zkušeností a enormních znalostí širokého repertoáru porovnává a nachází souvislosti i tam, kde bychom je zprvu nečekali. Hodinu a půl trvající program rozčlenil do šesti částí – partit, vyplněných nerozměrnými kompozicemi, vzniklými převážně v období renesance a baroka. Tyto kratší segmenty hrané v různém obsazení žesťových nástrojů možná neuspokojily posluchače bažícího po nepřerušeném toku hudby větších celků, na druhé straně naopak vzbuzovaly zvědavost těch, kteří jsou – podobně jak je tomu právě u Güttlera – navíc i badatelského zaměření.

Každá z partit se odehrála pod názvem adventní písně povětšinou německé provenience. První z nich, známý luteránský chorál první adventní neděle Nun komm der Heiden Heiland jsme zaslechli mimo jiné v kompozicích Andrease Raselia, Friedricha Wilhelma Rachowa, Johanna Crügera či Wilhelma Friedemanna Bacha.

Píseň Paula Gerhardta Wie soll ich dich empfangen, uvozující druhou část, prozradila zajímavé souvislosti s tvorbou Antonia Vivaldiho, Lodovica Grossi da Viadana či Ludwiga van Beethovena.

Zajímavý složitý vývoj prodělala další německá adventní píseň z roku 1826, pro niž si autor textu Heinrich Ranke zvolil Händelovu melodii, která poprvé zazněla ve skladatelově oratoriu Joshua (1747), podruhé pak v Judovi Makabejském. Úpravu této verze si Güttler také zvolil pro její prezentaci. Tento v pořadí třetí oddíl doplnil vlastní kompozicí pro tympány a slavnostní dvousborovou verzí Praetoriovy In dulci jubilo, díla ze sbírky Polyhymnia caduceatrix et Panegyrica.

V další části uvozené písní Kommet iht Hirten zazněla v Güttlerově čtyřsouborovém provedení s průvodem tympánů česká koleda Nesem vám noviny, kterou v roce 1864 uvedl ve své sbírce Prostonárodní české písně a říkadla Karel Jaromír Erben. Tento fakt nebyl v programu zmíněn, píseň zde byla označena jako anonym sahající svým původem do středověku. Posluchačským zážitkem byly v této části skladby benátských GabrieliůAndreova dvousborová Quem vidistis pastoresGiovanniho třísborová Canzona XVI, obě správně pojaté prostorově s rozmístěním hráčů v prostorách rozlehlé baziliky.

Původně dvousloková vánoční píseň neznámého skladatele ze 16. století Es ist ein Ros entsprungen se v hudební historii tradovala v mnoha textových variantách a hudebních úpravách. V programu zazněla jako Praetoriova Sinfonie v úpravě pro sólovou trubku a čtyři pozouny, dále jako chorál ze šestého dílu Musae Sioniae téhož autora. V provedení čtyř pozounů následoval kánon Melchiora Vulpia, posléze pak Pavana pro čtyři corni da caccia, lesní roh, čtyři pozouny a basovou tubu anglického skladatele Williama Bradeho.

V poslední šestí části nesoucí název Lutherovy vánoční písně Vom Himmel hoch, da komm ich her zazněly nejčastěji v mnoha instrumentálních úpravách Praetoriovy skladby, byl však připomenut i Johannes Eccard a transkripcí varhanní verze Johann Sebastian Bach.

Jak jsem již naznačila, výše uvedené kompozice, ať již vokální, či instrumentální, zazněly v úpravách pro žesťové nástroje a podle potřeby i s průvodem tympánů. Güttler si s velkou erudicí zdařile pohrává s jejich kombinacemi, v nichž v zájmu výsledného homogenního zvuku uplatňuje trubku, corno di caccia, lesní roh, altový, tenorový a basový pozoun, tubu a tympány. Své kolegy většinou dirigoval, sám se jako hráč zapojil do několika skladeb. V provedení Johanna Clemense, Thomase Scheibeho, Christopha Reicheho, Franka Hebenstreita (trubka, corno di caccia), Ericha Markwarta (lesní roh), Edgara Manyaka (altový a tenorový pozoun), Adriana Wehleho (tenorový pozoun), Guida Ulfiga (tenorový a basový pozoun), Jörga Lehmana (basový pozoun), Jense-Petera Erbeho (tuba) a Gerharse Hundta (tympány) jsme v barevně vyváženém, kompaktním a měkkém zvuku slyšeli téměř vokálně pojatou polyfonii. Výtečnou schopnost orientace v oblasti vokální hudby nakonec pánové prokázali i svými pěveckými výkony ve dvou závěrečných adventních písních.

Koncert uzavřel svou zdravicí administrátor baziliky i zástupci města, v jejichž přítomnosti se Ludwig Güttler zvěčnil svým zápisem v městské kronice.

———–

O jiném listopadovém koncertě v chrámu, ležícím v Bavorsku vzdušnou čarou jen několik kilometrů od Chebu, čtěte v článku Čeští umělci v hornofalckém Waldsassenu zaujali.

Foto: archiv autorky, ilustrační – Tino Sieland (Facebook)

Marta Ulrychová

Marta Ulrychová

Pedagožka a publicistka

Plzeňská rodačka PhDr. Marta Ulrychová, Ph. D. vystudovala český jazyk a hudební výchovu na Pedagogické fakultě v Plzni, posléze etnografii a folkloristiku na FFUK v Praze. Od 7O. let vyučovala na 1. ZUŠ B. Smetany v Plzni, potom od roku 1990 až do odchodu do důchodu působila na Západočeské univerzitě, nejprve na Katedře hudební kultury Fakulty pedagogické, posléze na Katedře antropologie Fakulty filozofické. Pravidelně publikuje v denním tisku, byla stálou přispěvatelkou časopisu Folklor a Hudebních rozhledů, již třicet let pravidelně publikuje studie a recenze v etnografickém odborném periodiku Národopisná revue. Je stálou účastnicí Kolokvií folkových prázdnin v Náměšti nad Oslavou.Příspěvky od Marta UlrychováVíce z této rubriky