KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Ludvík Kuba a jeho Slovanstvo ve svých zpěvech english

V úterý 23. a 30. listopadu se budou v Muzeu Antonína Dvořáka v Praze a v Galerii Ludvíka Kuby v Poděbradech od 19 hodin konat písňové koncerty. Jejich cílem je představení českého malíře, hudebníka a spisovatele Ludvíka Kuby. Na koncertech zaznějí vybrané písně z jeho rozsáhlé sbírky Slovanstvo ve svých zpěvech. V rámci projektu se pořadatelé zaměří na jeden specifický obor, kterému se Ludvík Kuba intenzivně věnoval, a tím bylo národopisné badatelství – především etnomuzikologie.

„Dramaturgie koncertů je koncipována podle několika kritérií. Především se jedná o samotný výběr písní, který významně přispěje k širšímu poznání badatelské a hudební činnosti Ludvíka Kuby,“ uvádějí organizátoři a doplňují, že v souvislosti s tím koncerty nabízejí průřez slovanských národních písní ze sbírky Slovanstvo ve svých zpěvech, kterou Ludvík Kuba sestavil na svých poznávacích cestách po Evropě v letech 1884 až 1929. Toto nevšední rozsáhlé dílo dodnes patří k významným a neprávem opomíjeným etnomuzikologickým počinům přelomu devatenáctého a dvacátého století.

Program koncertů bude vycházet z celkem patnácti svazků Slovanstva ve svých zpěvech, z nichž každý svazek obsahuje písně určité slovanské národnosti. Jedná se například o Domažlické písně, Slovenské písně, Lužické písně, Srbské písně, Běloruské písně, Bulharské písně, Černohorské písně, Dalmátské písně, Makedonské písně a další. Díky tomu bude program založen na bohatém písňovém repertoáru. „Rovněž se zaměříme na jednohlasé a vícehlasé písně, které tak podtrhnou kvalitní obsah tohoto nedoceněného souborného díla,“ uvádí pořadatel a organizátor projektu, dirigent Václav Dlask, který bude zároveň provázet posluchače slovem. Pěvečtí sólisté vystoupí v doprovodu klavíristky Ilaybüke Algür.

Každý koncert bude trvat zhruba jednu hodinu bez přestávky. Projekt navazuje na úspěšný pěvecký koncert, který se konal v říjnu roku 2019 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. V letošním roce jsou v plánu koncerty v rámci samostatného koncertního cyklu, který připomene pětašedesáté výročí úmrtí Ludvíka Kuby.

Foto: Wikipedie (Vbronson123 – licence CC BY-SA 4.0), Fb / Isidor Bajic Piano Memorial, Wikipedie – volné dílo

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky