KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

NeoKlasik orchestr s pietní akcí In Memoriam Lidice v Anežském klášteře english

NeoKlasik orchestr s dirigentem Václavem Dlaskem pořádá vzpomínkový koncert s doprovodným programem v podobě tematické výstavy, který má připomenout výročí osmdesáti let od tragické události likvidace obce Lidice a jejích obyvatel. Akce se bude konat v neděli 27. listopadu v Kostele svatého Františka z Assisi v prostorách Anežského kláštera v Praze.

Projekt In Memoriam Lidice vznikl z přesvědčení o nutnosti připomínání tragédií dvacátého století za účelem jejich udržení v kolektivní paměti společnosti, jako jakési výstrahy, která je v dnešní době bohužel stále aktuální. Pietní akce nabídne vzpomínkový koncert a tematickou výstavu. „Emoční síla koncertu je umocněna jeho speciálně promyšlenou hudební dramaturgií. Vybrané skladby představují jakousi modlitbu k uctění památky obce Lidice a jejích obyvatel. Celý projekt má tedy nejenom kulturní, ale i celospolečenský přesah,“ uvádí dramaturgie.

Program je koncipován podle specifického výběru skladeb, který výstižně odráží tragický scénář události vyhlazení Lidic. Koncert zahájí skladba Řecký památník Lidicím, v níž skladatel Marios Christou vyjadřuje silné pohnutí, které z hrůzy lidických událostí cítí. Poté zazní přepracovaná verze Intermezza pro smyčcový orchestr od německého skladatele Holmera Beckera, která bude na tomto koncertě uvedena ve světové premiéře. Celý program zakončí Brittenova Serenáda pro tenor, lesní roh a smyčcový orchestr, ve které se představí tenorista Vladimír John a hornista Radek Vavřín.

Koncert navazuje na realizaci vzpomínkového koncertu „In memoriam Babí Jar“, který připomněl osmdesáté výročí vyvražďování Židů v rokli Babí Jar.

Foto: Wikipedia (volné dílo), Ondřej Železník

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky