KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Památník Antonína Dvořáka představuje své plány english

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami má pod vedením nového ředitele Vojtěcha Poláčka velké plány. Chystá propojit vnitřní expozici s krásným zámeckým parkem, přilákat do areálu rodiny s dětmi, povzbudit komunitní život a v zámečku, který slouží už od roku 1994 jako muzeum, vytvořit moderní dvořákovskou expozici pro toto století. Památník bude možné v zimě poprvé navštívit i o víkendech. Na jaře tam pořadatelé ve spolupráci s dalšími památníky chystají výstavu o vztazích významných umělců k Spojeným státům americkým a v létě uspořádají operu Rusalka pod širým nebem.

Novorenesanční zámeček obklopený parkem a jezírky je výjimečným místem, kde se historie propojuje s uměním, krásou a přírodou. „Byla to ostatně příroda, která sem Antonína Dvořáka – spolu s pozváním hraběte Kounice – kdysi přilákala,“ říká Vojtěch Poláček a dodává, že pro Dvořáka, který sem jezdil více než dvacet let, byly procházky po okolí oblíbeným rituálem. Vstával brzy ráno a chodíval na mši do sousední vesnice Třebsko, kde je i kostel, v němž hrával na varhany. Další procházky pak následovaly odpoledne. Během chůze komponoval. Bez papíru a tužky, jak se na geniálního skladatele sluší. Kousek od zámečku je jezírko, které ho inspirovalo, když komponoval operu Rusalka. Ti, kteří nyní přijdou do památníku, se mohou projít po okolí podobně jako kdysi slavný skladatel. Ve stálé expozici, umístěné v zámečku, se mohou seznámit s Dvořákovou osobností a jeho dílem. V zimě nově i o víkendech.

„V budoucnu chceme skladatele návštěvníkům přiblížit novou formou. A vnitřek památníku mnohem víc propojit s jeho okolím,“ sděluje Poláček s tím, že se uvažuje o hudebně-výtvarných venkovních instalacích nebo o zážitkové trase na principu rozšířené reality. Dvořák ve Vysoké pobýval na více místech. „Putování po jeho stopách bychom proto chtěli návštěvníkům nabídnout pomocí mobilní aplikace. A podle toho, kde by se zrovna nacházeli, zazněl by jim ve sluchátkách určitý text či hudba. Cesta Vysokou by tak měla určitý příběh, stala by se hrou a dávala lidem možnost vlastní volby,“ vysvětluje nový ředitel Památníku, který dříve pracoval v Národním muzeu v Praze.

Památník by měl být místem kultivovaným a přitažlivým jak pro hudební znalce, tak pro rodiny s dětmi. Přiblížení skladatelova odkazu nejmladší generaci je jeden z mnoha dalších úkolů nového vedení. „Pro děti chystáme nejrůznější workshopy a lektorované programy ušité jim na míru. Vylepšením by měla být i znovu otevřená kavárna v budově Sládkovny u hlavní brány. Po procházce parkem, kde je více než 1500 stromů, návštěvníci určitě ocení dobrou kávu za poslechu Dvořákovy hudby,“ doplňuje Poláček. Přístup do parku, zejména lidem z bezprostředního okolí, by měla časem usnadnit i nová branka v plotu.

Ještě do konce roku bude možné v památníku navštívit tradiční cyklus komorních koncertů s názvem Hudební podzim. Ty vyvrcholí 18. prosince, kdy je na programu slavnostní adventní koncert.

Příští rok na jaře chystá Památník Antonína Dvořáka společnou výstavu s dalšími příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje – s Památníkem Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše a s Muzeem T. G. M. Rakovník. Výstava ukáže vztah významných kulturních a uměleckých osobností ke Spojeným státům. „V našem případě se zaměříme na Antonína Dvořáka a spisovatele Josefa Václava Sládka, který ve Vysoké obdobně jako Dvořák často pobýval. V příštím roce to navíc bude 130 let, co se skladatel poprvé vydal do Ameriky,“ připomíná Poláček.

Nejočekávanější akcí by však mělo být uvedení opery Rusalka v červnu 2022. Projekt je nyní ve fázi příprav, čeká se na schválení i na výsledky grantů. Rusalka se zde naposledy hrála v padesátých letech dvacátého století. Vedení Památníku si přeje, aby se do projektu zapojili nejen profesionální umělci, ale také regionální školy a spolky. Aktuálně jedná například s okolními základními uměleckými školami. „Líbilo by se nám, kdyby se opera odehrávala na různých místech v parku a připomínala tak velkou zahradní slavnost. Technicky to bude náročné, ale věříme, že zároveň jedinečné,“ je přesvědčen ředitel Památníku.

„Byl bych moc rád, aby se i díky památníku o Dvořákovi mluvilo tak, jak si zaslouží. A abychom třeba vyvrátili i některé mýty spojené s jeho prací a životem – třeba že ho tatínek nutil stát se řezníkem… Mě osobně na něm fascinuje spojení lidového člověka s intelektuálem,“ uvádí Vojtěch Poláček a doplňuje, že Dvořák choval holuby, pěstoval ovocné stromy a chodil do hospod hrát s horníky karty. Zároveň ovládal několik světových jazyků a byl geniálním skladatelem. Průnik těchto dvou aspektů je patrný i v jeho hudbě. Ta je srozumitelná i pro méně zkušeného posluchače, vychutná si ji ale i hudební znalec. Dvořákův odkaz zůstává tak i dnes přitažlivý pro nejširší publikum.

—————–

Vojtěch Poláček zajímavé informace shrnuje níže:

Víte, že…

– Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami je příspěvkovou organizací Středočeského kraje? Ten zřizuje a podporuje i další památníky významných osobností spjatých s tímto regionem.

– elegantní novorenesanční vilu z roku 1878 navrhl architekt Čeněk Gregor, který se jako stavitel později podílel na budování nejvýznamnějších pražských veřejných budov? K těm paří i Národní divadlo, Národní muzeum či nová budova Hlavního nádraží. Vilu obklopuje krásný anglický park o rozloze osmi hektarů a ten zase malebná česká krajina s lesy, loukami, rybníky a nedalekými brdskými vrcholky.

– v prvních zhruba pěti letech bydlel Antonín Dvořák v domě nedaleko Kounicovy vily, který mu jeho švagr poskytl? Později si však od hraběte zakoupil starý špýchar na druhé straně obce Vysoká a ten adaptoval na své vlastní letní sídlo. Později dostalo jméno Vila Rusalka. Dodnes ji vlastní Dvořákovi dědici. Mezi Vilou Rusalka a památníkem je dům, ve kterém bývala hospoda U Fenclů. Tam chodil Dvořák hrát karty – rád prý měl zejména hru Darda. Důležitý byl pro Dvořáka i nedaleký kostel v Třebsku. Na tomto místě měl roku 1877 svatbu hrabě Kounic s Josefínou Čermákovou, sestrou Dvořákovy manželky Anny. Světoznámý skladatel byl na svatbě jako svědek a bylo to také vůbec poprvé, kdy do Vysoké přijel.

– po ranní procházce se Dvořák zavřel v pracovně a během dopoledne komponoval? Po obědě se opět vydal do lesa. Podle vzpomínek syna Otakara, který ho často doprovázel, i zde vlastně pokračoval v dopolední skladatelské práci: „Byl celou cestou zamlklý a natolik zaujatý svými hudebními nápady, že mnohdy ani neodpovídal na moje otázky. Často pravou rukou jakoby vyťukával na prsou nějakou melodii.“

– Dvořák nebyl zdaleka jediným umělcem, který na toto výjimečné místo jezdil? V areálu památníku delší dobu pobýval také básník Josef Václav Sládek a na návštěvy sem přijížděli například skladatelé Suk a Fibich či literáti Zeyer, Jirásek a Stroupežnický.

– Dvořák na Vysoké započal, dokončil nebo cele vytvořil přinejmenším třicet velkých kompozic, z nichž mnohé patří k vůbec nejvýznamnějším v rámci celé skladatelovy tvorby? Jsou to například Čert a Káča, Jakobín, Humoresky, Symfonie č. 8 a v neposlední řadě Rusalka, se kterou je zdejší příroda už navždy spjata. V lese za zámečkem se skutečně nachází jezírko, kam údajně chodil Dvořák na procházky a kde čerpal inspiraci pro hudbu své nejslavnější opery. Po Dvořákově smrti bylo jezírko nazváno Rusalčiným. A skladatelův letní dům dostal jméno Vila Rusalka.

– na Vysokou odjížděl Dvořák zpravidla v květnu a do svého pražského bytu se vracel až v září či říjnu? Kromě léta 1893, které strávil v americkém Spillville, nevynechal jediné léto.

– existuje řada Dvořákovských mýtů? Legenda je prý i to, že k charakteristickému „hopsavému“ rytmu Humoresky ho inspirovala jízda vlakem. Tento rytmus ale používal Dvořák už dříve a opakovaně. Nebo že se na přání otce učil, nebo dokonce vyučil řezníkem? Ve třicátých letech dvacátého století se objevil Dvořákův výuční list. Zjevně šlo o podvrh, který měl posilovat příběh o skladatelově lidovém původu a založení. Je sice pravda, že se Dvořák narodil v místnosti mezi výčepem a tanečním sálem. Jeho otec František, který byl poměrně úspěšným podnikatelem v řeznictví a pohostinství, ho však dlouhodobě podporoval ve studiu hudby. Jako houslista a hráč na citeru byl Dvořákovi dokonce prvním hudebním průvodcem a učitelem.

Foto: Wikipedie, Fb památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky