KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Filharmonická setkání Clemense Hellsberga

„Je zajímavé, jak emeritní předseda Vídeňských filharmoniků Clemens Hellsberg prostřednictvím odborných textů akcentuje humanistickou linii.“ „Přínosné jsou jeho eseje s ohlédnutím do rakouské hudební historie.“  „Jeho retrospektivy jsou analytické s historickým kontextem a výrazně také ovlivněné osobními, kolegiálními či institucionálními vztahy.“ Emeritní předseda Vídeňských filharmoniků Clemens Hellsberg, který je členem umělecké rady Mezinárodního…

Číst dál…

Až na konec světa (8)
Skladatel z Hanáckého Jeruzaléma.
Prostějovský rodák Ignaz Brüll

„Narodil se do dobře situované obchodnické rodiny, která milovala a ve volném čase amatérsky provozovala klasickou hudbu.“ „Jeho opera Zlatý křížek slavila při své berlínské premiéře v prosinci 1875 triumf; hned následujícího roku ji uvedlo Stavovské divadlo v němčině a Prozatímní divadlo česky.“ „Brüll nedosáhl tak nadčasové proslulosti, aby se o něm dnes vědělo; přesto…

Číst dál…

Až na konec světa (3)
Neznámý bratranec známého spisovatele.
Dirigent, klavírista a hudební pedagog Fritz Zweig

„Olomoucký rodák sice svůj život rovněž zasvětil umění, ale namísto literatury se věnoval hudbě; jeho působivá kariéra v Evropě i zámoří stojí za prozkoumání.“ „Fritz Zweig v Berlíně na sklonku dvacátých a počátkem třicátých let prožíval úspěšné, ale především podnětné období v Krollově opeře.“ „Navzdory komunikačním potížím ve stáří pilně vyučoval. Jeho nejvýznamnějším žákem se…

Číst dál…

Klasika v souvislostech (25)
Gustav Mahler mezi Vídní a Alpami, mezi současností a budoucností

„Se svou první symfonií to neměl Mahler lehké. Nebyl si zprvu jistý, co vlastně napsal.“ „Svým novátorstvím a jedinečností ideových záměrů i svou trpitelskou rozpolceností, ironií a bolestnými grimasami směřuje jeho hudba již plně k dvacátému století.“ „Je jasné, že by byl někým jiným, kdyby se nenarodil na Vysočině…“ Někdy se o něm hovoří jako…

Číst dál…