KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Za silným mužem hledej silnou ženu. Ostravská konzervatoř připomene Marii Baťovou english

Rok české hudby nabízí spoustu hudebních výročí. Lidová konzervatoř a múzická škola Ostrava si však všímá i těch mimohudebních. Na úterý 5. března připravila komponovaný pořad, který připomene životní příběh Marie Baťové, manželky úspěšného zlínského podnikatele Tomáše Bati, od jejíhož úmrtí uplynulo 27. února sedmdesát let. Jeho součástí bude i uvedení skladeb Jana Kubelíka či letošního jubilanta Jaroslava Křičky, které měla Baťová v oblibě.

Marie Baťová (1893–1954) byla osobností s výrazným vlivem na kulturní a společenský život Zlínska za První republiky a průmyslníkovi Tomášovi Baťovi byla rovnocennou partnerkou nejen v soukromí, ale i v jeho podnikání. Marie Baťová, rozená Menčíková, se narodila do mimořádně vlivné a vzdělané vídeňské rodiny významného českého literárního vědce Ferdinanda Menčíka, dlouholetého kustoda císařské dvorní knihovny. Díky tomu získala na svou dobu pro ženu mimořádné vzdělání, byla sečtělá, orientovala se nejen v literatuře, ale také v umění nebo zeměpise, ovládala několik světových jazyků.

S Tomášem Baťou se seznámila na českém krajanském plese a sňatek uzavřeli ve Vídni 15. dubna 1912. V manželově firmě sice neměla oficiální postavení, ale přesto se aktivně zapojila a stála za příkladnými sociálními programy pro zaměstnance a starala se o společenské dění v podniku. Vybudovat si dokázala i zázemí pro svou vlastní dobročinnou práci. Po tragické smrti manžela se Marie stala součástí složitého dědického řízení, které se vleklo mnoho let. Další rána přišla po německé okupaci. Po celou dobu války však Marie Baťová statečně zůstala doma nejen proto, aby spolu s dalšími akcionáři udržela manželovu firmu v českých rukou, ale také statečně pomáhala pronásledovaným a českému odboji a na počátku roku 1945 dokonce ukrývala ve Zlíně partyzány. Poválečná perzekuce ji vyhnala z Čech, kam už se do své smrti nevrátila. Zajímavosti ze života Marie Baťové budou na ostravském koncertu předmětem přednášky, která jej doprovodí.

Komorní smyčce Lidové konzervatoře uvedou skladby Jana KubelíkaJaroslava Křičky, s nimiž se Marie Baťová přátelila a jejichž hudbu měla ráda. Hudebně-osvětový pořad se uskuteční od pěti hodin večer v koncertním sále Lidové konzervatoře. Součástí večera bude beseda s vedením Nadace Tomáše Bati.

Foto: SOkA Zlín

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky