KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

IDU mapuje možnosti uplatnění umělců v oboru klasické hudby english

Institut umění, Divadelní ústav vydává publikaci autorek Lenky Dohnalové a Lucie Pešl Šilerové, která analyzuje trh práce v oblasti klasické hudby a uplatnitelnost na něm. Studie shrnuje a vysvětluje zdroje různorodých informací u nás i v zahraničí a obsahuje i vlastní průzkum dokumentující trh práce ve jmenovaném segmentu. Publikaci si můžete zdarma stáhnou zde.

Publikace Uplatnitelnost umělců na trhu práce v oboru klasické hudby v kontextu EU přináší shrnutí různorodých informačních zdrojů a zabývá se jejich charakterem i kvalitou. Vysvětluje je. Ve vlastním průzkumu v ČR dokumentuje kapacitu pracovních míst, soulad nabídky a poptávky (kvantitativní i kvalitativní). „Jedná se z hlediska celkové ekonomiky České republiky sice o poměrně malou část trhu, ale z hlediska sledovaného oboru jde pravděpodobně o první takto podrobnou a široce dokumentovanou studii, která přináší nejen pečlivě sebraný souhrn existujících statistik a dat (velmi pečlivá heuristika informačních zdrojů) z ČR, ale i z prostředí EU a zahraničí. Má proto svůj velký význam! Nejen teoretický, ale i praktický,“ pojmenovává důležitost zkoumaného profesor Jiří Štilec.

Studie doplňuje výzkum o část strukturovaných pramenných rozhovorů. Ty dokreslují celistvý obraz situace dnešního hudebního umělce v oboru klasické hudby, který nejčastěji pracuje v portfoliové kariéře nejméně dvou činností – obvykle umělecké a pedagogické. Výzkum potvrdil, jak je síť Základních uměleckých škol důležitá, coby reálná záchytná síť pracovních příležitostí zejména pro absolventy hudby a uměleckých škol. „Už jako pedagogové nyní cítíme, že většina studentů a budoucích absolventů směřuje k oné tak často zmiňované portfoliové kariéře a v praxi dokonce vidíme případy, že i profesionální instituce jako jsou některé orchestry, přímo počítají s tím, že jejich zaměstnanci například nechtějí pracovat odpoledne, protože se jaksi automaticky počítá s tím, že většina z nich odpoledne vyučuje na ZUŠ,“ komentuje situaci profesor Štilec.

Publikace vychází v rámci institucionální podpory výzkumu IDU Ministerstvem kultury. Vznik studie je motivován nejen návazností na předchozí výzkum Institutu umění, ale i prohlubující se praktickou potřebou věnovat se tématu více do hloubky z důvodu aktuálního stavu společnosti.

Foto: Samuel Sianipar

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky