KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Jindřich Petráš: S odstupem času nás tato zkušenost posílí english

„Vytvořili jsme intenzivní harmonogram umožňující realizaci všech absolventských vystoupení bezprostředně po otevření vysokých škol.“

„Také předpokládáme, že přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia proběhnou v řádném, červnovém termínu.“

„Těším se, že si opět zajdu na koncert a samozřejmě na osobní setkání se svými studenty.“

V České republice jsou kvůli prevenci proti šíření koronaviru od středy 11. března uzavřeny všechny školy. Jak se uzavření škol dotýká JAMU, konkrétně Hudební fakulty a jejích studentů? Jak probíhá online výuka? Jak se studenti připravují na své absolventské koncerty? Na otázky odpovídal prof. Jindřich Petráš, děkan Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Pravděpodobně v těchto dnech řešíte, pane děkane, spoustu problémů, se kterými jste se možná ještě nesetkal. Mezi Vašimi studenty jsou také letošní absolventi, měly by proběhnout přijímací zkoušky do magisterského studia. Co Vás aktuálně zaměstnává nejvíce?

Současná situace vyvolaná nouzovým stavem je skutečně zcela mimořádná a klade před celé vedení fakulty, pedagogy i studenty řadu ne zrovna jednoduchých úkolů. S čistým svědomím ale mohu říct, že se je, samozřejmě v rámci nezbytného kompromisu, daří řešit. Jsem také přesvědčen, že s odstupem času nás tato zkušenost určitě posílí. Aktuálně tedy řešíme na schůzích kolegií děkana i rektora, které probíhají online, zabezpečení provozu školy. Vytvořili jsme mimořádná opatření pro ukončení letního semestru, která budou realizována po otevření škol, stejně jako další provozní věci dotýkající se nejen studia, ale i řady dalších činností fakulty. Některé záležitosti bylo zapotřebí zabezpečit zcela neodkladně, proto jsme ihned s kolegyněmi a kolegy z vedení fakulty i vedení JAMU vytvořili virtuální pracovní prostředí, ve kterém jsme neustále v kontaktu.

Návrat do školy bude asi dost velký nápor na logistiku pedagogů i vedení. Navíc v tuto chvíli vlastně ani není jisté, kdy se školy opět otevřou. Jaké jsou aktuální plány a jaký režim plánujete po návratu do školy?

Právě tyto problémy by měla řešit již zmíněná mimořádná opatření pro ukončení letního semestru, se kterými jsme již naši akademickou obec seznámili a která jsou samozřejmě závislá na termínu otevření škol. Jsou postavená tak, aby studenti mohli včas ukončit současný semestr, respektive posluchači absolventských ročníků i celé své studium. Teoretické předměty by měly být uzavírány distanční formou. Co se týká absolventských koncertů – vzhledem k tomu, že právě v době letního semestru probíhá těchto koncertů nejvíce, a uzavření škol spolu se zrušením všech hromadných kulturních akcí proto zasáhlo právě tuto činnost nejcitelněji, vytvořili jsme intenzivní harmonogram umožňující realizaci všech absolventských vystoupení bezprostředně po otevření vysokých škol.

Takže se může stát, že v jednom dni bude například více absolventských koncertů?

Ano, počítáme s tím, že v jednom dni bude více absolventských koncertů. A stejně tak budou, co nejdříve to bude možné, uskutečněny závěrečné zkoušky z hlavních oborů a samozřejmě i státní závěrečné zkoušky. Také předpokládáme, že přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia proběhnou v řádném, červnovém termínu. Plán je závislý na termínu otevření škol předběžně ve druhé polovině května. Pokud by tento termín platil, stihli bychom včas ukončit letní semestr.

Ovlivní současná situace příští akademický rok?

Pokud budou školy otevřeny v termínu do konce května a stihli bychom akademický rok ukončit podle plánu, nebyly by studijní plány současnou situací ovlivněny a akademický rok 2020/2021 by tak začal normálním způsobem. Vše ale opět záleží na onom termínu otevření škol. Samozřejmě již nyní je takřka jisté, že ne všechny aktivity bude možné plně realizovat. Mám tím na mysli zejména workshopy zahraničních pedagogů, kterých naše fakulta hostí každý rok okolo šedesáti. Výuku hostujících pedagogů, kteří měli nyní navštívit fakultu, jsme zatím přesunuli na podzim, do zimního semestru příštího akademického roku. Vše závisí na tom, jak bude probíhat otevírání státních hranic. Tato velká neznámá se tak přenáší i na působení našich zahraničních kolegů v Brně. Jsme ale samozřejmě připraveni danou situaci podle aktuálních okolností operativně řešit.

Kromě těchto činností se věnujete svým vlastním studentům. Jak probíhá Vaše výuka nyní, v mimořádné situaci?

Co se týká mé výuky, jsem stále ve spojení se studenty a vyučuji jako všichni naši pedagogové online. Připravujeme se s absolventy na absolventské koncerty, dopracováváme kvalifikační práce a připravujeme se na přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia. S dalšími studenty se pak připravujeme na semestrální zkoušky a také na konkurzy do orchestrů, které byly vypsány, jen jsou v tuto chvíli vzhledem k nastalé situaci odloženy na pozdější termín.

Jako pedagog lesního rohu působíte nejen na Hudební fakultě JAMU, ale zároveň i na Konzervatoři Brno. Liší se přístup studentů k výuce na střední a vysoké škole obecně?

Co se týká přístupu studentů obecně, je samozřejmé, že na vysoké škole musí studenti pracovat více samostatně. Je to dáno jiným typem školy, věkem a hráčskými zkušenostmi. Na obou stupních studia však musí stejně individuálně pracovat a pečlivě se připravovat do hodin. Stejné by to mělo být i nyní, kdy v současné situaci naše výuka probíhá mimořádně pouze online. Jsem velice mile překvapen pozitivními reakcemi studentů fakulty i konzervatoře, jejich přístupem ke cvičení, snahou udržet se v co nejlepší nátiskové kondici a stejně tak i snahou podávat i v online hodinách ty nejlepší výkony.

Když nyní učíte online, našel byste na online výuce nějaká pozitiva? Ostatně spousta zahraničních pedagogů takto běžně své žáky „na dálku“ učí.

Vím, že hodně zahraničních pedagogů takto učí své žáky, a je skvělé, že tyto technologie existují a umožňují nám i v nouzovém stavu být v kontaktu. Zároveň to ale bude vždy jen náhradní způsob výuky. Kontaktní výuku v naší individuální pedagogické práci by to určitě dlouhodobě nahradit nemohlo. Pevně však věřím, že mnohé způsoby výuky budeme moci v budoucnu využít i jako určité progresivní inovace naší činnosti, a nikoliv jako krizové řešení vynucené nouzovým stavem.

Máte vůbec čas na aktivní odpočinek? Jak trávíte nyní, ať už jakkoli omezeně, svůj volný čas?

Musím říct, že nastalá situace mě naplno zaměstnává a na aktivní odpočinek mnoho času nemám. Pokud se volný čas najde, trávím jej se svou rodinou.

A na co se nejvíc těšíte, až se situace rozvolní, školy se otevřou a vše se vrátí do obvyklých kolejí?

Věřím, že nynější situace brzy pomine a vrátíme se zase k normálnímu životu. Těším se, že si opět zajdu na koncert nebo jinou společenskou akci a samozřejmě na osobní setkání se svými studenty.

——————————–

Prof. Jindřich Petráš vystudoval hru na lesní roh na brněnské konzervatoři a JAMU ve třídě profesora Františka Šolce. Působil jako sólohornista Státní filharmonie Brno a České filharmonie. Je vítězem mezinárodních soutěží v Mnichově, Markneukirchen, Ženevě a Praze. Od roku 1996 vyučuje na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde nyní vykonává funkci děkana Hudební fakulty. Zároveň se věnuje mladým hráčům na lesní roh na brněnské konzervatoři. Je zván do porot mezinárodních soutěží, je předsedou společnosti Hornforum – České hornové společnosti Jana Václava Sticha-Punta a předsedou Asociace mezinárodní interpretační soutěže žesťových nástrojů. V roce 2007 mu byl udělen nejvyšší akademický titul profesora.

Foto: archiv JAMU Brno, Wikipedia (Kirk – licence: CC BY-SA 3.0)

Tereza Kramplová

Tereza Kramplová

Hudební manažerka

Pochází z klavírnické a divadelní rodiny. Díky rodinné manufaktuře KLIMA Piano, kterou založil její dědeček Milan Klíma, měla možnost aktivně reprezentovat pianina a klavíry špičkové kvality na veletrzích v Evropě i Americe. Po libereckém gymnáziu vystudovala klavír na Pražské konzervatoři a obor hudební management na Akademii múzických umění v Praze. Klasické hudbě se věnuje celý život, už od studií působí v nejužším týmu festivalu EuroArt Praha, kde mimo jiné v rámci agentury EuroArt rozjížděla kariéru Ivo Kahánkovi, Tomášovi Jamníkovi nebo Zemlinského kvartetu. Osm let působila na pozici manažerky Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, v současnosti je výkonnou ředitelkou festivalu Za poklady Broumovska a manažerkou projektů Broumovská klávesa a Letní hornové kurzy Broumov.Příspěvky od Tereza KramplováVíce z této rubriky