KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Ministerstvo navrhuje zákon o veřejné instituci v kultuře english

Do meziresortního připomínkového řízení se dostal návrh zákona o veřejných kulturních institucích. Předložilo ho ministerstvo kultury, které si od něj slibuje rozšíření možností víceletého plánování a vícezdrojového financování, tedy větší autonomii a zároveň stabilitu subjektů, které jsou doposud příspěvkovými organizacemi. Návrh definuje nový typ právnické osoby pro oblast poskytování veřejných kulturních služeb, který bere v úvahu jejich specifika a odpovídá současným potřebám a nárokům. Zákon by také umožnil spoluzakládání takových institucí obcemi a kraji nebo spolufinancování ze strany státu, případně územních samosprávných celků. Zákon o veřejné instituci v kultuře se u nás řeší už téměř dvacet let a přesto, že už jej několik vlád v minulosti slibovalo, nebyl dosud nikdy legislativně připraven, uvedl na sociálních sítích ministr kultury Martin Baxa. Vícezdrojové financování podle něj prospěje zejména kulturním institucím v regionech. Organizacím s novou právní formou by zákon umožnil zapojení odborné veřejnosti přímo do jejich činnosti a řízení a měl by přinést předvídatelnost a efektivitu v hospodaření. Transformace příspěvkových organizací na veřejné kulturní instituci má být ze strany zřizovatelů dobrovolná. Potřeba zákona je ukotvena v Programovém prohlášení současné vlády, které bude návrh zákona předložen v polovině letošního roku. Ministr počítá s tím, že by zákon nabyl účinnosti k 1. červenci 2024.

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky