KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Pohledem Ivo Kahánka (2): Jak se žije pedagogům
Rozhovory s kandidáty do Akademického senátu HAMU english

„Elita studentů má mít optimální studijní podmínky a zázemí, pedagogové potom plné ocenění v rámci odměny za svoji práci. A i tady je nutná diferencovanost.“

„Každá katedra by měla obhájit přítomnost vynikajícího emeritního pedagoga, ale ruku v ruce s tím dát i šanci mladší generaci.“

„Více prostoru pro diskuse a vzájemné sdílení metodiky výuky a dalších profesních přístupů mezi pedagogy…“

V rámci seriálu minirozhovorů s kandidáty do Akademického senátu Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění se dnes dostáváme k dalšímu důležitému tématu: Jak se žije pedagogům na HAMU. Učitelé jsou rodinným stříbrem každé školy a nejinak je tomu i zde. Vysoký kredit jim ostatně přiznávají i studenti, což jasně vyplynulo také z anonymních dotazníků v rámci vnitřního hodnocení školy. Mé pozvání laskavě přijali MgA. Eliška Vavříková Ph.D. z Katedry nonverbálního divadla, prof. MgA. Jiří Hlaváč, pedagog Katedry dechových nástrojů a bývalý děkan HAMU, a MgA. Miroslav Sekera, vedoucí Oddělení klavírní spolupráce.

1. Nedostatečná výše platu pedagogů HAMU je dlouhodobé téma, které nemá jednoduché řešení. Přesto, jaká opatření byste podporovali v zájmu postupného zlepšování mzdového ohodnocení?

Eliška Vavříková

Podporovala bych taková opatření, která škole přinesou větší přísun financí než škrtání jiných položek v rozpočtu školy. Podporovala bych vyjednávání s Ministerstvem školství o navýšení dotace na jednoho studenta a též vyjednávání o rozdělování financí mezi fakultami.

Jiří Hlaváč

Jako děkan jsem tuto problematiku řešil v letech 2000 až 2006. Jde o disproporci danou samotnou povahou studia. Jeho individuální forma zamezuje navyšování počtu studentů na úkor kvality, protože jsme – a chceme být i v budoucnu – školou výběrovou. Nicméně náklady na přípravu jednoho studenta jsou zde podstatně vyšší než v případě univerzit, v nichž se počty studentů pohybují v tisícovkách. Řešení je dvojí, a to jak v maximální efektivitě a hospodárnosti provozu, tak i v reprezentativní a nezpochybnitelné úrovni absolventů. Už před dvaceti roky jsem mluvil o vzoru v někdejší Mistrovské škole pražské konzervatoře. Moc jsme si z toho ovšem nevzali a nákladovost školy se opakovaně řešila úsporností ve mzdové politice, dokonce se zvláštní argumentací, že si pedagogové vydělávají koncertní činností jinde. Jen se přitom zapomnělo dodat, že právě touto činností dodávali škole a platí to i dnes, velké mezinárodní renomé a prestiž. Elita studentů má mít optimální studijní podmínky a zázemí, pedagogové potom plné ocenění v rámci odměny za svoji práci. A i tady je nutná diferencovanost. Mzdové ocenění musí nastavit kvalita práce, nikoli výše pedagogického úvazku, či počet odučených let. Otázka zní jak.

Miroslav Sekera

HAMU je elitní umělecká škola a měla by své vynikající pedagogy dokázat udržet a zabránit tak štěpení jejich energie na jiných školách. Těžko však hledám recept jakým způsobem zlepšit platové ohodnocení.

2. Poskytuje škola svým pedagogům dostatečné zázemí a podporu, případně kde byste hledali prostor pro zlepšení?

Eliška Vavříková

Pandemická situace ukázala, že škola je schopná zajistit dostatečnou podporu i zázemí. Přesto bych uvítala více prostoru pro diskuse a vzájemné sdílení metodiky výuky a dalších profesních přístupů mezi pedagogy formou seminářů a podobně. Doposud probíhají tyto aktivity nad rámec pracovních povinností a je velmi složité pro ně najít čas.

Jiří Hlaváč

I toto je velké téma. Opakovaně jsem od zahraničních rektorů a děkanů vyslechl větu „My tak krásné prostředí nemáme“. A šlo o návštěvy z Vídně, Paříže, Berlína… Z hlediska prostředí jsme v absolutní špičce, s dodatkem, zda si toho sami dostatečně vážíme. Já o tom pochybuji, viz otlučené mnohé dveře, zničené notové pulty a mnoho jiných defektů v celém objektu. Provozní náklady ovšem, a řadím zde topení, elektřinu, vodu, pojištění, úklid a údržbu, stojí velké peníze a stačilo by jen vice šetrnosti, všímavosti, ohleduplnosti a kulturnosti. A potom je zde druhá strana téže mince. Lepší technologická vybavenost v podobě nahrávací audiovizuální techniky, soustavné doplňování vybavenosti knihovny o nové knihy, učebnice, nahrávky a podobně, které zahraniční univerzity běžně používají a využívají v rámci svých vzdělávacích programů. Stejně tak zmiňuji doplňování sbírky nástrojů a jejich příslušenství. Je toho hodně a manko narůstá. Ale začněme u sebe tím, že škola nebude vydávat finanční prostředky zbytečně.

Miroslav Sekera

Myslím, že během uplynulého roku HAMU prokázala dostatečné zázemí a podporu všem svým pedagogům, včetně pedagogům v externím pověření. Za tyto kolegy z mého Oddělení klavírní spolupráce škole velmi děkuji.

3. Podporovali byste častější využívání titulu emeritní pedagog HAMU a spolupráci s těmito lidmi, kteří na škole strávili většinu svého života?

Eliška Vavříková

Výjimeční pedagogové by titul emeritní pedagog HAMU měli určitě získat, avšak za jasně určených podmínek a pravidel. Neodvozovala bych titul podle počtu let, které pedagog na škole strávil, ale podle kvalit, které přinesl a může nadále přinášet.

Jiří Hlaváč

To, že někde strávím velkou část života, ještě není doporučením a uměleckou vizitkou. Díky zmíněné funkci mám označení emeritní děkan, ale nevzpomínám si, kdy mě někdo oslovil přímým dotazem, co si o dané problematice myslím. Spíš to stojí na modelu, když neneseš odpovědnost, tak do toho už nemluv. A to je škoda. Sám jsem opakovaně a rád diskutoval s jedním z mých předchůdců ve funkci, kterým byl vynikající a vysoce respektovaný violoncellista profesor Josef Chuchro. Měl velké umělecké i lidské zkušenosti a diskuse s ním byla vždy smysluplná a pro mne přínosná. Každý, kdo dal škole do vínku své mistrovství, znalosti a zkušenosti, je – bez ohledu na věk – jedinečnou posilou kdykoli a kdekoli. Takže ano, využívejme moudrosti jiných a zmoudříme tím i my. Otázkou je, jak s ní naložíme a budeme hospodařit v každodenní praxi.

Miroslav Sekera

Vzpomínám si na výrok docenta Miroslava Langera, který svou krásnou francouzštinou pronesl přísloví (v překladu) „ Kdyby mládí vědělo a stáří mohlo“… Každá katedra by měla obhájit přítomnost vynikajícího emeritního pedagoga, ale ruku v ruce s tím dát i šanci mladší generaci.

4. Jak hodnotíte aktuální fungování provozu fakulty a autonomii jednotlivých kateder a studijních oborů? Vidíte potenciální prostor pro změny?

Eliška Vavříková

Kromě katedry tance jsem neměla možnost se s jinými katedrami blíže poznat. Možná proto bych uvítala více možností ve sdílení výsledků jednotlivých kateder a neformálním potkávání se. Pak budu moci tuto otázku zodpovědět.

Jiří Hlaváč

Před časem jsem do jednoho rozhovoru vložil své přesvědčení, že interpretace stojí de facto na principu vkladu intelektu a vlastní citové licence do všeho, co předvádím na pódiu nebo v nahrávacím studiu. Má to svoji originalitu, ale ta mne neopravňuje k tomu, abych okolní svět negoval, nevnímal a nebral vážně. Naopak, je to filtr pro mé další a odpovědné úvahy. Kumšt je dialogem a v něm uspěje jen ten, kdo má co říci a komu říci. Zeptejte se studentů jednotlivých kateder a studijních oborů, kdo vyučuje na jiných katedrách a co zajímavého se tam odehrává. Povětšinou řeknou, že nevědí. A jsou-li pravdiví, tak dodají, že je to ani nezajímá, protože se jich to netýká. Co dodat? Snad jen, že je to velká škoda. Pro ně a v součtu i pro ostatní. I géniové Pařížské šestky to věděli.

Miroslav Sekera

V současné pandemické době beru mnohem intenzivněji přítomnost na škole jako oázu klidu a pohody. Mnoho let se zabývám koncertním melodramem. Umím si představit užší spolupráci našich studentů a studentů DAMU v rámci studijního oboru, kde by se seznámili s krásami českého a světového melodramu.

5. Jaký zajímavý projekt se studenty v dohledné době plánujete, nebo jaké projekty Vás na HAMU zaujaly?

Eliška Vavříková

Se studenty třetího ročníku Katedry nonverbálního divadla připravuji autorské představení, které bude mít premiéru letos v červnu na festivalu Léto pod plzeňským nebem a pak následně v Praze. Na představení budeme spolupracovat s profesionálním týmem a moc se těším na výsledek.

Jiří Hlaváč

Rád bych, i v součinnosti s Nadací Bohuslava Martinů, pokračoval v prezentaci studentů v rámci interpretační soutěže. Letos uspěli naši hráči na trubku, flétnu i cembalo a všichni budou představení v prosinci tohoto roku na koncertu laureátů v rámci festivalu Dny Bohuslava Martinů 2021. Tento rok byl kvůli vládním restrikcím hodně skoupý na možnosti pódiové, nebo mediální prezentace. A přesto „Koncert proti totalitě“ naplnil mé představy o naší účasti. Měl uměleckou, společenskou i občanskou úroveň a byl ukázkou vyspělosti školy.

Miroslav Sekera

Se studenty pravidelně připravuji hudební projekty, bohužel jak loňský, tak i letošní rok není jejich ročníkovým výstupům nakloněn. Jsem však rád, že absolventské koncerty proběhnou.

Foto: AMU a archiv autora, Daniel Havel

Ivo Kahánek

Klavírista, pedagog

Jako interpret nevšední emocionální síly a hloubky si Ivo Kahánek získal pověst jednoho z nejpůsobivějších umělců své generace a je mnohými považován za nejlepšího současného českého pianistu. Svůj dar okamžitě navázat citovou vazbu s publikem dokáže náležitě zužitkovat ve skladbách od baroka po modernu, s těžištěm v romantickém repertoáru. V cizině je rovněž pokládán za specialistu na interpretaci české hudby. Ivo Kahánek je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě ve třídě Mgr. Marty Toaderové a Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského. Má za sebou také studijní stáž na prestižní londýnské Guildhall School of Music and Drama u Ronana O´Hory a mistrovské kurzy pod vedením Karl-Heinze Kämmerlinga, Christiana Zachariase, Alicie de Larrocha, Imogen Cooper, Petera Frankla a dalších osobností. Vyučuje na AMU.Příspěvky od Ivo KahánekVíce z této rubriky