KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Svatojánský varhanní cyklus. Bach v dialogu s českou hudbou english

Česká varhanice Linda Sítková založila před čtyřmi lety cyklus varhanních koncertů, který se odehrává v pražském dientzenhoferovském kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce ve druhém pražském obvodu. Letošní čtvrtý ročník se dotýká Roku české hudby, neopomíjí však ani tradiční linku zaměřenou na Bachovy kompozice a ve snaze o popularizaci varhanní hudby dbá na repertoárovou pestrost uváděním skladeb z různých epoch.

Linda Sítková

Dramaturgie koncertního cyklu je utvářena s ohledem na dispozice univerzálního nástroje, který se v pražském svatojánském kostele nachází. Pořadatelé i letos budou pokračovat v představování Bachových velkých preludií a fug, toccat, koncertantních skladeb, triových sonát a chorálových předeher. K těm přidruží rozmanitou řadu českých opusů. Koncerty, které organizuje spolek Bach-Collegium Praha se sbormistrem Jiřím Mátlem, obohacuje videoprojekce obrazu interpretů z kůru s cílem zatraktivnit zážitek pro návštěvníky.

Bach-Collegium Praha

Cyklus ve středu 15. května od sedmé hodiny večerní, na svátek sv. Jana Nepomuckého, zahájí pouť a koncert. V podání Žesťového kvintetu hudby hradní stráže a policie ČR za doprovodu Lindy Sítkové zazní Bachovo Concerto G dur, Kličkův VyšehradBossiho Téma a variace. V červnovém programu cyklu se představí pořádající komorní sbor a orchestr Bach-Collegium Praha pod taktovkou Jiřího Mátla s Missou solemnis in D s podtitulem Vyšehradská Františka Xavera Brixiho. O prázdninách cyklus připomene expresivní Kabeláčovu Fantasii d moll a Bachovo Preludium a fugu a moll. Sítková doprovodí violoncellistu Pavla Vernera.

Po prázdninové přestávce bude letošní Svatojánský varhanní cyklus pokračovat ojedinělým projektem, který v sobě spojuje dílo Petra Ebena, duchovní texty a pohybově taneční ztvárnění při provedení skladatelova varhanního cyklu Job. Varhanice Sítková doprovodí Jiřího LösslaRadanu Kodetovou, jež se postarají o recitaci a tanec. Vedle Ebenova Joba umělci uvedou Bachovu chorální předehru Aus tiefer Not. Na pátém koncertu cyklu zazní Smetanovy Večerní písně se sólistou Ondřejem Holubem, které Linda Sítková doplní o závažné Bachovo Preludium a fugu Es dur. V listopadu bude hostem cyklu trombonista Jan Triebenekl, svatováclavský program se vrátí k Petru Ebenovi, z jehož odkazu umělci uvedou Dvě invokace na svatováclavský chorál pro trombón a varhany, dále zazní Kličkova Fantasie na svatováclavský chorál a Bachova Toccata concertata E dur. Závěrečný koncert nabídne především adventní repertoár v podání sopranistky Evy Benett, mimo jiné árii Quia respexitMagnificat. Varhanní sonáta pak připomene českého skladatele a pedagoga Pražské konzervatoře Otta Alberta Tichého.

Foto: z archivu Lindy Sítkové a Bach-Collegia Praha

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlus



Příspěvky redakce



Více z této rubriky