KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Základní umělecká škola Opava přijímá přihlášky ke studiu english

Základní umělecká škola Opava přijímá přihlášky. Instituce připravila pro zájemce o studium online formulář na svých stránkách, poté je kontaktuje a domluví se s nimi na dalším postupu. V pololetí se uvolnila místa především na tanečním a výtvarném oboru. Náš portál bude průběžně informovat i dalších náborových akcích ZUŠek v České republice.

Jak ZUŠ Opava informuje, talentové zkoušky do nového školního roku 2021/2022 budou vyhlášeny v květnu, nyní je doplňován aktuálně probíhající ročník. První pololetí školního roku proběhlo z větší části online, přesto se výuka na ZUŠ nezastavila. Přechod na distanční vzdělávání s sebou nese řadu omezení a překážek, ale díky odhodlanosti učitelů, zapálenosti žáků a zapojení rodičů je možné je zvládat a překonávat.

„Od začátku distančního vzdělávání hledáme cesty, jak se nejlépe napojit na žáky za obrazovkou. Někdy to prostě nejde a nemusí to být jen technickými problémy. O to víc nás těší a motivují žáci, kteří se online výuky zúčastňují,“ říká ředitel školy Lukáš Poledna s tím, že kontinuita výuky je pro školu nesmírně důležitá. Docházka do ZUŠ není stejná jako u zájmových kroužků. Základní umělecké vzdělávání v České republice je naprosto unikátní a je svázané pravidly, aby byla zajištěna vysoká úroveň výuky. Na rozdíl od kroužků ZUŠ musí poskytovat distanční výuku, nemůže nahrazovat hodiny, které proběhly online, a nemůže měnit nebo odpouštět výši úplaty za vzdělávání na základě soucítění s rodiči, ale musí dodržovat zákony a pravidla stejná pro všechny ZUŠ v republice. Díky úplatě za vzdělávání je možné udržovat vysokou úroveň školy po technické a materiální stránce. Úplata slouží k hrazení provozních nákladů (energie, desinfekční prostředky a jiné), k zajištění oprav budov, k nákupu a opravám nástrojů a vybavení, k zajištění kvalitní výuky nebo k investicím do IT vybavení, bez kterého by se distanční výuka neobešla.

„Díky krátkému nadechnutí v prosinci jsme si připomněli, jak skvělá atmosféra panuje ve škole, jak důležitá je pro nás osobní přítomnost a že i pár prezenčních hodin může posunout dovednosti našich žáků mílovými kroky vpřed. Věříme, že takové hodiny budou přicházet a že hodiny online pomáhají udržovat zmiňovanou kontinuitu výuky,“ dodává ředitel Poledna.

Vzhledem k aktuální koronavirové situaci nové i stávající žáky zatím čeká pokračování distanční výuky. „Především učitelé výtvarného oboru už ale plánují, až to protiepidemická opatření dovolí, různé aktivity navíc, např. workshopy, plenéry nebo soustředění, kterými chtějí žákům vynahradit měsíce online,“ s pozitivním výhledem do budoucna informuje škola.

Foto: Fb ZUŠ Opava

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky