KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Jan K. Čeliš

Jan K. Čeliš

Nezávislý intelektuál

Vystudoval bohemistiku a germanistiku na Filozofické fakultě UK v Praze, působil jako středoškolský učitel v Jičíně, Semilech a Drážďanech, zabýval či zabývá se širším spektrem oborů kultury. V oblasti výtvarného umění publikoval v odborných časopisech či jako autor textů katalogů u nás i v zahraničí, zúčastnil se několika konferencí zaměřených na kulturní krajinu a působí v oblasti regionální kultury, psané příspěvky publikuje také na svých stránkách. Hudbě se kromě jejího celoživotního neprofesionálního provozování v několika žánrech, tedy zvláště hudby vážné, rockové či lidové, věnoval v komentářích uměleckého dění. Pracoval jako editor, recenzent a fotograf v MHF České doteky hudby.

Články od Jan K. Čeliš