KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Autorský večer Pavla Trojana english

Kostel sv. Vavřince na pražské Malé Straně se stane 11. října dějištěm autorského večera Pavla Trojana st. Ve spolupráci s Českou flétnovou asociací se uskuteční mimo jiné tři světové premiéry pro flétnu sólovou i v komorních sestavách. Vstupné je dobrovolné.

V podání studentů uměleckých škol Anny Beskydové (flétna), Evy Beskydové (kytara) a Nikoly Řezníčkové (flétna), zazní autorovy nové kompozice z oblasti pedagogické literatury. Vítězové letošní flétnové soutěže České flétnové asociace Ondřej MacourekTereza Tomášková zahrají skladbu Hravá hudba pro flétnu a klavír, zkomponovanou pro tuto soutěž. Klavírního doprovodu vystoupení studentů a vítězů soutěže se ujmou Silvie Ježková, Veronika KijonkováMichal Macourek. Hosty večera budou flétnistka Kristina Vaculová a klavíristka Pavla Reiffersová, v jejichž interpretaci zazní mj. Trojanův virtuózní Vaudeville pro flétnu a klavír.

Pavel Trojan (*1956) v letech 1977–82 studoval na Pražské konzervatoři skladbu pod vedením Ilji Hurníka, v letech 1982–89 následovalo studium na pražské Hudební akademii múzických umění ve třídě Jiřího Pauera. Absolvoval Koncertem pro klavír a orchestr, sólový part interpretoval Tomáš Víšek. V roce 1998 skladatel dokončil rozsáhlou Missu solemnis pro sóla, sbor, varhany a orchestr, která je věnována Univerzitě Karlově. Tato duchovní vokálně-instrumentální kompozice zazněla v premiéře v roce 2008 na slavnostním koncertu v Dvořákově síni Rudolfina pořádaném ke 200. výročí založení Pražské konzervatoře a 660. výročí založení Karlovy Univerzity. Řada Trojanových skladeb je věnována akordeonu či souborům obsahujícím tento nástroj. Většina těchto skladeb vznikla na podnět Ladislava Horáka, předního českého akordeonisty a Trojanova kolegy na konzervatoři. Na objednávku Mozartiana Iuventus v roce 2000 vznikla skladba Cantabile a capriccio pro housle a klavír, která se stala repertoárovým číslem. O rok později představil Trojan v italském Trentu v premiéře svou skladbu pro orchestr Omaggio al Duomo di Trento (Pocta trentské katedrále).

V díle Pavla Trojana má významné zastoupení tvorba instruktivní a tvorba pro děti. Sem patří cykly pro mladé klavíristy Miniatury a Kontrasty nebo dětský sborový cyklus Střípky (1999) na slova Jiřího Žáčka (premiéra na Dnech soudobé hudby 2002). Nejrozsáhlejším počinem v této oblasti je ale dětská opera Bylo nás pět (libreto Marie Kronbergerová) na motivy Karla Poláčka. Ta byla uvedena v rámci festivalu Pražské jaro 2003 v koprodukci Pražské konzervatoře a Dětské opery Praha. Skladatel zasáhl i do žánru muzikálu. Na libreto Gustava Skály vytvořil (2016) původní český muzikál Závišův kříž na námět z české historie o „zakázané lásce“ rytíře Záviše z Falkenštejna a královny Kunhuty.

Trojanovy skladby vyšly na řadě CD a více než dvacet jeho děl je natočeno v Českém rozhlase. Součástí Trojanovy kompoziční činnosti je také scénická a filmová hudba (např. k filmu Nepočestná režiséra Jiřího Krejčíka). Je též autorem publikace Vybrané příklady z harmonie (2003). Skladatel je členem Společnosti českých skladatelů, byl dlouholetým předsedou sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost, je členem skladatelského sdružení Harmonie. Od roku 1986 je činný na Pražské konzervatoři, nejprve tam působil jako pedagog hudebně teoretických předmětů, od roku 1991 jako učitel skladby. Od roku 1992 zastával místo zástupce ředitele, od prosince 2004 do srpna 2018 byl ředitelem této školy. V současné době tam je pedagogem skladby.

Foto: archiv P. Trojana staršího, Pixabay

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky