KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Deváté Letní hornové kurzy v Broumově otevírají přihlášky english

Letní hornové kurzy Broumov právě v těchto dnech zahajují registraci. Již devátý ročník mezinárodních kurzů hry na lesní roh se koná od 30. července do 5. srpna v Broumovském klášteře. Zájemci se mohou přihlásit již nyní online, na úvodní straně webu www.letnihornovekurzy.cz. Pořadatelem je obecně prospěšná společnost Za poklady Broumovska.

Letní hornové kurzy Broumov se během osmi let svého trvání vyprofilovaly mezi největší akce svého druhu v Evropě. V roce 2022 přivítali pořadatelé více než osmdesát mladých hornistů. Kurzy se etablovaly mezi mladými hráči jako možnost poznávání různorodých hráčských kultur, setkávání s těmi nejlepšími pedagogy a s plným servisem v klášteře Broumov. Jsou zaměřené především na mladé studenty z konzervatoří a vysokých škol, připravujících se na profesionální kariéru. Doplněné však mohou být i studenty ZUŠ či zájemci z řad veřejnosti.

V rámci kurzů probíhají individuální i skupinové lekce, přednášky o způsobu hry na lesní roh, masterclassy nebo výstavy hudebních nástrojů domácích či zahraničních vystavovatelů. Součástí akce je šest koncertů a skupinové hornové halali.

Kurzy v posledních letech objednávají u soudobých skladatelů skupinová halali a generují a rozšiřují tak hornový repertoár. Jsem moc šťastná, že s námi bude letošní rok spolupracovat skvělý skladatel a dirigent Jan Kučera. Právě jeho nové Halali zazní v průběhu týdne několikrát, a to jak v broumovském klášteře, tak v kostele sv. Michaela ve Vernéřovicích,“ říká zakladatelka a umělecký garant kurzů, hornistka Zuzana Rzounková a představuje též lektory ze zahraničí. Pozvání tentokráte přijali dva významní zahraniční hornisté: Christian Lampert, který působí na univerzitách v Basileji a Bernu a je prezidentem mezinárodní soutěže v Markneukirchen, a dále pak italský hornista Luca Benucci, první hornista Maggio Musicale Fiorentino i umělecký ředitel Italian Brass Week a dalších institucí.

Lektory devátého ročníku Letních hornových kurzů budou sólohornistka Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK Zuzana Rzounková a pedagog JAMU v Brně, Christian Lampert, profesor hry na lesní roh na Music Academy Basel a Academy of Arts Bern ve Švýcarsku a prezident mezinárodní soutěže v Markneukirchen. Dále pak italský hornista Luca Bennuci, první hornista Maggio Musicale Fiorentino, profesor na Fiesole Music School Foundation, umělecký ředitel Italian Brass Week a Mediterraneo Horn Sound a prezident Italian Brass Network a Club del Corno, Jindřich Petráš, proděkan hudební fakulty JAMU v Brně a pedagog hry na lesní roh JAMU v Brně, Jan Vobořil, sólohornista České filharmonie a pedagog HAMU v Praze, Petr Hernych, pedagog Pražské konzervatoře a vedoucí skupiny lesních rohů v S. O. hl. m. Prahy FOK, Martin Sokol, první hornista téhož orchestru a Lenka Němcová, pedagožka ZUŠ Police nad Metují a Broumov. Klavírní doprovod zajistí Jana Goliášová, Mio SakamotoKamila Kolářová.

Foto: archiv kurzů

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky