KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

EuroArt Praha v úterý – Stamicovo kvarteto, Kateřina Soukalová Váchová a Karel Plocek english

Cyklus EuroArt Praha představí další z koncertů, a to v úterý 18. ledna od 19:30 hodin v Sále Martinů v Praze. Zaznějí tam téměř neznámý klarinetový kvintet českého klasicistního skladatele Josefa Fialy, méně hraný kvintet pro smyčce Františka Kramáře a jedno z nejkrásnějších děl hudebního romantismu pro klarinet, Brahmsův pozdní kvintet h moll, op. 115. Ke Stamicovu kvartetu se připojí klarinetistka Kateřina Soukalová Váchová a violista Karel Plocek.

Život českého skladatele Josefa Fialy ovlivnilo přátelství s rodinou Wolfganga Amadea Mozarta. Díky Mozartovu otci Leopoldovi získal Fiala místo hobojisty v kapele arcibiskupa Hieronyma Colloreda v Salcburku a v dalších letech často u Mozartových pobýval, jak v Mozartově rodném domě v Getreidegasse, tak i po přesunu do Vídně,“ uvádějí pořadatelé a doplňují, že převážnou část svého života strávil Fiala v německých zemích, Rakousku nebo Rusku, kde působil jako hobojista, violoncellista i jako skladatel. Z jeho velmi zřídka uváděného odkazu zazní v podání Stamicova kvarteta a klarinetistky Kateřiny Soukalové Váchové Klarinetový kvintet Es dur č. 1.

Do první poloviny koncertu je zařazen i téměř nehraný Violový kvintet Es dur, op. 70 Františka Kramáře. „Ačkoli hudební veřejnost zná Kramáře především jako autora pro dechové nástroje, zdálo se nám zajímavé uvést v kontextu koncertu i hudbu ryze pro smyčce,“ uvedl houslista Stamicova kvarteta a ředitel festivalu EuroArt Praha Josef Kekula. Z hlediska posluchače se jedná o průzračnou, salónní hudbu směřující již k biedermeieru a odrážející atmosféru Vídeňského kongresu. Kvintet byl vydán v roce 1817 u Andrého v Offenbachu a sám Kramář jej považoval za svůj stěžejní kus v komorní oblasti, o čemž svědčí název Grand Quintetto. Dílo je pětivěté a na místě taneční věty má polonézu. Zaujme také virtuózním partem prvních houslí. Violového partu se ujme Karel Plocek.

Stěžejní dílo klarinetového repertoáru, které Johannes Brahms vytvořil pro klarinetistu Richarda Mühlfelda na sklonku svého života, zazní v podání Kateřiny Soukalové Váchové a Stamicova kvarteta. „Brahms je pro mě srdeční záležitost. Na téma komorní hudby Johannesa Brahmse jsem totiž psala svou doktorandskou práci, která se věnovala jeho sonátám, triu, a právě pozdnímu Klarinetovému kvintetu,“ říká sólistka. Ta skladbu provedla s různými soubory doma i v zahraničí, se Stamicovým kvartetem ji zahraje podruhé.

Foto: archiv kvarteta, Fb Knihovny Ignáta Herrmanna, Fb Galerie moderního umění Roudnice n. Labem

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky