KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Filharmonie Bohuslava Martinů s Mahlerovou Sedmou poprvé english

Ve čtvrtek 2. února od sedmé hodiny večerní ve Velkém sále Kongresového centra Zlín zazní monumentální Symfonie č. 7 Gustava Mahlera, kterou Filharmonie Bohuslava Martinů uvede vůbec poprvé ve své šestasedmdesátileté historii. Orchestr bude řídit jeho šéfdirigent Robert Kružík.

Mahlerova „Sedmá“ pochází z roku 1905, tedy z období, v němž u skladatele přetrvávaly negativní stavy beznaděje, temnoty a prázdnoty. Pětivětá kompozice do jisté míry navazuje na finále autorovy předchozí symfonie, avšak zpočátku se příliš lehce nerodila,“ uvádí dramaturgie s tím, že v létě roku 1904 se skladateli podařilo zhotovit jednu z částí se záměrem, že práce na symfonii měly soustavně pokračovat, aby byly dokončeny v létě roku následujícího. Za tímto účelem Mahler odcestoval z Vídně ke své rodině k jezeru Wörthersee. 

Značný tlak na dokončení díla však u Mahlera vedl k jistému tvůrčímu bloku, a skladatel se tak dle vlastního vyjádření doslova mučil s komponováním až do pozdních nočních hodin. Ani výlet do Dolomitů nedopomohl k zahájení skladebného procesu. Teprve po návratu k Wörthersee se Mahler konečně dočkal políbení tolik vzývané tvůrčí múzy, a to údajně při veslování přes tamější proslulé jezero. Jak skladatel později uvedl: „Když jsem poprvé pohladil veslo, napadlo mě téma úvodu k první větě.“ Zbytek symfonie pak dokončil za pouhé čtyři týdny. 

Symfonie č. 7 je mohutnou kompozicí typického mahlerovského rázu, v níž se silně odrážejí skladatelovy filozofické úvahy a niterné potřeby. Její proud prochází od pomyslného hlasu přírody přes zápasy duše s temnotou a pochybnostmi, noční vidiny a výjevy z Mahlerova dětství až po finále plné naděje a vznešeného, byť patrně poněkud sarkastického jasu. Podobně jako v některých svých předchozích symfoniích, i v „Sedmé“ Mahler využil ne zcela tradičních hudebních nástrojů orchestru, jako například kravských zvonů, tenorové tuby, kytary či mandolíny. 

Premiérového uvedení Mahlerovy Symfonie č. 7 se v září roku 1908 ujal stočlenný orchestr České filharmonie pod vedením samotného autora.

Foto: Dominik Bachůrek, Pixabay, Fb filharmonie

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky