KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Interpretační kurzy pod záštitou Leoše Čepického podevatenácté v Litomyšli english

Česká hudební společnost – Spolek přátel krásných umění pořádá již po jednapadesáté Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy, které se již devatenáctým rokem konají v Litomyšli, tentokrát v termínu od 8. do 19. července. Přístupné jsou všem amatérským i profesionálním hudebníkům bez omezení věku, kteří se ode dneška mohou hlásit až do konce května.

Projekt, který umělecky vede a zaštiťuje Leoš Čepický, houslista a vedoucí smyčcového oddělení pražské HAMU, letos otevře šest tříd. Interpretační kurzy v Litomyšli jsou pořádané pro všechny budoucí profesionální i amatérské hudebníky, především studenty konzervatoří, hudebních gymnázií, vysokých hudebních škol, talentované žáky ZUŠ i jejich pedagogy. Individuálně se zájemci budou moci rozvíjet v oborech housle, viola, violoncello, kontrabas, klavír a příčná flétna. Volitelnými obory budou hra v komorním smyčcovém orchestru, komorní hra a sborový zpěv.

Frekventanti budou moci spolupracovat s předními pedagogy HAMU, hráči České filharmonie a dalšími zkušenými lektory. V oboru klavír se účastníkům budou věnovat František MalýMiroslav Sekera, v houslích vedle Leoše Čepického frekventanty povede IvanMichaela Štrausovi, Jiří PanochaČeněk Pavlík, violovou třídu bude mít na starosti Jan Pěruška, violoncellisty Michal Kaňka, Marek JerieJan Zemen, kontrabasistů se ujme Petr Ries a flétnistů Magdalena Bílková Tůmová. Komorní hře budou vyučovat Marek Jerie, Magdalena Tůmová, Jan Pěruška, Michaela Štrausová a Petr Ries a oboru komorní orchestr se bude věnovat Bohuslav Mimra, dirigent Komorního orchestru Jaroslava Kociana. Vokální obor zastoupí sborový zpěv, který bude vyučovat dirigentka, varhanice a sbormistryně Jana Mimrová a konečně v klavírní spolupráci se účastníci budou moci zdokonalit díky Ludmile Čermákové a Janě Vychodilové (Holmanové). Kurzy pořádané ve spolupráci se ZUŠ Bedřicha SmetanySmetanovým domem v Litomyšli tradičně doprovodí večerní koncerty, a to nejen v lektorském obsazení.

Dokument, který vznikl k 50. jubileu kurzů

Foto: Libor Makrlík

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky