KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Petrof 160 a Kutnohorská varhanářská škola. Výstavy nástrojů v Praze a Kutné Hoře english

Od dubna mohou příznivci klávesových nástrojů navštívit v České republice dvě výstavy. Od 10. dubna do 31. prosince je v pražském Národním technickém muzeu k vidění výstava Petrof 160 – klavír jako technické dílo. Do konce listopadu se zájemci o historii výroby varhan a harmonií mohou vydat do Kutné Hory, kde je v místním Kamenném domě k vidění výstava na téma Kutnohorské varhanářské školy ze soukromé expozice s názvem Harmonium – historie.

Výstava klavírů českého výrobce Petrof je pořádána u příležitosti 160. výročí založení jednoho z nejvýznamnějších evropských výrobců akustických pianin a klavírů a současně také jako příspěvek k Roku české hudby. Návštěvníci budou moci nahlédnout do historie, ale i současnosti výroby klavírů a poznat technický proces výroby nástrojů. Národní technické muzeum v Praze pro své návštěvníky připravilo primárně technický pohled na klavírní nástroje a výrobu jeho jednotlivých součástí s důrazem na technologie, řemeslo a design.

Klavírnické řemeslo pod značkou Petrof Národní technické muzeum prezentuje ve svém největším výstavním sále. Expozici vévodí prostorová vestavba ve tvaru zvětšeného ovinutí koncertního klavíru. Na vnitřní straně se odvíjí historická, na vyvýšeném podiu ve tvaru klavírového litinového rámu jsou instalovány exponáty reprezentující průřez historickým vývojem značky Petrof. Třetí část výstavy se věnuje výrobním technologiím sledujícím výrobní proces nástroje od výběru dřeva přes akustický element a lakovnu až po koncertní podium. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také unikátní klavíry, jako například Ant. Petrof z roku 1865, jeden z vůbec prvních vyrobených nástrojů značky, elektroakustický radioklavír Neo-Bechstein – Petrof z roku 1933 s delším zněním tónů, pianolu Petrof 1929 vybavenou elektromotorem a pneumatickou mechanikou umožňující reprodukci hudby, klavír Petrof 173 Breeze se samohrajícím systémem z roku 2024 či nástroj Magic EGG z roku 2018, na který si návštěvníci mohou sami zahrát. Výstavu doprovází edukativní program pro druhý stupeň základních škol.

Hlouběji do historie návštěvníky zavede kutnohorská výstava věnující se tamní výrobě varhan a harmonií ve druhé polovině 19. století a první polovině 20. století. Tehdy v Kutné hoře sídlilo několik významných varhanářů, jako byli Jan Tuček, Antonín Mölzer (později Josef Melzer), František MedřickýEmamuel Štein & Bohumil Tuček. Výstavu Kutnohorská varhanářská škola připravila ve spolupráci s Českým muzeem stříbra v Kutné Hoře první soukromá expozice harmonií v České republice nazvaná Harmonium – historie, která byla založena varhaníkem a koncertním hráčem na harmonium Ondřejem Muchou a houslistou Janem Tomankem. Návštěvníci na výstavě uvidí pět harmonií Jana Tučka z let 1912 až 1940, dále jedno z mála dochovaných harmonií z dnes již méně známé kutnohorské továrny Emanuel Štein & Bohumil Tuček. Výstavu doplní i exponáty jednotlivých částí harmonií a varhan Jana Tučka z let 1904 a 1905 včetně dochované „kukačky“ a část hracího stolu Josefa Melzera ze čtyřicátých let dvacátého století s půlkruhovým umístěním rejstříků okolo klaviatur, typickým prvkem Melzerových hracích stolů. Na výstavě návštěvníci naleznou i dobové fotografie, katalogy nebo dřevěný panel s reliéfním portrétem Jana Tučka, který pochází ze sbírky Českého muzea stříbra v Kutné Hoře.

Foto: Národní technické muzeum, Harmonium – historie

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky