KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Pondělní SOČR a Sólo pro Jitku Hosprovou a Jana Čmejlu english

Symfonický orchestr Českého rozhlasu se vrací do inspirativního prostředí Anežského kláštera a zahájí zde další ročník svého komorního cyklu. Vedle děl klasiků, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a Benjamina Brittena, bude na programu i úplná novinka. Ve světové premiéře, na objednávku SOČRu, zazní koncert Virus pro violu a komorní orchestr od Zbyňka Matějů. Vznik skladby iniciovala sama interpretka, Jitka Hosprová. Mladý klavírista Jan Čmejla přednese sólo v Mendelssohnově Klavírním koncertu g moll. Jako vítěz soutěže Concertino Praga 2019 dostává prostor na koncertu rozhlasových symfoniků, který v přímém přenosu vysílá ČRo Vltava. Koncert se koná v pondělí 7. září v 19:30 hodin a bude ho řídit Chuhei Iwasaki.

V úvodu večera zazní elegantní jiskřivá hudba z odkazu Benjamina Brittena. Jeho Preludium a fuga pro 18 smyčcových nástrojů potvrzuje autorovu pověst coby umírněného novátora, syntetika moderny a tradic, výrazného melodika a skladatele s mimořádnou zvukovou představivostí.

Skladatel Zbyněk Matějů čerpal inspiraci z dění kolem koronaviru a samozřejmě též z umění Jitky Hosprové. „Jitka projevila přání, abych pro ni napsal koncert. Z dřívějších koncertů i nahrávek ji znám jako výbornou a velmi energickou interpretku, nebylo proč váhat. Domluvili jsme se na otevřeném termínu, protože jsem měl ještě jiné závazky. Mezitím však přišla celosvětová pandemie a veškeré termíny se začaly měnit. Název Virus mě napadl jako synonymum pro kompoziční postup, ale i hektickou dobu,“ popisuje vznik autor.

Poté se orchestr rozroste a zahraje Mendelssohnovu předehru Klid moře a šťastná plavba. Ta je inspirována verši Johanna Wolfganga Goetha. Kompozice zazněla poprvé v Berlíně, a to v roce 1828.

„Program uzavře Koncert g moll téhož autora. Vznikal v Římě ve stejné době jako Italská symfonie, tedy na přelomu let 1830 a 1831, když byl Mendelssohn na cestě po Itálii. Skladatel měl ze země rozporuplné zážitky, nakonec však převážily příjemné pocity, které u celkově optimisticky naladěného mladého hudebníka posílilo jižní klima. Koncert g moll měl premiéru hned v roce 1831 v Mnichově. Sólový part, tehdy plný improvizací, hrál sám autor. My v něm vyslechneme mimořádně nadaného mladého klavíristu Jana Čmejlu,“ uvádí Jitka Novotná, která bude provázet rozhlasovým přenosem.

Foto: Martin Kábrt, Alena Borlová, Lenka Hatašová

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky