KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Restaurace místo baletní školy v Janáčkově divadle? Divadlo omezí výuku english

Spolek Brno kulturní upozornil na rozhodnutí Rady města Brna, které obsahuje záměr nabídnout prostory bývalé restaurace Bohéma v Janáčkově divadle ke komerčnímu pronájmu. Národní divadlo Brno však v poslední době investovalo do vybudování vlastního edukačního centra, které by v prostorách restaurace sloužilo jako dlouho očekávaný prostor pro Baletní školu Ivo Váni Psoty. Alternativní prostory divadlo nemá, výuku omezí.

Vedení Statutárního města Brno vyjádřilo názor, že by si návštěvníci divadla zasloužili příjemnou restauraci. Divadlo však již nyní nabízí divákům možnost občerstvit se v jednom ze tří prostorných bufetů, zaměstnancům slouží divadelní kantýna. Možnosti násobí nabídka okolních kaváren a restaurací, což byl také důvod, proč předchozí pronajímatelé restaurace ve svém podnikání opakovaně neuspěli. 

Brněnské kulturní forum, které se ještě v dubnu vyslovilo pro podporu edukativních aktivit v kultuře, představilo řadu projektů ostatních brněnských institucí včetně Filharmonie Brno, Národní divadlo Brno se svoji širokou paletou vzdělávacích aktivit napříč soubory prostor nedostalo. Spolek upozornil navíc, že Filharmonie Brno provozuje své edukace také v prostorách bývalé restaurace v Besedním domě, a navíc na tyto aktivity dostala z městského rozpočtu více prostředků, ačkoli nedisponuje důstojným bufetem pro své návštěvníky… Spolek Brno kulturní se tedy pozastavuje nad skutečností, že v jednom případě ušlý zisk z pronájmu městského majetku vadí, v druhém nevadí… Za zásadní však považuje, že rozhodnutí o pronájmu restaurace odporuje Zastupitelstvem města Brna přijatému Akčnímu plánu Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna, kde je „podpora záměru vzniku edukačního centra Národního divadla Brno v prostorách Janáčkova divadla“ jedním z bodů… 

Pro nás všechny je rozhodnutí rady překvapením. Zastupitelstvo schválilo záměr edukačního centra, takže jsme ze svého za několik set tisíc korun zajistili architektonickou studii, vytvořili obsahovou koncepci a zpracovali další podklady. Už jsme i zažádali o souhlas se zpracováním investičního záměru,“ uvedl ředitel divadla Martin Glaser a dodal: „Velmi nás to mrzí, protože by centrum bylo klíčové pro budování publika. Počítali jsme s tím, že by jej využívala baletní škola, o kterou je velký zájem a je komerčně relativně soběstačná. Bohužel, od příští sezony budeme muset tyto aktivity omezit, protože pokud vedení baletního souboru nevidí světlo na konci, tak nemá smysl pokračovat ve stávajících nedůstojných podmínkách.“ 

Na začátku června Národní divadlo Brno v této věci informovalo, že je nuceno utlumit provoz Baletní školy I. V. Psoty. Od nové sezony tak nebudou probíhat žádné lekce pro dospělé. Výuka pro ty nejmladší bude výrazně redukována a bude se realizovat pouze v prostorách Janáčkova divadla. Baletní soubor divadla již několik desetiletí působí v budově na Dvořákově ulici ve stísněných prostorách, které rozvojovým potřebám tohoto souboru dlouhodobě nevyhovují. Zázemí ovšem není jediný problém, s nímž se organizace baletní školy potýká. Většina působících pedagogů vyučuje na základě dohody o provedení práce. Vlivem novely zákoníku práce se od ledna 2024 změnily podmínky „dohodářů“ tak, že se zásadně zvýšily náklady na provoz školy. Jako provizorní řešení problému se momentálně dle divadla nabízí pouze zásadní omezení provozu školy. Talentové zkoušky, které jsou podmínkou pro přijetí do Baletní školy I. V. Psoty, se budou konat letos v září, kvůli omezení bude přijato výrazně méně dětí než dříve.

Foto: Facebook - Brno kulturní

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky