KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Rozuzlení skladatelské soutěže Musica Nova a koncert na HAMU english

Mezinárodní soutěž elektroakustické hudby Musica Nova 2023 zve na koncert letošních oceněných. Uskuteční se v Divadle Inspirace na HAMU 15. prosince od devatenácti hodin. Společnost pro elektroakustickou hudbu v tomto roce hodnotila 103 děl od autorů z 26 zemí světa. První ceny získali Martin Bédard z Kanady a John Young z Velké Británie.

Díla hodnotila porota ve složení Joao Pedro Oliveira (předseda), Daniel Blinkhorn, Lenka Dohnalová, Juraj Ďuriš, Clara Maida, Louise RossiterAdam Stanovic.

Na vyhlíženém koncertě zazní kompozice oceněných skladatelů jmény Stéphane Roy, Clemens Von Reusner, Martin Bédard, John Young, Panayiotis Kokoras, Eduardo Prudente, Tobiáš Horváth. O některých nezmíněných soutěžících platí, že také získali čestné uznání, avšak publikum jejich skladby neuslyší.

Martin Bédard (*1970) je kanadský skladatel. V průběhu let byl vítězem nebo finalistou třinácti mezinárodních soutěží. Vyučuje elektroakustickou skladbu a zvukovou typologii, morfologii, sluchové vnímání na Univerzitě a konzervatoři v Montrealu. Zabývá se interdisciplinárním výzkumem vyjadřovacích prostředků a toho, co je „slyšitelné“. Jeho skladba Honey – Architectures from Silence No. 1 získala v soutěži Musica Nova první místo v kategorii studiové tvorby. Ke skladbě napsal: „Med je výsledkem dlouhé proměny, který začíná těkavými materiály (pylem, nektarem), které se vyvíjejí v procesu zhušťování až po krystalizaci. Symbolika medu je spojena s přeměnou a syntézou, představuje také čas sklizně a hojnosti.“

John Young (*1962) je v Musica Nova opakovaně oceněným britským skladatelem. Narodil se na Novém Zélandu. V současnosti je profesorem kompozice na Montfort univerzitě v Leicesteru. Jeho styl je převážně akusmatický, založený na hře mezi přirozenými a syntetickými zvuky, proto často pracuje v kombinaci s nástroji. Jeho skladba SoundPlay pro klavír a elektroniku získala první místo v kategorii pro nástroj a elektroniku. Obsahuje sadu 119 digitálních souborů, které spouští klavírista během hry podle údajů v partituře.

České ucho je přidruženou soutěží pro nejmladší generaci neprofesionálů. V letošním roce získali ocenění desetiletá Maja Jiránková se skladbou Duchové zapalují les, desetiletý Sani Jiránek s kompozicí Magická jeskyně a třináctiletá Ella Klímová se skladbou Stars talking. Kompozice hodnotí totožná mezinárodní porota jako Musica Nova.

Foto: ilustrační – Pixabay / Gigxels

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky