KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Šestinotónové harmonium na Prague Quiet Music Festivalu v sobotu v Českém muzeu hudby english

V Českém muzeu hudby bylo šestinotónové harmonium donedávna jen jedním z mnoha exponátů. Po téměř století však zažívá renesanci a pomalu přitahuje zájem odborné veřejnosti, hudebníků i skladatelů. Středem pozornosti bude i na prvním ročníku Prague Quiet Music Festivalu, který se uskuteční v sobotu 18. prosince od 18:30 do 21:30 hodin v Českém muzeu hudby. Vrcholem koncertu bude světová premiéra skladby Concord, která je složená speciálně pro tento vzácný nástroj norským improvizátorem Fredrikem Rastenem. Dramaturgické téma festivalu „rostliny a plevel“ dokreslí hudba dalších zahraničních autorů, scénografie z živých rostlin od studia Haenke a light design od Tomáše Morávka. Festival organizuje Prague Quiet Music Collective.

„První šestinotónové harmonium vzniklo ve dvacátých letech minulého století na zadání průkopníka mikrotonální hudby Aloise Háby, který svými vizemi pro jeho postavení přesvědčil firmu August Förster. Ta na jeho popud vyrobila o necelé desetiletí později i další, vylepšené harmonium,“ informují organizátoři s tím, že koupi nového nástroje podpořil i prezident Masaryk, když přispěl deseti tisíci korunami, a stejnou částku přidalo i tehdejší Ministerstvo školství a národní osvěty.

V současnosti by se šestinotónová harmonia dala spočítat na prstech jedné ruky. Uložena jsou ve sbírkách Národního muzea, funkční je ale pouze nástroj ze třicátých let. Právě pro něj Hába složil operu v šestinotónovém systému nazvanou Šest skladeb pro šestinotónové harmonium nebo smyčcový kvartet, op. 37, která byla po více než devadesát let jedinou sólovou skladbou tohoto nástroje. A to až do festivalu Struny podzimu v roce 2021, kde ve světové premiéře zazněla nová sólová skladba s názvem In sedmadvacetiletého českého autora Iana Mikysky. Na něj na Prague Quiet Music Festivalu naváže další premiérovou skladbou norský improvizátor a kytarista Fredrik Rasten. „Převládající norma ladění je, že oktáva má dvanáct půltónů, šestinotónový systém pracuje se vzdálenostmi, které jsou ještě menší. Nejjednodušší způsob, jak si to představit, je, že třeba mezi klávesou C a Cis na klavíru jsou ještě schované dva tóny,“ popisuje unikátnost nástroje Mikyska. Rasten skladbu Concord zkomponoval na jediném funkčním nástroji v expozici Českého muzea hudby v listopadu. Při skládání spolupracoval s pianistou Miroslavem Beinhauerem, který jako jediný na světě na šestinotónové harmonium dovede hrát. Oba poté skladbu představí publiku na sobotním koncertě. Rasten v ní doprovodí Beinhauera na dvě kytary.

Mezi další autory, již pro festival zkomponovali nové skladby na téma plevel a rostliny, patří členka mezinárodní skupiny skladatelů Wandelweiser Eva-Maria Houben, držitelka Ceny Julesa Légera Linda Catlin Smith, britský skladatel James Weeks a již zmiňovaný Mikyska. Jejich hudbu budou interpretovat členové Prague Quiet Music Collective, šestinotónové harmonium v nich ovšem nezazní. „Plevel vnímáme jako odpad. Něco, co nám překáží. S ostatními autory jsme se proto zamysleli nad tím, co se stane, když naše vnímání přehodnotíme a uděláme z plevelu potřebný prvek. Například James Weeks šum rostlin zakomponoval přímo do své skladby,“ popisuje dramaturgii koncertu Mikyska.

Jedinečný poslechový zážitek slibuje nejen počet premiérových skladeb, ale i prostředí, ve kterém zazní. „V Prague Quiet Music Collectivu věříme, že v dnešní uspěchané době má velkou hodnotu meditační klidný charakter hudby. Publikum se proto může těšit na neobvykle rozprostřené hlediště, které kromě typických míst k sezení nabídne i deky a polštáře vhodné pro relaxaci a meditaci za zvuků hudby,“ upřesňuje za organizátory Nikola Štefková a dodává: „Vzhledem k tématu bude prostor doplněn scénografií z živých rostlin a plevelu, kterou vytvoří designové studio Haenke, program bude připraven na rostoucím papíru a na místě bude k dispozici čajový bar od čajového studia Meetea. Poklidnou atmosféru dokreslí light design od Tomáše Morávka.“

To, že muzejní exponát může být zdrojem současné inspirace, hodlá Prague Quiet Music Collective šířit i další osvětou. Jednak prostřednictvím workshopů Přelaďte uši, na nichž se zájemci seznámí více s mikrotonální hudbou, a také semináři na HAMU a JAMU pro hudebníky a skladatele. Představit možnosti šestinotónového harmonia plánuje ansámbl rovněž v zahraničí.

Foto: Matěj Procházka, Karel Šuster

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky