KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Sloučením Moravské filharmonie a Moravského divadla přijde o práci pětina hudebníků english

Za týden, přesně 15. prosince, mají zastupitelé města Olomouce rozhodnout o dalším postupu v otázce budoucí existence Moravské filharmonie Olomouc (MFO) a Moravského divadla Olomouc (MDO). Současná koalice preferuje model sloučené organizace se dvěma orchestry uvnitř, personálně redukovanými o 20 % oproti současnému stavu.

Josef Vláčil, předseda ZO UNIE – odborového svazu orchestrálních hudebníků ČR Moravská filharmonie, současnou situaci komentuje: „Prvořadým úkolem odborů je hájit zájmy zaměstnanců, a z tohoto důvodu naše odborová organizace už od představení záměru sloučit MFO a MDO upozorňuje na četná provozní, ekonomická a sociální rizika, která z tohoto záměru vyplývají. Na úrovni vládnoucí koalice bohužel marně.

Radnice se při rozhodování o budoucnosti institucí opírá o analýzu, kterou si nechala zpracovat specializovanou agenturou. Analýza vypočítává, že kýžené úspory se dosáhne hlavně za předpokladu razantního snížení zaměstnaneckých stavů, konkrétně o 20 % hráčů. Přestože dokument u tohoto modelu odhaduje ušetření ve výši zhruba 14 milionů ročně, nenabízí odpovědi na otázky z řad zaměstnanců a odborné veřejnosti. Mají existovat dva orchestry pod jednou organizací, avšak zatím není jasné, jak mají být velké a jakou mají mít náplň práce. Zůstane filharmonické těleso tím větším orchestrem a přibude mu povinnost hrát operu, nebo to bude jinak? Jakým způsobem má probíhat selekce hudebníků a zaměstnanců administrativních složek? Kolik si město přeje divadelních premiér a kolik symfonických koncertů? Podle odborů analýza podává zavádějící obraz například o vytížení zaměstnanců a některých dalších aspektech fungování filharmonie.

Zástupci zaměstnanců MFO tedy předali náměstkovi primátora pro kulturu Viktoru Tichákovi soupis klíčových požadavků pro případ, že se ke sloučení politická reprezentace rozhodne. Za stěžejní považují odbory nutnost zachování autonomie a svébytné značky MFO prostřednictvím jasného ukotvení ve zřizovacích listinách nové instituce, dále jasné a transparentní výběrové řízení na ředitele celé nové organizace a rovněž transparentní výběr hudebního ředitele, který bude šéfem obou orchestrů.

Filharmonici jsou také nespokojeni s komunikační strategií magistrátu, který zdržuje vydání tiskové zprávy z jednání s odbory MFO. Zmíněná schůzka se uskutečnila již minulý týden, avšak oficiální komunikační kanály olomouckého magistrátu o ní doposud mlčí. Zaměstnanci filharmonie se tak domnívají, že se jedná o politickou strategii téma do jednání zastupitestva, které proběhne 15. prosince 2023, ve veřejném prostoru tutlat. „Nevíme, proč magistrát nechce, aby veřejnost byla průběžně a včas informována o průběhu a výsledcích naší schůzky,“ doplňuje Vláčil. Ze strany vedení MFO bylo odborům rovněž sděleno, že se k uskutečněnému jednání zatím vyjadřovat nebude. Odbory se však domnívají, že nejen zaměstnanci MFO, ale i všichni občané města, si zaslouží znát veškeré podrobnosti o tomto citlivém tématu. „Koneckonců Moravská filharmonie je tady skoro osmdesát let a bylo by nerozumné, aby její odkaz pohřbila politická reprezentace, která na radnici už za tři roky být vůbec nemusí. Ale chápeme, že vyhodit dvacet procent muzikantů není krok, který bude stavěn na odiv,“ krčí rameny Patrik Sedlář, člen výboru odborové organizace, koncertní mistr orchestru MFO a člen Umělecké rady MFO.

Foto: ilustrační – archiv filharmonie a JANČO ATELIER

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky